Usprawnij swój biznes!

System sugestii pracowniczych

CLUER

Signalo

Rozwiązanie posiada 4 unikalne ścieżki, które zdecydowanie usprawnią Twoją organizację. To, które z nich uruchomisz, zależy od Ciebie.

Poznaj niezwykle innowacyjne rozwiązanie, które niesie ze sobą potencjał zmian na lepsze  w wielu obszarach Twojej działalności.

Poznaj dostępne ścieżki komunikacji

System sugestii pracowniczych

CLUER

Signalo
Usprawnienia

Pracownicy zgłaszają swoje sugestie dotyczące usprawnień procesów w organizacji.

Zapewnij dostęp do narzędzia, dzieki któremu razem skutecznie identyfikujecie i wprowadzacie innowacyjne rozwiązania.

Promuj partycypację i zaangażowanie pracowników, co prowadzi do bardziej efektywnego działania organizacji.

Zgłoszenia BHP

Pracownicy zgłaszają niebezpieczne sytuacje, takie jak uszkodzenia sprzętu czy zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Zapewnij lepszą kontrolę nad aspektami BHP i szybko reaguj na potencjalne zagrożenia.

Zapobiegaj występowaniu niebezpiecznych i kosztownych wypadków.

Sygnaliści

Możliwość w pełni anonimowego zgłaszania informacji na temat potencjalnych nadużyć, korupcji lub nieetycznego zachowania w organizacji.

Zapewnij bezpieczną komunikację dla pracowników, którzy obawiają się negatywnych konsekwencji takich zgłoszeń.

Szybko i skutecznie reaguj na nieprawidłowości, chroniąc tym samym reputację Twojej firmy.

Raporty ESG

Zgłaszanie propozycji dotyczących działań związanych z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem.

Wsparcie Twojej organizacji w realizacji celów związanych z zrównoważonym rozwojem. Wpłyń pozytywnie na społeczeństwo i środowisko naturalne.

Zbieraj sugestie w obszarze ESG. Podejmuj działania naprawcze, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zbieraj rzetelne dane do raportów ESG.

To Ty podczas wdrożenia systemu w swojej organizacji decydujesz, które ścieżki chcesz udostępnić pracownikom. (Możesz udostępnić wszystkie 4 ścieżki, albo udostępnić tylko wybrane).
Możesz również zdecydować, które grupy pracowników uzyskają dostęp do systemu, a które nie.

System jest w konfigurowalny i zostanie w pełni dopasowany do Twoich indywidualnych potrzeb.

Dlaczego warto skorzystać?

System sugestii pracowniczych

CLUER

Signalo

Nasze oprogramowanie zostało stworzone z myślą o pomocy Twojej organizacji w osiąganiu wyższych standardów i efektywności.
Wpływa ono na zaangażowanie pracowników, poprawę warunków pracy, ochronę organizacji przed ryzykiem oraz promocję działań związanych z zrównoważonym rozwojem.

Ostatecznie przyczynia się to do wzrostu wartości Twojej organizacji i budowania silnej marki. Nie zwlekaj, skorzystaj z naszego oprogramowania już dziś i zyskaj przewagę konkurencyjną na rynku!

Poznaj dostępne ścieżki komunikacji

System sugestii pracowniczych

CLUER

Signalo

Oprogramowanie zostało stworzone w celu ułatwienia procesu zbierania informacji i sugestii od pracowników w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa. Dzięki czterem ścieżkom komunikacji, mamy możliwość zbierania sugestii, zgłoszeń BHP, anonimowych informacji dla sygnalisty oraz zgłoszeń dotyczących usprawnień w obszarze ESG.

Poszukiwanie innowacji

Cyfrowy Kaizen

Możemy zbierać sugestie pracowników na temat usprawnień, które mogą poprawić efektywność pracy i przyczynić się do rozwoju firmy. Oprogramowanie umożliwia łatwe zgłaszanie tych sugestii i ich monitorowanie przez odpowiednie osoby.

Zgłoszenia BHP

Pracownicy mają możliwość szybkiego i wygodnego zgłaszania niebezpiecznych sytuacji, na przykład rozciętego kabla czy innego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa. Dzięki temu szybko reagujemy na niebezpiecze sytuacje i podejmujemy odpowiednie działania w celu zapobiegania wypadkom.

