Masz pytania?
Napisz do nas

Chcesz porozmawiać o systemach optymalizacji w Twojej firmie? Napisz lub zadzwoń do nas. Pomożemy Ci wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla Twojego biznesu.

System CMMS

System CMMS od Signalo to wygodne i łatwe w użyciu narzędzie. Funkcje oprogramowania pozwalają na usprawnienie procesów oraz istotne oszczęności kosztów. Dedykowane szczególnie działom urzymania ruchu.

Play Video about CMMS

Możliwości systemu CMMS

 • Zgłaszanie awarii w oparciu o wskaźniki MTTR i MTBF,
  liczone od 6:00 do 6:00
Rodzaje zgłoszeń
MTTR
Mean Time To Repair
średni czas naprawy
MTTR=Tm / Rc
Tm - czas napraw / niedostępności
Rc - ilość napraw
Przykład:
W miesiącu było 5 awarii, które łącznie trwały 10 godzin.
MTTR = 10/5=2
czyli średni czas naprawy wynosi 2 godziny.
MTBF
Mean Time Between Failure
średni czas pomiędzy naprawami (awariami)
MTBF- Tbase / Rc
Tbase - czas dla którego robimy wyliczenia
Rc - ilość napraw
Przykład:
W miesiącu było 5 awarii, miesiąc to 744 godziny
MTBF = 744/5=148,8godzin
czyli średni czas między awariami wynosi ok. 150godzin

System CMMS - funkcjonalności

 • Zgłaszanie usterek
 • Zgłaszanie przezbrojeń
 • Historia wszystkich zgłoszeń
 • Edycja zgłoszeń przyjmowanie ich na warsztat z opcjami

  – zgłoszona
  – naprawa
  – oczekiwanie na dostęp
  – czasowo zawieszona
  – oczekiwanie na części
  – oczekiwanie na serwis
  – zakończona

 • Wprowadzanie czasów przyjęcia zgłoszenia (stałe), przyjęcia zgłoszenia i zakończenie

  – Opis zdarzenia.
  – Opis osoby zgłaszającej.
  – Wgląd do log (kto, kiedy i jakie działania podjął, tylko dla administratorów)
  – Wgląd do informacji (jaka maszyna, jaka linia, kto zgłosił, kto przyjął, kto zamknął, kogo wezwał (mechanik, automatyk, elektryk).
  – Waga wydarzenia: niska, średnia, wysoka, krytyczna

 • Filtrowanie zgłoszeń

  – awaria
  – usterka
  – przezbrojenie
  – tylko nie zakończone
  – maszyna
  – obszar
  – linia
  – index (nie wszystkie maszyny wliczają się do MTTR i MTBF)
  – pracownik

 • Możliwość załączenia zdjęć
 • Możliwość przypisania części potrzebnych do usunięcia zdarzenia
 • Wyszukiwanie po nazwach maszyn

System CMMS - Planowanie prac

 • Planowanie przeglądów
 • Planowanie akcji po przeglądzie
 • Planowanie prac dodatkowych
 • Planowanie prac związanych z budynkiem
 • Edycja planowania

  – Jaka maszyna, z opcją „ogólne”
  – czasy/daty zaplanowane, w realizacji, zakończone i anulowane
  – nazwa przeglądów lub innych zdarzeń 
  – osoba odpowiedzialna
  – priorytet: niski, średni i wysoki
  – przewidywany czas pracy
  – opis zlecenia (lista czynności)
  – podsumowanie zlecenia z opcją wpisania czasu wykonania
  – wgląd do log 
  – możliwość załączenia zdjęć
  – potwierdzenie wykonanej pracy 

 • Filtry

  – maszyna
  – obszar
  – linia
  – pracownik
  – index
  – przeglądy
  – akcje po przeglądzie
  – prace dodatkowe
  – prace związane z budynkiem
  – przegląd aktualnych zleceń 

 • Możliwość przypisania części potrzebnych do zakończenia prac
 • Wyszukiwanie po nazwach maszyn

Wyposażenie Maszyny

 • Nr ID, nazwa maszyny, oznaczenie maszyny TY,NW itd., typ maszyny, nr MPK, nr fabryczny, obszar/wydział, linia, w eksploatacji/wycofana z eksploatacji/ w naprawie/do decyzji, opis, lokalizacja, nr. UDT
 • Filtry

  – maszyna
  – obszar
  – linia
  – typ
  – lokalizacja
  – index
  – wyszukiwanie po nazwie

 • Indeksowanie maszyny
 • Możliwość załączenia zdjęć do przypisanej maszyny
 • Możliwość przypisania dokumentacji do maszyny w formacie PDF lub DOCX (Word).
 • Wyposażenie narzędzia UR 

  – Jaka maszyna, z opcją „ogólne”
  – czasy/daty zaplanowane, w realizacji, zakończone i anulowane
  – nazwa przeglądów lub innych zdarzeń 
  – osoba odpowiedzialna
  – priorytet: niski, średni i wysoki
  – przewidywany czas pracy
  – opis zlecenia (lista czynności)
  – podsumowanie zlecenia z opcją wpisania czasu wykonania
  – wgląd do log 
  – możliwość załączenia zdjęć
  – potwierdzenie wykonanej pracy 

