Case Study - dayco

dayco logo

Redukcja kosztów, wzrost efektywności maszyn, zarządzanie magazynem, czasy przestojów i wydajność produkcji.

 

Partnerstwo z SIGNALO polegające na implemantacji naszych systemów IT.

 • Wzrost produktywności
 • Optymalizacja zarządzania magazynem
 • Zmniejszenie ilości awarii
 • Redukcja czasów napraw maszyn
 • Redukcja kosztów

Wyzwanie

Aby zachować pozycję jednego z liderów branży automotive TENNECO musi zapewnić zoptymalizowane środowisko pracy w którym ludzie, sprzęt i technologia współdziałają bezproblemowo. Pracownicy polegają na odpowiednio zarządzanym i konserwowanym sprzęcie, aby osiągnąć swoje cele produkcyjne, dlatego efektywne zarządzanie zasobami jest najwyższym priorytetem dla firmy. Wcześniej TENNECO korzystało z różnych rozwiązań punktowych.

Rezultatem były nieefektywne i niespójne procesy, które utrudniały zespołom zapewnienie, że zasoby są wykorzystywane i utrzymywane w najbardziej opłacalny, zgodny i produktywny sposób.

TENNECO chciało przyjąć bardziej uproszczone i zintegrowane podejście do zarządzania produkcją, utrzymaniem ruchu i intralogistyką. Zapewniłoby to lepszą widoczność i kontrolę zasobów oraz umożliwiłoby TENNECO utrzymywanie bardzo wysokich standardów funkcjonowania procesu produkcji. 

Wyzwanie

Dayco, lider na rynku produkcji komponentów silnikowych i systemów napędowych, osiągnęło znaczącą pozycję na globalnym rynku motoryzacyjnym. Posiadając fabryki w różnych częściach świata, firma ciągle poszukuje możliwości optymalizacji procesów i zwiększania produktywności. W swoim tyskim oddziale, przedsiębiorstwo zmierzyło się z wyzwaniami związanymi z efektywnością maszyn, zarządzaniem magazynem, czasami przestojów i wydajnością produkcji.

W celu sprostania tym wyzwaniom, Dayco zdecydowało się na wdrożenie dwóch kluczowych technologii: Systemu Zarządzania Konserwacją Komputerową (CMMS) oraz Systemu Powiadomień Andon 4.0. Te nowoczesne narzędzia mają na celu monitorowanie i poprawę efektywności produkcji, zarządzanie zasobami, skracanie czasów przestojów i zwiększanie szybkości realizacji zleceń.

Masz pytania?
Napisz do nas

Chcesz porozmawiać o systemach optymalizacji w Twojej firmie? Napisz lub zadzwoń do nas. Pomożemy Ci wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla Twojego biznesu.

Masz pytania? Napisz do nas

Chcesz porozmawiać o systemach optymalizacji w Twojej firmie? Napisz lub zadzwoń do nas. Pomożemy Ci wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla Twojego biznesu.

Transformacja

Opomiarowanie Maszyn

Głębsze zrozumienie procesów produkcyjnych przez Dayco rozpoczęło się od opomiarowania maszyn. Wdrożenie CMMS i Andon 4.0 pozwoliło firmie na zautomatyzowane monitorowanie wydajności maszyn, co umożliwiło identyfikację problemów, a tym samym obszarów do poprawy.

System CMMS pozwolił firmie na śledzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPIs) dla każdej maszyny. Wskaźniki te obejmowały między innymi wydajność poszczególnych maszyn, częstość występowania awarii, czas przestoju, a także inne istotne dane. Monitoring tych KPIs w czasie rzeczywistym umożliwił szybką identyfikację problemów, które mogły wpływać na wydajność produkcji, a co za tym idzie, na wyniki finansowe firmy.

Opomiarowanie maszyn pozwoliło Dayco na wprowadzenie precyzyjnych zmian w procesach produkcji. Z analizy danych płynących z CMMS firma mogła dowiedzieć się, które maszyny wymagały częstszego serwisowania, które były najbardziej niezawodne, a które najmniej efektywne. Informacje te posłużyły do optymalizacji harmonogramów konserwacji, doboru maszyn do konkretnych zadań oraz do planowania inwestycji w nowe maszyny.

