Case Study - ABB

system cmms

Redukcja kosztów, usprawnienie organizacji, wgląd w procesy.

Partnerstwo z SIGNALO polegające na implemantacji systemu Forkfleet.

 • Wzrost wydajności
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów
 • Redukcja kosztów

Wyzwanie

Aby zachować pozycję jednego z liderów branży automotive TENNECO musi zapewnić zoptymalizowane środowisko pracy w którym ludzie, sprzęt i technologia współdziałają bezproblemowo. Pracownicy polegają na odpowiednio zarządzanym i konserwowanym sprzęcie, aby osiągnąć swoje cele produkcyjne, dlatego efektywne zarządzanie zasobami jest najwyższym priorytetem dla firmy. Wcześniej TENNECO korzystało z różnych rozwiązań punktowych.

Rezultatem były nieefektywne i niespójne procesy, które utrudniały zespołom zapewnienie, że zasoby są wykorzystywane i utrzymywane w najbardziej opłacalny, zgodny i produktywny sposób.

TENNECO chciało przyjąć bardziej uproszczone i zintegrowane podejście do zarządzania produkcją, utrzymaniem ruchu i intralogistyką. Zapewniłoby to lepszą widoczność i kontrolę zasobów oraz umożliwiłoby TENNECO utrzymywanie bardzo wysokich standardów funkcjonowania procesu produkcji. 

Wyzwanie

Wyzwaniem, w tym przypadku, było skuteczne zarządzanie flotą wózków widłowych i operatorami w fabryce. W zastanej systuacji istniało wiele wózków widłowych oraz operatorów, co powodowało pewne trudności związane z nieoptymalnym wykorzystaniem zasobów oraz niedostatecznie efektywną organizacją pracy.

Masz pytania?
Napisz do nas

Chcesz porozmawiać o systemach optymalizacji w Twojej firmie? Napisz lub zadzwoń do nas. Pomożemy Ci wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla Twojego biznesu.

Masz pytania? Napisz do nas!

Chcesz porozmawiać o systemach optymalizacji w Twojej firmie? Napisz lub zadzwoń do nas. Pomożemy Ci wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla Twojego biznesu.

Transformacja

Wprowadzenie systemu przyniosło szereg korzyści, które znacząco wpłynęły na efektywność i rentowność działalności fabryki. Oto główne korzyści z wdrożenia:   
 1. Zmniejszenie zapotrzebowania na operatorów wózków widłowych
Przed wdrożeniem systemu zarządzania wózkami widłowymi fabryka ABB musiała zatrudniać znaczną liczbę operatorów wózków widłowych. Dzięki nowemu systemowi możliwa stała się automatyzacja wielu procesów, znacznie zmniejszając zapotrzebowanie na operatorów wózków widłowych. Dzięki temu firma mogła zaoszczędzić znaczne koszty.  
 1. Zmniejszenie zapotrzebowania na wózki widłowe
Dzięki optymalizacji procesów i automatyzacji operacji z wykorzystaniem systemu zarządzania wózkami widłowymi, firmie udało się znacząco zmniejszyć liczbę wymaganych wózków widłowych. To z kolei przekłada się na obniżenie kosztów zakupu, utrzymania i serwisowania tych pojazdów. Mniej wózków widłowych oznacza także bezpieczniejsze i lepiej zorganizowane środowisko pracy.  
 1. Skrócenie czasu realizacji zamówień
Nowy system pozwala na precyzyjne monitorowanie i śledzenie ruchu materiałów i produktów na terenie fabryki. Umożliwia to optymalizację tras i czasów przejazdów, co skutkuje skróceniem czasu realizacji zamówień. Krótszy czas realizacji oznacza szybszą realizację zamówień, co przyczynia się do wzrostu zadowolenia klientów i konkurencyjności firmy.  
 1. Kontrola zleceń intralogistycznych
System zarządzania wózkami widłowymi umożliwia bardziej złożone i precyzyjne planowanie tras i operacji wewnętrznych w obrębie fabryki. Dzięki temu firma może mieć lepszą kontrolę nad procesami intralogistycznymi, zapobiegając opóźnieniom i błędom w dostawach surowców i komponentów.  
 1. Podejmowanie decyzji w oparciu o dane
System zarządzania wózkami widłowymi gromadzi ważne dane dotyczące operacji na terenie fabryki. Dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym firma może teraz podejmować bardziej świadome decyzje. Analiza danych pozwala zidentyfikować obszary wymagające optymalizacji i zapobiegania marnotrawstwu, co wpisuje się w długoterminową strategię firmy.

Rezultaty

 • Rozdzielania zleceń
 • Wezwań służb
 • Realizacji operacji
 • Analizy procesów
 • Wydajności
 • Orientacji sytuacyjnej
 • Wykorzystania zasobów

Wprowadzenie systemu zarządzania wózkami widłowymi (Forkfleet) w fabryce ABB w Bielsku-Białej przyniosło znaczące korzyści, zarówno pod względem efektywności operacyjnej, jak i ekonomiki. Zmniejszenie zapotrzebowania na operatorów wózków widłowych i wózków widłowych, krótszy czas realizacji zamówień, lepsza kontrola nad intralogistyką oraz możliwość podejmowania decyzji w oparciu o dane znacząco poprawiły konkurencyjność i rentowność firmy. To przykład tego, jak nasza technologia i rozwiązania mogą wprowadzać innowacje w procesach i zapewniać wymierne korzyści. Takich realizacji mamy już sporo. Możemy obniżyć koszty również u Ciebie. Nie czekaj i wykorzystaj swoją szansę na optymalizację kontaktując się z nami.

Skuteczna redukcja kosztów w Twojej firmie

Zastanawiasz się, w jakim stopniu można wykorzystać systemy IT do redukcji kosztów w Twojej firmie? Skorzystaj z naszego poradnika. Odpowiedz na pytania i dowiedz się, czy i jak można usprawnić procesy w Twojej organizacji.

Numbers Speak For Themselves

Take Your Goods Anywhere Safely And In Time

Delivery Packages
0%
Countries Covered
0%
Satisfied Clients
0%
Tons of Goods
0%