SYSTEM CLUER

ROZWIĄZANIE, KTÓRE USPRAWNI TWÓJ BIZNES

Rozwiązanie posiada 4 unikalne ścieżki, które zdecydowanie usprawnią Twoją organizację. To, które z nich uruchomisz, zależy od Ciebie.

Poznaj niezwykle innowacyjne rozwiązanie, które niesie ze sobą potencjał zmian na lepsze  w wielu obszarach Twojej działalności.

optymalizacja kosztów produkcji

ścieżki komunikacji

USPRAWNIENIA

Pracownicy zgłaszają swoje sugestie dotyczące usprawnień procesów w organizacji.

Zapewnij dostęp do narzędzia, dzieki któremu razem skutecznie identyfikujecie i wprowadzacie innowacyjne rozwiązania.

Promuj partycypację i zaangażowanie pracowników, co prowadzi do bardziej efektywnego działania organizacji.

ZGŁOSZENIA BHP

Pracownicy zgłaszają niebezpieczne sytuacje, takie jak uszkodzenia sprzętu czy zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Zapewnij lepszą kontrolę nad aspektami BHP i szybko reaguj na potencjalne zagrożenia.

Zapobiegaj występowaniu niebezpiecznych i kosztownych wypadków.

SYGNALIŚCI

Możliwość w pełni anonimowego zgłaszania informacji na temat potencjalnych nadużyć, korupcji lub nieetycznego zachowania w organizacji.

Zapewnij bezpieczną komunikację dla pracowników, którzy obawiają się negatywnych konsekwencji takich zgłoszeń.

Szybko i skutecznie reaguj na nieprawidłowości, chroniąc tym samym reputację Twojej firmy.

RAPORTY ESG

Zgłaszanie propozycji dotyczących działań związanych z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem.

Wsparcie Twojej organizacji w realizacji celów związanych z zrównoważonym rozwojem. Wpłyń pozytywnie na społeczeństwo i środowisko naturalne.

Zbieraj sugestie w obszarze ESG. Podejmuj działania naprawcze, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zbieraj rzetelne dane do raportów ESG.

To Ty podczas wdrożenia systemu w swojej organizacji decydujesz, które ścieżki chcesz udostępnić pracownikom. (Możesz udostępnić wszystkie 4 ścieżki, albo udostępnić tylko wybrane).
Możesz również zdecydować, które grupy pracowników uzyskają dostęp do systemu, a które nie.

System jest w konfigurowalny i zostanie w pełni dopasowany do Twoich indywidualnych potrzeb.

DLACZEGO WARTO?

Nasze oprogramowanie zostało stworzone z myślą o pomocy Twojej organizacji w osiąganiu wyższych standardów i efektywności.
Wpływa ono na zaangażowanie pracowników, poprawę warunków pracy, ochronę organizacji przed ryzykiem oraz promocję działań związanych z zrównoważonym rozwojem.

Ostatecznie przyczynia się to do wzrostu wartości Twojej organizacji i budowania silnej marki. Nie zwlekaj, skorzystaj z naszego oprogramowania już dziś i zyskaj przewagę konkurencyjną na rynku!

FUNKCJE APLIKACJI

Oprogramowanie zostało stworzone w celu ułatwienia procesu zbierania informacji i sugestii od pracowników w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa. Dzięki czterem ścieżkom komunikacji, mamy możliwość zbierania sugestii, zgłoszeń BHP, anonimowych informacji dla sygnalisty oraz zgłoszeń dotyczących usprawnień w obszarze ESG.

POSZUKIWANIE INNOWACJI

Cyfrowy Kaizen

Możemy zbierać sugestie pracowników na temat usprawnień, które mogą poprawić efektywność pracy i przyczynić się do rozwoju firmy. Oprogramowanie umożliwia łatwe zgłaszanie tych sugestii i ich monitorowanie przez odpowiednie osoby.

ZGŁOSZENIA BHP

Pracownicy mają możliwość szybkiego i wygodnego zgłaszania niebezpiecznych sytuacji, na przykład rozciętego kabla czy innego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa. Dzięki temu szybko reagujemy na niebezpiecze sytuacje i podejmujemy odpowiednie działania w celu zapobiegania wypadkom.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA

NARZĘDZIE DLA SYGNALISTÓW

ANONIMOWE ZGŁOSZENIA

Aplikacja umożliwia anonimowe zgłaszanie informacji o potencjalnych nieprawidłowościach, nadużyciach czy innego rodzaju problemach w firmie. Dzięki temu pracownicy czują większą swobodę i bezpieczeństwo w dzieleniu się takimi informacjami, a zarządzający mają możliwość szybkiego zareagowania na te sygnały i podjęcia odpowiednich działań naprawczych.

SUGESTIE DO ESG

Zgłoszenia dotyczącym usprawnień w obszarze ESG (Environmental, Social, Governance). To ważny obszar, który w wielu firmach podlega obowiązkowemu raportowaniu. Dzięki aplikacji wygodnie zbierzesz i wdrożysz pomysły na usprawnienia w tym obszarze.

