Masz pytania?
Napisz do nas

Chcesz porozmawiać o systemach optymalizacji w Twojej firmie? Napisz lub zadzwoń do nas. Pomożemy Ci wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla Twojego biznesu.

System CMMS

System CMMS od Signalo to wygodne i łatwe w użyciu narzędzie. Funkcje oprogramowania pozwalają na usprawnienie procesów oraz istotne oszczęności kosztów. Dedykowane szczególnie działom urzymania ruchu.

Możliwości systemu CMMS

 • Zgłaszanie awarii w oparciu o wskaźniki MTTR i MTBF,
  liczone od 6:00 do 6:00
Rodzaje zgłoszeń
MTTR
Mean Time To Repair
średni czas naprawy
MTTR=Tm / Rc
Tm - czas napraw / niedostępności
Rc - ilość napraw
Przykład:
W miesiącu było 5 awarii, które łącznie trwały 10 godzin.
MTTR = 10/5=2
czyli średni czas naprawy wynosi 2 godziny.
MTBF
Mean Time Between Failure
średni czas pomiędzy naprawami (awariami)
MTBF- Tbase / Rc
Tbase - czas dla którego robimy wyliczenia
Rc - ilość napraw
Przykład:
W miesiącu było 5 awarii, miesiąc to 744 godziny
MTBF = 744/5=148,8godzin
czyli średni czas między awariami wynosi ok. 150godzin

System CMMS - funkcjonalności

 • Zgłaszanie usterek
 • Zgłaszanie przezbrojeń
 • Historia wszystkich zgłoszeń
 • Edycja zgłoszeń przyjmowanie ich na warsztat z opcjami

  – zgłoszona
  – naprawa
  – oczekiwanie na dostęp
  – czasowo zawieszona
  – oczekiwanie na części
  – oczekiwanie na serwis
  – zakończona

 • Wprowadzanie czasów przyjęcia zgłoszenia (stałe), przyjęcia zgłoszenia i zakończenie

  – Opis zdarzenia.
  – Opis osoby zgłaszającej.
  – Wgląd do log (kto, kiedy i jakie działania podjął, tylko dla administratorów)
  – Wgląd do informacji (jaka maszyna, jaka linia, kto zgłosił, kto przyjął, kto zamknął, kogo wezwał (mechanik, automatyk, elektryk).
  – Waga wydarzenia: niska, średnia, wysoka, krytyczna

 • Filtrowanie zgłoszeń

  – awaria
  – usterka
  – przezbrojenie
  – tylko nie zakończone
  – maszyna
  – obszar
  – linia
  – index (nie wszystkie maszyny wliczają się do MTTR i MTBF)
  – pracownik

 • Możliwość załączenia zdjęć
 • Możliwość przypisania części potrzebnych do usunięcia zdarzenia
 • Wyszukiwanie po nazwach maszyn

System CMMS - Planowanie prac

 • Planowanie przeglądów
 • Planowanie akcji po przeglądzie
 • Planowanie prac dodatkowych
 • Planowanie prac związanych z budynkiem
 • Edycja planowania

  – Jaka maszyna, z opcją „ogólne”
  – czasy/daty zaplanowane, w realizacji, zakończone i anulowane
  – nazwa przeglądów lub innych zdarzeń 
  – osoba odpowiedzialna
  – priorytet: niski, średni i wysoki
  – przewidywany czas pracy
  – opis zlecenia (lista czynności)
  – podsumowanie zlecenia z opcją wpisania czasu wykonania
  – wgląd do log (administrator)
  – możliwość załączenia zdjęć
  – potwierdzenie wykonanej pracy (tylko administrator)

 • Filtry

  – maszyna
  – obszar
  – linia
  – pracownik
  – index
  – przeglądy
  – akcje po przeglądzie
  – prace dodatkowe
  – prace związane z budynkiem
  – pokazanie aktualnych zleceń (markowanie symbolem zaznaczenia wyboru)

 • Możliwość przypisania części potrzebnych do zakończenia prac.
 • Wyszukiwanie po nazwach maszyn

Wyposażenie Maszyny

 • Nr ID, nazwa maszyny, oznaczenie maszyny TY,NW itd., typ maszyny, nr MPK, nr fabryczny, obszar/wydział, linia, w eksploatacji/wycofana z eksploatacji/ w naprawie/do decyzji, opis, lokalizacja, nr. UDT
 • Filtry