Dodatkowo, system Andon 4.0, z funkcją powiadomień w czasie rzeczywistym, pozwolił na natychmiastową reakcję na problemy z maszynami. W przypadku awarii maszyny, system wysyłał powiadomienia do odpowiednich osób, tak aby mogły one jak najszybciej zareagować i rozwiązać problem. To nie tylko skracało czas przestoju, ale także minimalizowało ryzyko poważniejszych uszkodzeń maszyn.

Systemy te stały się również kluczowym narzędziem w zarządzaniu zasobami firmy. Dzięki danym z CMMS, Dayco mogło przewidywać, kiedy dana maszyna może potrzebować serwisu lub kiedy może dojść do jej awarii. To umożliwiło lepsze planowanie zakupów części zamiennych i minimalizację czasu przestoju związanego z oczekiwaniem na dostawę tych części.

Opomiarowanie maszyn pozwoliło Dayco na skuteczną optymalizację procesów produkcji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, firma była w stanie lepiej zrozumieć swoje procesy, zidentyfikować obszary do poprawy, a następnie wdrożyć działania optymalizacyjne.

Rozliczenia Magazynu

Innym kluczowym elementem wdrożenia CMMS i Andon 4.0 w Dayco była optymalizacja zarządzania magazynem. Zarządzanie zapasami stanowiło istotne wyzwanie dla firmy, a odpowiednie rozliczenie magazynu było kluczowe dla efektywności operacyjnej.

CMMS pozwolił firmie na automatyczne monitorowanie poziomu zapasów, co umożliwiło szybką reakcję na braki w zapasach, zwiększając efektywność procesów magazynowych. System pozwolił również na monitorowanie cyklu życia części zamiennych, od momentu zamówienia do otrzymania i zużycia.

Te dane pozwoliły Dayco na zrozumienie, które części są najczęściej wymieniane. Wpłynęło to również na optymalizację procesów zakupowych. W tej chwili działalność prowadzona jest tak, aby zawsze mieć dostęp do niezbędnych części zamiennych bez niepotrzebnego przetrzymywania nadmiernych zapasów.

System Andon 4.0, zintegrowany z CMMS, pozwolił na szybkie identyfikowanie i rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem zapasami. W przypadku wykrycia problemu, na przykład braku kluczowych części zamiennych, system Andon 4.0 wysyłał powiadomienie do odpowiednich osób, co pozwalało na szybkie rozwiązanie problemu.

Dodatkowo, dzięki zastosowaniu innowacyjnego systemu zarządzania wózkami widłowymi – FORKFLEET, Dayco zwiększyło efektywność procesów magazynowych. Operatorzy mogli „przywołać” wózek widłowy za pomocą dedykowanej aplikacji, w miejsce i o czasie, w którym był on potrzebny. Dzięki temu możliwe jest szybsze i bardziej efektywne przemieszczanie produktów i surowców w obrębie magazynu, co przyczyniło się do ogólnego wzrostu wydajności.

Wdrożenie CMMS i Andon 4.0 umożliwiło firmie Dayco nie tylko lepszą kontrolę nad stanem zapasów, ale także poprawę procesów magazynowych. Zrozumienie i optymalizacja tych procesów są kluczowe dla poprawy wydajności operacyjnej firmy, co w rezultacie przyczyniło się do poprawy jej wyników finansowych.

Wzrost Wydajności

Wdrożenie CMMS i Andon 4.0 przyniosło Dayco znaczący wzrost wydajności. Systemy pozwoliły firmie na zautomatyzowane monitorowanie procesów produkcyjnych i magazynowych, co z kolei umożliwiło identyfikację i eliminację punktów, które wpływały na spadek wydajności.

Opomiarowanie maszyn za pomocą CMMS zapewnia firmie monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPIs) w czasie rzeczywistym. Analiza tych danych pozwoliła na identyfikację problemów, takich jak przestoje maszyn czy niewystarczająca wydajność, co pozwoliło na szybką reakcję i wprowadzenie działań naprawczych.

Dodatkowo, Andon 4.0, z funkcją powiadomień w czasie rzeczywistym, pozwala na natychmiastowe zgłaszanie i rozwiązywanie problemów. Kiedy pojawiał się problem z maszyną, odpowiedni personel był natychmiast powiadamiany, co umożliwiło szybką reakcję i minimalizację przestojów.

Również zarządzanie magazynem zostało usprawnione dzięki wdrożeniu CMMS i Andon 4.0. Automatyczne monitorowanie zapasów pozwoliło na bieżącą kontrolę nad dostępnością części zamiennych, co skutkuje szybszym czasem reakcji na potencjalne braki. Dodatkowo, szybki dostęp do informacji o zapasach umożliwił efektywne zarządzanie zasobami, co z kolei przyczyniło się do zmniejszenia kosztów magazynowania.