Poprawa bezpieczeństwa

Narzędzie dla sygnalistów

Anonimowe [lub nie] zgłoszenia

Aplikacja umożliwia anonimowe lub jawnezgłaszanie informacji o potencjalnych nieprawidłowościach, nadużyciach czy innego rodzaju problemach w firmie. Dzięki temu pracownicy czują większą swobodę i bezpieczeństwo w dzieleniu się takimi informacjami, a zarządzający mają możliwość szybkiego zareagowania na te sygnały i podjęcia odpowiednich działań naprawczych.

Sugestie z obszaru ESG

Zgłoszenia dotyczącym usprawnień w obszarze ESG (Environmental, Social, Governance). To ważny obszar, który w wielu firmach podlega obowiązkowemu raportowaniu. Dzięki aplikacji wygodnie zbierzesz i wdrożysz pomysły na usprawnienia w tym obszarze.

Wsparcie
dla ESG

Doceń zalety prostej obsługi

System sugestii pracowniczych

CLUER

Signalo

Oprogramowanie jest łatwe w obsłudze i intuicyjne dla użytkowników. Dzięki temu każdy pracownik może skorzystać ze ścieżek komunikacji bez żadnych trudności. Istnieje również możliwość personalizacji, co pozwala dostosować oprogramowanie do specyficznych potrzeb i wymagań Twojej firmy.

Odkryj wartościowe zastosowania

System sugestii pracowniczych

CLUER

Signalo
Zwiększenie
zangażowania pracowników

Dzięki możliwości zbierania sugestii pracowników na usprawnienia, firma może zaangażować swoich pracowników w proces podejmowania decyzji i rozwijania inicjatyw.
Zadowoleni pracownicy są bardziej produktywni i skłonni do dzielenia się swoimi pomysłami na kolejne innowacje. Ma to pozytywny wpływ na rozwój całej firmy.

Zwiększenie
bezpieczeństwa pracy

Dzięki zgłaszaniu niebezpiecznych sytuacji przez pracowników, firma może szybko reagować na potencjalne zagrożenia i podejmować odpowiednie kroki mające na celu zminimalizowanie ryzyka.
Wczesne wykrywanie i usuwanie potencjalnych zagrożeń przyczynia się zapobiegania wypadkom. Dodatkowo, możliwość anonimowego zgłaszania informacji dla sygnalisty daje pracownikom poczucie bezpieczeństwa i zachęca do dzielenia się istotnymi informacjami.

Poprawa komunikacji wewnętrznej

Dostęp do ścieżek umożliwiających zgłaszanie bhp, anonimowych informacji dla sygnalisty oraz usprawnień w obszarze ESG, pomaga w poprawie komunikacji wewnętrznej w firmie.
Pracownicy mają możliwość szybkiej reakcji na zgłoszenia.
Lepsza komunikacja wewnętrzna prowadzi do większej przejrzystości i efektywności działań w organizacji.

Zwiększenie
efektywności operacyjnej

Oprogramowanie umożliwia zgłaszanie sugestii na usprawnienia w obszarze ESG (environmental, social, governance), co pozwala firmie na podnoszenie jakości działań związanych z zrównoważonym rozwojem, społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz zarządzaniem korporacyjnym.
Poprawa tych obszarów przyczynia się do większej efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa, a także zwiększenia jego wartości na rynku.

Zastosowanie oprogramowania pozwala na zwiększenie zaangażowania pracowników, poprawę komunikacji wewnętrznej, zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz efektywności operacyjnej. Korzyści te przyczyniają się do lepszej wydajności firmy, zwiększenia konkurencyjności na rynku oraz poprawy wizerunku organizacji.

Zobacz jak to działa!

System sugestii pracowniczych

CLUER

Signalo
System sugestii pracowniczych (10)

Upoważnieni pracownicy otrzymują dostęp do korzystania z aplikacji, poprzez kod QR (umieszczony np. na odwrocie ich identyfikatora.)

System sugestii pracowniczych (11)

Pracownik skanuje kod QR za pomocą telefonu, co otwiera aplikację.

System sugestii pracowniczych (12)

Po zeskanowaniu kodu, natychmiast pojawia się formularz, w którym można wprowadzić sugestię.

W formularzu pracownik może wybrać ścieżkę zgłoszenia (np. BHP), wybrać typ zgłoszenia, zrobić zdjęcie i wpisać komentarz.

Po wypełnieniu formularza, sugestia jest zapisywana i natychmiastowo przesyłana do odpowiednich osób, które mają dostęp do przeglądania zgłoszeń.

Liderzy mają możliwość przeglądania zgłoszeń, filtrowania ich według własnych preferencji oraz przesyłania feedbacku na temat postępu rozpatrywania sugestii.