  – maszyna
  – obszar
  – linia
  – typ
  – lokalizacja
  – index
  – wyszukiwanie po nazwie

 • Indeksowanie maszyny
 • Możliwość załączenia zdjęć do przypisanej maszyny
 • Możliwość przypisania dokumentacji do maszyny w formacie PDF lub DOCX (Word).
 • Wyposażenie narzędzia UR 

  – Jaka maszyna, z opcją „ogólne”
  – czasy/daty zaplanowane, w realizacji, zakończone i anulowane
  – nazwa przeglądów lub innych zdarzeń 
  – osoba odpowiedzialna
  – priorytet: niski, średni i wysoki
  – przewidywany czas pracy
  – opis zlecenia (lista czynności)
  – podsumowanie zlecenia z opcją wpisania czasu wykonania
  – wgląd do log (administrator)
  – możliwość załączenia zdjęć
  – potwierdzenie wykonanej pracy (tylko administrator)

Wyposażenie narzędzia Utrzymania Ruchu

 • Nr ID, nazwa, oznaczenie DR, EL itd., typ, nr fabryczny, wydział, w eksploatacji/wycofana z eksploatacji/ w naprawie/do decyzji, opis, lokalizacja, numer, Nr UDT

Magazyn

 • Nr ID, kategoria (mechaniczna, automatyczna itd.), nr wewnętrzny, symbol producenta, stan aktualny, mil i max, ważność (priorytet), cena, opis, lokalizacja, producent
 • Filtry po wszystkich wyższych punktach
 • Przypisanie części do maszyn
 • Przypisanie części do linii
 • Przypisanie części do obszarów
 • Rejestr rozchodu
 • Możliwość załączenia zdjęć 

Personel

 • Lista pracowników
 • Imię Nazwisko
 • Funkcja
 • Zmiana, uprawnienia, matryca, ważność.
 • Uprawnienia
 • Filtry po nazwisku, funkcji i uprawnieniach, datach ważność
 • Data ważności uprawnień

Zakładanie kont

 • Tylko przez administratora
 • ID
 • Imię Nazwisko
 • Funkcja
 • Status pracuje/nie pracuje
 • Profil UR, operator, administrator
 • Wydział
 • Nr telefonu
 • Miejsce na zdjęcie
 • Filtrowanie po nazwisku i wydziale

Statystyki i raporty

 • Raporty zbiorcze w zakresach z datą awarie i usterki czasy zdarzeń
 • MTBF i MTTR
 • Trend MTBF i MTTR
 • Filtrowanie po indeksach, maszynach, obszarach i liniach

System CMMS - Funkcjonalności Ogólne

 • Import i eksport do programu Excel
 • Raporty (PDF)
 • Podsumowania zdarzeń i zleceń (PDF)
 • Opcje autologowania
 • Na raportach możliwe sygnowanie logotypem klienta oraz jego danymi firmy
 • Widok KALENDARZ z widokiem zaplanowanych prac (aktualne zlecenia)
 • Notatnik
 • Opcja podglądu kilku okien jednocześnie np. historii awarii i historii przeglądów

Co to jest system CMMS?

CMMS (Computerized Maintenance Management System) to system zarządzania utrzymaniem, który służy do planowania, kontrolowania i raportowania działań związanych z utrzymaniem ruchu.

System CMMS jest wykorzystywany w celu poprawy wydajności i zarządzania zasobami, dzięki czemu można osiągnąć znaczne oszczędności czasu i pieniędzy. System ten umożliwia automatyzację czynności związanych z utrzymaniem ruchu, w tym planowania przeglądów, rejestrowania zgłoszeń i udostępniania danych w czasie rzeczywistym.

Jakie korzyści można osiągnąć poprzez stosowanie systemu CMMS?

1. Oszczędność kosztów: Systemy CMMS ułatwiają zarządzanie zasobami dzięki automatycznemu monitorowaniu i raportowaniu stanu urządzeń, co pozwala na wczesne wykrywanie potencjalnych problemów i wczesne zastosowanie naprawy. To pomaga zmniejszyć koszty związane z naprawami i konserwacją, ponieważ naprawy można przeprowadzić szybciej i z mniejszymi kosztami.