Wyposażenie narzędzia Utrzymania Ruchu

 • Nr ID, nazwa, oznaczenie DR, EL itd., typ, nr fabryczny, wydział, w eksploatacji/wycofana z eksploatacji/ w naprawie/do decyzji, opis, lokalizacja, numer, Nr UDT

Magazyn

 • Nr ID, kategoria (mechaniczna, automatyczna itd.), nr wewnętrzny, symbol producenta, stan aktualny, mil i max, ważność (priorytet), cena, opis, lokalizacja, producent
 • Filtry po wszystkich wyższych punktach
 • Przypisanie części do maszyn
 • Przypisanie części do linii
 • Przypisanie części do obszarów
 • Rejestr rozchodu
 • Możliwość załączenia zdjęć 

Personel

 • Lista pracowników
 • Imię Nazwisko
 • Funkcja
 • Zmiana, uprawnienia, matryca, ważność.
 • Uprawnienia
 • Filtry po nazwisku, funkcji i uprawnieniach, datach ważność
 • Data ważności uprawnień

Zakładanie kont

 • Tylko przez administratora
 • ID
 • Imię Nazwisko
 • Funkcja
 • Status pracuje/nie pracuje
 • Profil UR, operator, administrator
 • Wydział
 • Nr telefonu
 • Miejsce na zdjęcie
 • Filtrowanie po nazwisku i wydziale

Statystyki i raporty

 • Raporty zbiorcze w zakresach z datą awarie i usterki czasy zdarzeń
 • MTBF i MTTR
 • Trend MTBF i MTTR
 • Filtrowanie po indeksach, maszynach, obszarach i liniach

System CMMS - Funkcjonalności Ogólne

 • Import i eksport do programu Excel
 • Raporty (PDF)
 • Podsumowania zdarzeń i zleceń (PDF)
 • Opcje autologowania
 • Na raportach możliwe sygnowanie logotypem klienta oraz jego danymi firmy
 • Widok KALENDARZ z widokiem zaplanowanych prac (aktualne zlecenia)
 • Notatnik
 • Opcja podglądu kilku okien jednocześnie np. historii awarii i historii przeglądów
 

Zdecydowanie nie. Dzięki doświadczeniu, które posiadamy, implementacja przebiega bardzo szybko, a możliwości konfiguracyjne systemu pozwalają na błyskawiczne i łatwe dopasowanie do indywidualnych potrzeb.

Nie. Zawsze dbamy o to, by systemy były proste i intuicyjne. Po krótkim szkoleniu osoby korzystające z systemu potrafią z niego w pełni funkcjonalnie korzystać. Nie stracisz więc wiele czasu na szkolenie swojego personelu, a raczej szybko zaczniesz korzystać z usprawnień, co wpłynie m.in. na redukcję czasu poświęcanego do tej pory na rutynowe czynności.

Tak, zdecydowanie. Jeśli taka integracja przyniesie korzyść, jesteśmy w stanie sprawnie ją przeprowadzić. Ze względu na ilość wdrożeń, większość popularnych integracji jest już gotowa.

Z doświadczenia wiemy, że pracownicy są zadowoleni z wdrożenia naszego systemu. Powodem tego jest fakt, że poprawia on ich komfort pracy, organizację oraz powoduje podejmowanie bardziej trafnych decyzji na podstawie twardych danych.

Na 100% tak. Standardowo przeprowadzamy wstępny, darmowy audyt u Klientów, który pozwala nam na ocenę, czy system sprawdzi się w danej lokalizacji. Jeśli mamy wątpliwości, nie proponujemy rozwiązania. Źródłem rozwoju naszego rynku są zadowoleni Klienci. To oni rekomendują nasze rozwiązania kolejnym użytkownikom. Dbamy więc szczególnie o to, by w każdym przypadku wdrożenie oznaczało wymierne korzyści. W każdej chwili, jeśli uznasz, że system się nie sprawdza, możesz z niego zrezygnować. Biorąc pod uwagę nasze ogromne doświadczenie, możesz być pewien, że albo osiągniesz korzyści, albo odradzimy Ci wdrożenie systemu. Zadzwoń lub napisz do nas, by zamówić bezpłatny audyt.

Z racji tego, że system dostarczony jest w abonamencie, przez cały czas świadczenia usługi jesteśmy do dyspozycji w zakresie pomocy technicznej oraz doradczej. Na życzenie naszych Klientów zdarza nam się również kodować dodatkowe funkcjonalności do istniejących modułów.

 

Co to jest system CMMS?

CMMS (Computerized Maintenance Management System) to system zarządzania utrzymaniem, który służy do planowania, kontrolowania i raportowania działań związanych z utrzymaniem ruchu. System CMMS jest wykorzystywany w celu poprawy wydajności i zarządzania zasobami, dzięki czemu można osiągnąć znaczne oszczędności czasu i pieniędzy. System ten umożliwia automatyzację czynności związanych z utrzymaniem ruchu, w tym planowania przeglądów, rejestrowania zgłoszeń i udostępniania danych w czasie rzeczywistym.