WSPARCIE
OBSZARU ESG

ŁATWA OBSŁUGA

INTUICYJNE DZIAŁANIE

Oprogramowanie jest łatwe w obsłudze i intuicyjne dla użytkowników. Dzięki temu każdy pracownik może skorzystać ze ścieżek komunikacji bez żadnych trudności. Istnieje również możliwość personalizacji, co pozwala dostosować oprogramowanie do specyficznych potrzeb i wymagań Twojej firmy.

ZASTOSOWANIA

Zwiększenie
zangażowania pracowników

Dzięki możliwości zbierania sugestii pracowników na usprawnienia, firma może zaangażować swoich pracowników w proces podejmowania decyzji i rozwijania inicjatyw.
Zadowoleni pracownicy są bardziej produktywni i skłonni do dzielenia się swoimi pomysłami na kolejne innowacje. Ma to pozytywny wpływ na rozwój całej firmy.

Zwiększenie
bezpieczeństwa pracy

Dzięki zgłaszaniu niebezpiecznych sytuacji przez pracowników, firma może szybko reagować na potencjalne zagrożenia i podejmować odpowiednie kroki mające na celu zminimalizowanie ryzyka.
Wczesne wykrywanie i usuwanie potencjalnych zagrożeń przyczynia się zapobiegania wypadkom. Dodatkowo, możliwość anonimowego zgłaszania informacji dla sygnalisty daje pracownikom poczucie bezpieczeństwa i zachęca do dzielenia się istotnymi informacjami.

Poprawa komunikacji wewnętrznej

Dostęp do ścieżek umożliwiających zgłaszanie bhp, anonimowych informacji dla sygnalisty oraz usprawnień w obszarze ESG, pomaga w poprawie komunikacji wewnętrznej w firmie.
Pracownicy mają możliwość szybkiej reakcji na zgłoszenia.
Lepsza komunikacja wewnętrzna prowadzi do większej przejrzystości i efektywności działań w organizacji.

Zwiększenie
efektywności operacyjnej

Oprogramowanie umożliwia zgłaszanie sugestii na usprawnienia w obszarze ESG (environmental, social, governance), co pozwala firmie na podnoszenie jakości działań związanych z zrównoważonym rozwojem, społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz zarządzaniem korporacyjnym.
Poprawa tych obszarów przyczynia się do większej efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa, a także zwiększenia jego wartości na rynku.

Zastosowanie oprogramowania pozwala na zwiększenie zaangażowania pracowników, poprawę komunikacji wewnętrznej, zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz efektywności operacyjnej. Korzyści te przyczyniają się do lepszej wydajności firmy, zwiększenia konkurencyjności na rynku oraz poprawy wizerunku organizacji.

O CLUER

CLUER

JAK TO DZAŁA?

 • Upoważnieni pracownicy otrzymują dostęp do korzystania z aplikacji, poprzez kod QR (umieszczony np. na odwrocie ich identyfikatora.)
 • Pracownik skanuje kod QR za pomocą telefonu, co otwiera aplikację.
 • Po zeskanowaniu kodu, natychmiast pojawia się formularz, w którym można wprowadzić sugestię.
 • W formularzu pracownik może wybrać ścieżkę zgłoszenia (np. BHP), wybrać typ zgłoszenia, zrobić zdjęcie i wpisać komentarz.
 • Po wypełnieniu formularza, sugestia jest zapisywana i natychmiastowo przesyłana do odpowiednich osób, które mają dostęp do przeglądania zgłoszeń.
 • Liderzy mają możliwość przeglądania zgłoszeń, filtrowania ich według własnych preferencji oraz przesyłania feedbacku na temat postępu rozpatrywania sugestii.
 • W przypadku zgłoszeń usprawniających, istnieje opcja publikacji dla innych użytkowników, dzięki czemu każda osoba może zauważyć, że ma ten sam problem lub podbić wagę zgłoszenia.
 • System umożliwia wprowadzenie grywalizacji, gdzie zgłoszenia są punktowane według określonych kryteriów, a następnie przyznawane są nagrody dla uczestników.

CENNIK

PODSTAWOWY

$ 2 Użytkownik/Miesiąc
 • Zgłaszanie sugestii
 • Dodawanie zdjęć
 • Głosowanie
 • Zbieranie sugestii

GOLD

$ 4 Użytkownik/Miesiąc
 • Zgłaszanie sugestii
 • Dodawanie zdjęć
 • Głosowanie
 • Zbieranie sugestii
 • Filtrowanie
 • Analiza zgłoszeń

PREMIUM

$ X* Użytkownik/Miesiąc
 • Zgłaszanie sugestii
 • Dodawanie zdjęć
 • Głosowanie
 • Zbieranie sugestii
 • Filtrowanie
 • Analiza zgłoszeń
 • Grywalizacja
 • Raporty
 • Indywidualna wycena

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAMÓW DARMOWY AUDYT

Jeśli chcesz, dowiedzieć się jak możemy pomóc dostosować oprogramowanie do Twoich potrzeb oraz jaki plan powinieneś wybrać, by najlepiej wykorzystać aplikację, skorzystaj z darmowej konsultacji. Wsłuchamy się w Twoje potrzeby i przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie.

WDROŻENIE

JAK DZIAŁAMY, KROK PO KROKU

CASE STUDY

ZOBACZ JAK POMOGLIŚMY INNYM

zaufały nam innowacyjne firmy z całego świata