Doskonała alternatywa dla systemu MES

Andon od firmy Signalo

Systemy MES, czyli Manufacturing Execution System, wykorzystywane są w wielu firmach, w których realizowany jest proces produkcyjny.

System ten jest zazwyczaj bardzo złożony i składa się ze specjalistycznych informatycznych rozwiązań i technologii, w tym oprogramowania, urządzeń czy elementów automatyki, których odpowiednie połączenie pozwala na pozyskiwanie informacji ze stanowisk produkcyjnych, co istotne – w czasie rzeczywistym. Dane te pozwalają efektywnie zarządzać procesem produkcyjnym oraz podejmować decyzje dotyczące optymalizacji procesu.

Najważniejszą zaletą jest możliwość pozyskiwania danych i reagowania w sposób natychmiastowy. Cecha ta staje się szczególnie ważna w przypadku zakłóceń w procesie, pozwala bowiem na natychmiastową reakcję, a tym samym szybkie usunięcie nieprawidłowości.

Pozyskiwanie informacji w przypadku wdrożenia systemu MES jest bardzo szerokie. Poza regularną obserwacją przebiegu procesu, MES umożliwia także zbieranie informacji, ich przetwarzanie, a także aktualizację, np. w zakresie ilości surowców czy półproduktów. Ponadto dostarczane dane umożliwiają szczegółowe śledzenie wydajności i efektywności pracy poszczególnych maszyn bądź linii produkcyjnej, jak również całego systemu oraz wyznaczanie w sposób bieżący wskaźnika OEE. Zastosowanie systemu MES w przedsiębiorstwie produkcyjnym pozwala również na sprawne wykrywanie przestojów oraz mikroprzestojów i ich rejestrowanie, uwzględniające przyczyny. Tak rozległy zakres pozwala wzmocnić proces decyzyjny, jak również zaplanować kolejność działań i zleceń produkcyjnych, aby zbudować proces w sposób efektywny i optymalny. Ponadto, wdrożenie systemu MES umożliwia także wykonanie rozliczenie kosztów, zarówno w ujęciu pośrednim jak i bezpośrednim.

Andon jako System Mes

Pełna kontrola produkcji na Twoim tablecie

Wraz z systemem otrzymasz możliwość tworzenia precyzyjnych raportów niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji biznesowych.
Wspomoaganie utrzymania ruchu

Wśród zalet, wynikających z wdrożenia systemu MES i związanych z nim procedur, wymienia się najczęściej:

  • podniesienie produktywności procesu,
  • skrócenie czasu niezbędnego do realizacji cyklu produkcji,
  • relatywne obniżenie kosztów produkcji,
  • skrócenie do minimum przestojów o charakterze planowanym i nieplanowanym,
  • poprawa jakości produktu finalnego,
  • optymalizacja wykorzystania możliwości produkcyjnych dostępnych w procesie.

Dużą przeszkodą, głównie dla mniejszych przedsiębiorstw, dysponujących niższym budżetem, jest natomiast cena. W naszej ofercie znajdą Państwo system, który dzięki rozbudowanej funkcjonalności może doskonale zastąpić klasyczny MES. W ten sposób zyskują Państwo doskonałe rozwiązanie, umożliwiające monitorowanie produkcji, oszczędzając przy tym znaczne środki finansowe. Nasze rozwiązanie, pomimo niższej ceny, posiada cechy i funkcjonalność klasycznego systemu realizacji produkcji. Mimo niższej ceny, nasz system doskonale spełnia swoje zadania, wspomagając proces produkcyjny, umożliwia optymalizację zarządzania, jeszcze lepiej niż klasyczne rozwiązania MES. Dostarczanie i przetwarzanie informacji jest rozwiązaniem mobilnym, a dane pozyskiwane są bezpośrednio od osoby wykonującej pracę na danym stanowisku. W ten sposób informacja przekazywana jest w czasie rzeczywistym, co pozwala skrócić do minimum czas reakcji i podjęcie odpowiednich działań podczas awarii. Tempo przekazania informacji to szybsza możliwość usunięcia usterki, a tym samym ograniczenie czasu, jaki upływa do momentu przywrócenia produkcji i wznowienia procesu. Ponadto, oferowany przez naszą firmę system umożliwia generowanie raportów, o częstotliwości dziennej, tygodniowej, miesięcznej czy innej ustalone, co jest istotne w kontekście analizy i optymalizacji funkcjonowania produkcji i firmy.