Jakie korzyści można osiągnąć poprzez stosowanie systemu CMMS?

Oszczędność kosztów

Systemy CMMS ułatwiają zarządzanie zasobami dzięki automatycznemu monitorowaniu i raportowaniu stanu urządzeń, co pozwala na wczesne wykrywanie potencjalnych problemów i wczesne zastosowanie naprawy. To pomaga zmniejszyć koszty związane z naprawami i konserwacją, ponieważ naprawy można przeprowadzić szybciej i z mniejszymi kosztami.

Zwiększona wydajność

Programy tego typu zapewniają lepszy dostęp do danych i informacji dotyczących urządzeń i maszyn, co umożliwia lepsze planowanie i optymalizację prac konserwacyjnych. To pozwala na optymalizację czasu i lepszą wydajność, a także zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii.

Zwiększone bezpieczeństwo

CMMS-y zapewniają lepszą kontrolę nad stanem maszyn i urządzeń, co zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy.

Większa zgodność

Systemy tej klasy ułatwiają zarządzanie danymi i informacjami dotyczącymi stanu urządzeń, dzięki czemu firma może łatwiej i szybciej dostosować się do przepisów i regulacji dotyczących bezpieczeństwa.

Cechy dobrego systemu CMMS

 1. Łatwa w użyciu i intuicyjna obsługa – prosta i przyjazna dla użytkownika platforma ułatwiająca administrowanie systemem i korzystanie z niego.
 2. Łatwy dostęp do danych – użytkownicy powinni mieć dostęp do danych w czasie rzeczywistym i w wygodny sposób wykorzystujący technologię internetową.
 3. Możliwość śledzenia i raportowania – system powinien zapewniać zaawansowane narzędzia do monitorowania i raportowania, aby użytkownicy mogli śledzić działania i wyniki utrzymania ruchu.
 4. Skalowalność – system powinien być elastyczny i skalowalny, aby można było dostosować go do potrzeb użytkowników.
 5. Bezpieczeństwo i ochrona danych – system powinien oferować wysokie poziomy ochrony danych i bezpieczeństwa, aby zapobiec wyciekom informacji

Kto odnosi korzyść z wdrożenia systemu CMMS?

Korzyści z wdrożenia systemu CMMS odnoszą zarówno właściciele, jak i użytkownicy. Właściciele mogą korzystać z efektów oszczędności finansowych i czasowych wynikających z automatyzacji procesów związanych z zarządzaniem zasobami i zapobieganiem awariom. 

Użytkownicy mogą korzystać z lepszego zarządzania zasobami, aby zwiększyć wydajność i efektywność procesów. 

System CMMS może również zmniejszyć liczbę zatrudnionych pracowników, co pozwala ograniczyć koszty. Ostatecznie, wdrożenie systemu CMMS może pomóc organizacjom w osiągnięciu większej elastyczności i efektywności.

Jakie firmy najczęściej korzystają z systemów CMMS?

Systemy CMMS są szeroko stosowane przez wiele rodzajów firm. Obejmują one przemysł energetyczny, produkcyjny, transportowy, spożywczy, farmaceutyczny, budowlany i energetyczny. Technologia CMMS jest stosowana do optymalizacji zarządzania inwestycjami, zapobiegania problemom i zwiększania wydajności przedsiębiorstw.

Dlaczego warto wdrożyć system CMMS od Signalo?

Oto kilka kluczowych powodów:

 • Pomaga w zarządzaniu zasobami technicznymi i ich utrzymaniem.
 • Pozwala zespołom utrzymania ruchu na monitorowanie i planowanie prac konserwacyjnych, zapewniając im dostęp do wszystkich niezbędnych informacji i narzędzi niezbędnych do optymalizacji czasu i kosztów.
 • Pomaga w ustalaniu priorytetów w celu zapewnienia, że najważniejsze zadania są wykonywane w odpowiednim czasie.
 • Pozwala na śledzenie i raportowanie informacji dotyczących prac konserwacyjnych, dzięki czemu można ocenić skuteczność utrzymania ruchu i wdrożyć odpowiednie zmiany
 • Jest prosty w obsłudze i skalowalny
 • Oszczędza koszty
 • Poprawia organizację i komfort pracy

 

zobacz nasze case study

Skorzystaj z darmowej wyceny

Nasi specjaliści wycenią za darmo koszt wdrążenia systemu Signalo w Twojej firmie

Skorzystaj

Umów spotkanie z konsultantem

Oferujemy telefoniczne spotkania z konsultantami aby odpowiedzieć na wszystkie pytania

Umów spotkanie

Numbers Speak For Themselves

Take Your Goods Anywhere Safely And In Time

Delivery Packages
0%
Countries Covered
0%
Satisfied Clients
0%
Tons of Goods
0%