Zastosowanie innowacyjnego systemu zarządzania wózkami widłowymi przyczyniło się do zwiększenia wydajności. Dzięki temu systemowi, operatorzy mogli „przywołać” wózek widłowy tam, gdzie był on najbardziej potrzebny. To pozwoliło na zmniejszenie przestojów związanych z poszukiwaniem dostępnego wózka, a tym samym na zwiększenie wydajności pracy.

Podejście Dayco do wzrostu wydajności było oparte na ciągłym monitorowaniu i optymalizacji procesów. Systemy CMMS i Andon 4.0 umożliwiły firmie stałe doskonalenie procesów poprzez identyfikację i eliminację obszarów, które wpływały na spadek wydajności. Dzięki temu podejściu, Dayco zdołało znacząco zwiększyć swoją wydajność, co miało bezpośredni wpływ na wyniki finansowe firmy.

Ograniczenie Czasu Przestojów

Jednym z kluczowych celów Dayco podczas wdrażania CMMS i Andon 4.0 było ograniczenie czasu przestojów. Przestoje, czyli okresy, w których maszyny nie są wykorzystywane do produkcji, mogą negatywnie wpływać na wydajność i zyskowność firmy. Firma Dayco miała świadomość, że minimalizacja tych czasów może przynieść znaczące korzyści.

CMMS umożliwiło firmie bieżące monitorowanie wydajności maszyn. Wszelkie problemy z maszynami, które mogły prowadzić do przestojów, były natychmiast identyfikowane dzięki analizie danych z systemu. To pozwoliło na szybkie rozwiązanie problemów i minimalizację przestojów.

Dodatkowo, system Andon 4.0, z funkcją powiadomień w czasie rzeczywistym, pozwolił na szybką reakcję na problemy. W przypadku awarii maszyny, odpowiedni personel był natychmiast powiadamiany, co pozwoliło na szybką interwencję i minimalizację czasu przestoju.

Innym elementem, który przyczynił się do ograniczenia czasu przestojów, był innowacyjny system zarządzania wózkami widłowymi. Dzięki temu systemowi, operatorzy mogli „przywołać” wózek widłowy tam, gdzie był on najbardziej potrzebny, eliminując czas przestoju związany z poszukiwaniem dostępnego wózka.

Wdrożenie CMMS i Andon 4.0 pozwoliło Dayco na efektywne ograniczenie czasu przestojów. Wykorzystanie tych systemów pozwoliło na szybkie identyfikowanie i rozwiązywanie problemów, które mogły prowadzić do przestojów, co przyczyniło się do zwiększenia wydajności produkcji i poprawy wyników finansowych firmy. W wyniku tych działań, Dayco zdołało znacząco ograniczyć czas przestojów, co miało bezpośredni wpływ na zwiększenie wydajności firmy.

„Uber” dla Wózków Widłowych

Dayco wykorzystuje innowacyjne rozwiązanie do zarządzania wózkami widłowymi, które przypomina funkcjonowanie popularnych aplikacji do zamawiania przejazdów. W ramach tego systemu operatorzy mogą „przywołać” wózek widłowy za pomocą dedykowanej aplikacji, w miejsce gdzie jest on aktualnie potrzebny.

Zasada działania systemu jest prosta, ale efektywna. Aplikacja, zintegrowana z CMMS i Andon 4.0, monitorowała lokalizację wszystkich wózków widłowych w czasie rzeczywistym. Operatorzy, potrzebujący wózka widłowego, mogą go „przywołać” bezpośrednio na swoje stanowisko, za pomocą kilku kliknięć w aplikacji.

System ten miał na celu optymalizację wykorzystania wózków widłowych, eliminując konieczność poszukiwania wolnego wózka i zmniejszając czas przestoju operatorów. Dodatkowo, dzięki analityce, system pozwolił na monitorowanie wydajności wózków widłowych, identyfikując możliwe obszary do poprawy, takie jak trasy przemieszczania się wózków czy harmonogramy konserwacji.

Tym samym, innowacyjny system zarządzania wózkami widłowymi pozwolił Dayco na jeszcze lepsze wykorzystanie swoich zasobów, co przyczyniło się do ogólnego wzrostu wydajności produkcji.