2. Zwiększona wydajność: Systemy CMMS zapewniają lepszy dostęp do danych i informacji dotyczących urządzeń i maszyn, co umożliwia lepsze planowanie i optymalizację prac konserwacyjnych. To pozwala na optymalizację czasu i lepszą wydajność, a także zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii.

3. Zwiększone bezpieczeństwo: Systemy CMMS zapewniają lepszą kontrolę nad stanem maszyn i urządzeń, co zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy.

4. Większa zgodność: Systemy CMMS ułatwiają zarządzanie danymi i informacjami dotyczącymi stanu urządzeń, dzięki czemu firma może łatwiej i szybciej dostosować się do przepisów i regulacji dotyczących bezpieczeństwa.

Cechy dobrego systemu CMMS

1. Łatwa w użyciu i intuicyjna obsługa prosta i przyjazna dla użytkownika platforma ułatwiająca administrowanie systemem i korzystanie z niego.

2. Łatwy dostęp do danych użytkownicy powinni mieć dostęp do danych w czasie rzeczywistym i w wygodny sposób wykorzystujący technologię internetową.

3. Możliwość śledzenia i raportowania system powinien zapewniać zaawansowane narzędzia do monitorowania i raportowania, aby użytkownicy mogli śledzić działania i wyniki utrzymania ruchu.

4. Skalowalność system powinien być elastyczny i skalowalny, aby można było dostosować go do potrzeb użytkowników.

5. Bezpieczeństwo i ochrona danych system powinien oferować wysokie poziomy ochrony danych i bezpieczeństwa, aby zapobiec wyciekom informacji

Kto odnosi korzyść z wdrożenia systemu CMMS?

Korzyści z wdrożenia systemu CMMS odnoszą zarówno właściciele, jak i użytkownicy.

Właściciele mogą korzystać z efektów oszczędności finansowych i czasowych wynikających z automatyzacji procesów związanych z zarządzaniem zasobami i zapobieganiem awariom.

Użytkownicy mogą korzystać z lepszego zarządzania zasobami, aby zwiększyć wydajność i efektywność procesów. System CMMS może również zmniejszyć liczbę zatrudnionych pracowników, co pozwala ograniczyć koszty.

Ostatecznie, wdrożenie systemu CMMS może pomóc organizacjom w osiągnięciu większej elastyczności i efektywności.

Jakie firmy najczęściej korzystają z systemów CMMS?

Systemy CMMS są szeroko stosowane przez wiele rodzajów firm. Obejmują one przemysł energetyczny, produkcyjny, transportowy, spożywczy, farmaceutyczny, budowlany i energetyczny.

Technologia CMMS jest stosowana do optymalizacji zarządzania inwestycjami, zapobiegania problemom i zwiększania wydajności przedsiębiorstw.

Dlaczego warto wdrożyć system CMMS od Signalo?

Oto kilka kluczowych powodów:

 • Pomaga w zarządzaniu zasobami technicznymi i ich utrzymaniem.
 • Pozwala zespołom utrzymania ruchu na monitorowanie i planowanie prac konserwacyjnych, zapewniając im dostęp do wszystkich niezbędnych informacji i narzędzi niezbędnych do optymalizacji czasu i kosztów.
 • Pomaga w ustalaniu priorytetów w celu zapewnienia, że najważniejsze zadania są wykonywane w odpowiednim czasie.
 • Pozwala na śledzenie i raportowanie informacji dotyczących prac konserwacyjnych, dzięki czemu można ocenić skuteczność utrzymania ruchu i wdrożyć odpowiednie zmiany
 • Jest prosty w obsłudze i skalowalny
 • Oszczędza koszty
 • Poprawia organizację i komfort pracy

Skorzystaj z darmowej wyceny

Nasi specjaliści wycenią za darmo koszt wdrążenia systemu Signalo w Twojej firmie

Skorzystaj

Umów spotkanie z konsultantem

Oferujemy telefoniczne spotkania z konsultantami aby odpowiedzieć na wszystkie pytania

Umów spotkanie

Numbers Speak For Themselves

Take Your Goods Anywhere Safely And In Time

Delivery Packages
0%
Countries Covered
0%
Satisfied Clients
0%
Tons of Goods
0%