CASE STUDY

Signalo

ABB

Zobacz, jak wprowadzenie naszego rozwiązania wpłynęło na wyniki osiągane przez firmę ABB.

ABB
Case study
wyzwanie

Wyzwanie

Redukcja kosztów,
Usprawnienie organizacji,
Wgląd w procesy.

transformacja

Transformacja

Partnerstwo z SIGNALO polegające na implemantacji systemu Forkfleet.

Rezultaty

Rezultaty

Wzrost wydajności Optymalizacja wykorzystania zasobów Redukcja kosztów

wyzwanie

Wyzwanie

Signalo

Wyzwaniem, w tym przypadku, było skuteczne zarządzanie flotą wózków widłowych i operatorami w fabryce. W zastanej systuacji istniało wiele wózków widłowych oraz operatorów, co powodowało pewne trudności związane z nieoptymalnym wykorzystaniem zasobów oraz niedostatecznie efektywną organizacją pracy.

transformacja

Transformacja

Signalo

Wprowadzenie systemu przyniosło szereg korzyści, które znacząco wpłynęły na efektywność i rentowność działalności fabryki.

1

Zmniejszenie zapotrzebowania na operatorów wózków widłowych

Przed wdrożeniem systemu zarządzania wózkami widłowymi fabryka ABB musiała zatrudniać znaczną liczbę operatorów wózków widłowych. Dzięki nowemu systemowi możliwa stała się automatyzacja wielu procesów, znacznie zmniejszając zapotrzebowanie na operatorów wózków widłowych. Dzięki temu firma mogła zaoszczędzić znaczne koszty.

3

Skrócenie czasu realizacji zamówień

Nowy system pozwala na precyzyjne monitorowanie i śledzenie ruchu materiałów i produktów na terenie fabryki. Umożliwia to optymalizację tras i czasów przejazdów, co skutkuje skróceniem czasu realizacji zamówień. Krótszy czas realizacji oznacza szybszą realizację zamówień, co przyczynia się do wzrostu zadowolenia klientów i konkurencyjności firmy.

5

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane

System zarządzania wózkami widłowymi gromadzi ważne dane dotyczące operacji na terenie fabryki. Dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym firma może teraz podejmować bardziej świadome decyzje. Analiza danych pozwala zidentyfikować obszary wymagające optymalizacji i zapobiegania marnotrawstwu, co wpisuje się w długoterminową strategię firmy.

2

Zmniejszenie zapotrzebowania na wózki widłowe

Dzięki optymalizacji procesów i automatyzacji operacji z wykorzystaniem systemu zarządzania wózkami widłowymi, firmie udało się znacząco zmniejszyć liczbę wymaganych wózków widłowych. To z kolei przekłada się na obniżenie kosztów zakupu, utrzymania i serwisowania tych pojazdów. Mniej wózków widłowych oznacza także bezpieczniejsze i lepiej zorganizowane środowisko pracy.

4

Kontrola zleceń intralogistycznych

System zarządzania wózkami widłowymi umożliwia bardziej złożone i precyzyjne planowanie tras i operacji wewnętrznych w obrębie fabryki. Dzięki temu firma może mieć lepszą kontrolę nad procesami intralogistycznymi, zapobiegając opóźnieniom i błędom w dostawach surowców i komponentów.

Rezultaty

Rezultaty

Signalo
Systemy IT dla produkcji

Redukcja czasów

Rozdzielania zleceń
Wezwań służb
Realizacji operacji
Analizy procesów

Systemy IT dla produkcji

Wzrost

Wydajności
Orientacji sytuacyjnej
Wykorzystania zasobów

Wprowadzenie systemu zarządzania wózkami widłowymi Forkfleet, w fabryce ABB w Bielsku-Białej, przyniosło znaczące korzyści, zarówno pod względem efektywności operacyjnej, jak i ekonomiki. Zmniejszenie zapotrzebowania na operatorów wózków widłowych i wózków widłowych, krótszy czas realizacji zamówień, lepsza kontrola nad intralogistyką oraz możliwość podejmowania decyzji w oparciu o dane znacząco poprawiły konkurencyjność i rentowność firmy. To przykład tego, jak nasza technologia i rozwiązania mogą wprowadzać innowacje w procesach i zapewniać wymierne korzyści. Takich realizacji mamy już sporo. Możemy obniżyć koszty również u Ciebie. Nie czekaj i wykorzystaj swoją szansę na optymalizację kontaktując się z na

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Signalo

Nie trać czasu na nieefektywne rozwiązania! Skorzystaj z naszej darmowej konsultacji i przekonaj się, jak nasze oprogramowanie może przełożyć się na wzrost efektywności Twojej firmy. Daj nam szansę udowodnienia Ci, że innowacyjne rozwiązania to klucz do sukcesu w Twojej branży. Zarezerwuj już teraz swoją bezpłatną konsultację i przyspiesz rozwój Twojego biznesu!

SYSTEMY IT DLA PRODUKCJI

Signalo

Kliknij i przejdź do opisu rozwiązania.

Zaufały nam innowacyjne firmy z całego świata

Signalo