System sugestii pracowniczych (16)

W przypadku zgłoszeń usprawniających, istnieje opcja publikacji dla innych użytkowników, dzięki czemu każda osoba może zauważyć, że ma ten sam problem lub podbić wagę zgłoszenia.

System umożliwia wprowadzenie grywalizacji, gdzie zgłoszenia są punktowane według określonych kryteriów, a następnie przyznawane są nagrody dla uczestników.

Cluer

Poznaj wartość inwestycji i zamów pakiety

System sugestii pracowniczych

CLUER

Signalo

PODSTAWOWY

$ 2 Użytkownik/Miesiąc
 • Zgłaszanie sugestii
 • Dodawanie zdjęć
 • Głosowanie
 • Zbieranie sugestii

GOLD

$ 4 Użytkownik/Miesiąc
 • Zgłaszanie sugestii
 • Dodawanie zdjęć
 • Głosowanie
 • Zbieranie sugestii
 • Filtrowanie
 • Analiza zgłoszeń

PREMIUM

$ X* Użytkownik/Miesiąc
 • Zgłaszanie sugestii
 • Dodawanie zdjęć
 • Głosowanie
 • Zbieranie sugestii
 • Filtrowanie
 • Analiza zgłoszeń
 • Grywalizacja
 • Raporty
 • Indywidualna wycena

Nie zmarnuj tej szansy

Bezpłatna Konsultacja

Dowiedz się jak możesz skorzystać

Signalo

Nie trać czasu na nieefektywne rozwiązania! Skorzystaj z naszej darmowej konsultacji i przekonaj się, jak nasze oprogramowanie może przełożyć się na wzrost efektywności Twojej firmy. Daj nam szansę udowodnienia Ci, że innowacyjne rozwiązania to klucz do sukcesu w Twojej branży. Zarezerwuj już teraz swoją bezpłatną konsultację i przyspiesz rozwój Twojego biznesu!

Nie daj się wyprzedzić konkurencji!

Case Study

Zobacz jak skorzystali inni

Signalo

Wartości

Poznaj korzyści współpracy

Signalo

Oferujemy darmową konsultację jako pierwszy krok współpracy, dzięki któremu możesz poznać nasz model działania oraz zweryfikować nasze kompetencje w zakresie doradztwa. Dzięki temu jeszcze przed podjęciem decyzji masz poczucie, że Twoja sytuacja i problem zostały dobrze zrozumiane oraz zaproponowane rozwiązanie będzie optymalnie pasować do sytuacji w Twoim przedsiębiorstwie.

Nasze usługi (wsparcie) są ujęte w abonamencie, co nie generuje kosztów ukrytych. Abonamentowa forma rozliczeń pozwala radykalnie obniżyć próg wejścia w system i od razu móc go testować.

Jesteśmy niezależni komunikacyjnie – potrafimy rozwinąć nasz system bez zależności od działu IT klienta. Nie generujemy dodatkowej pracy dla działu IT. Obniżamy w ten sposób ryzyko wdrożenia i związanych z tym kosztów. Możliwość szybszego wdrożenia rozwiązania skutkuje szybszym uzyskaniem zwrotu z inwestycji.

Logowanie do naszych aplikacji zabezpieczone jest na wysokim poziomie, charakterystycznym dla rozwiązań bankowych. Jednocześnie proces logowania jest intuicyjny. Twoje dane są dzięki naszemu systemowi bezpieczne jak w banku.

Oferujemy wielojęzyczność naszych rozwiązań poprzez zastosowanie tłumaczenia „w locie” — każdy pracownik obsługuje aplikacje w swoim ojczystym języku. Wpływa to na zwiększenie efektywności oraz obniżenie kosztów dzięki zwiększeniu potencjalnego rynku pozyskania pracowników, oraz braku konieczności zatrudniania tłumaczy.

Nasze oprogramowanie posiada interfejs zoptymalizowany pod kątem szybkiej, łatwej, intuicyjnej obsługi, nawet przez słabo wykwalifikowanego i wykluczonego cyfrowo pracownika. Oznacza to dla Ciebie realną oszczędność czasu i kosztów szkolenia pracowników w zakresie korzystania z nowego oprogramowania. Możliwość szybkiego wdrożenia oprogramowania do użycia — krótszy okres przejścia/wdrożenia.

systemy IT dla przemyslu

Zaufały nam innowacyjne firmy z całego świata