Opomiarowanie Czasów Reakcji i Realizacji Wszelkich Zleceń

Znaczenie precyzyjnego mierzenia czasów reakcji i realizacji zleceń w świecie produkcji przemysłowej jest niezaprzeczalne. Zwiększona wydajność, redukcja przestojów, poprawa jakości produktów – to wszystko może zostać osiągnięte dzięki dokładnemu monitorowaniu i optymalizacji tych dwóch kluczowych aspektów operacji. Dayco, dzięki wdrożeniu systemów CMMS i Andon 4.0, zdecydowało się na tę strategię, co przyniosło istotne korzyści.

CMMS, czyli system zarządzania konserwacją, jest narzędziem pozwalającym na automatyczne monitorowanie i analizę czasów reakcji oraz realizacji zleceń. W Dayco, system ten został wykorzystany do śledzenia wszystkich aspektów operacji produkcyjnych, począwszy od zgłoszeń awarii, przez zamówienia części zamiennych, po końcowe zlecenia transportu wózkiem widłowym.

Dzięki CMMS, każda aktywność była monitorowana, a gromadzone dane pozwoliły na analizę, jak długo trwa od momentu zgłoszenia problemu do jego rozwiązania. Analiza ta pomogła zrozumieć, gdzie występują opóźnienia i jakie działania można podjąć, aby je wyeliminować.

Z drugiej strony, system Andon 4.0, z funkcją powiadomień w czasie rzeczywistym, pozwolił na natychmiastowe reagowanie na problemy. Jeżeli na przykład doszło do awarii maszyny, odpowiedni personel był natychmiast powiadamiany, co umożliwiło szybką interwencję i skrócenie czasu reakcji.

Te dwa systemy działały w synergii, aby zapewnić Dayco możliwość dokładnego monitorowania i optymalizacji czasów reakcji i realizacji zleceń. Skutkiem tego było znaczne skrócenie czasu reakcji na problemy, szybsze rozwiązywanie awarii, a także efektywniejsze planowanie i realizacja zleceń.

Ponadto, poprzez zrozumienie, jakie czynniki wpływają na czasy reakcji i realizacji zleceń, Dayco było w stanie wprowadzić proces ciągłego doskonalenia, identyfikując obszary, które wymagają poprawy, i implementując zmiany, które przyczyniły się do zwiększenia efektywności.

Podsumowując, wdrożenie systemów CMMS i Andon 4.0 pozwoliło Dayco na dokładne opomiarowanie czasów reakcji i realizacji wszelkich zleceń. Ta strategia była kluczowa dla poprawy wydajności operacyjnej firmy. Analiza gromadzonych danych umożliwiła identyfikację obszarów, które wymagały poprawy, a następnie podjęcie działań w celu optymalizacji tych procesów. To z kolei przyczyniło się do skrócenia czasów reakcji, szybszej realizacji zleceń oraz poprawy ogólnej wydajności. W rezultacie, Dayco zdołało zwiększyć swoją wydajność operacyjną, co miało bezpośredni wpływ na poprawę wyników finansowych firmy.

Rezultaty

 • Przestojów maszyn
 • Wezwań służb
 • Detekcji błędów
 • Produktywność
 • Organizacja pracy
 • Optymalizacja procesów

Podsumowując, wdrożenie CMMS i systemu powiadomień Andon 4.0 przyniosło firmie Dayco szereg korzyści, od zwiększenia wydajności produkcji, przez poprawę zarządzania zapasami, do skrócenia czasów przestojów i reakcji.

 

Przykład Dayco pokazuje, jak technologia może wspierać produkcję w dobie Przemysłu 4.0, oferując konkretne narzędzia do monitorowania i poprawy wydajności operacyjnej. W czasach, gdy konkurencja jest zacięta, a optymalizacja procesów produkcji kluczowa, rozwiązania takie jak CMMS i Andon 4.0 mogą stanowić istotną przewagę konkurencyjną.

Skuteczna redukcja kosztów w Twojej firmie

Zastanawiasz się, w jakim stopniu można wykorzystać systemy IT do redukcji kosztów w Twojej firmie? Skorzystaj z naszego poradnika. Odpowiedz na pytania i dowiedz się, czy i jak można usprawnić procesy w Twojej organizacji.

Numbers Speak For Themselves

Take Your Goods Anywhere Safely And In Time

Delivery Packages
0%
Countries Covered
0%
Satisfied Clients
0%
Tons of Goods
0%