signalo logo

Knowledge base

Blog
Rozszerz swoją wiedzę o naszą bazę

Baza wiedzy

TPM na produkcji

TPM na produkcji

W dzisiejszych czasach, efektywność produkcji staje się coraz ważniejsza. Firmy szukają sposobów na optymalizację procesów, minimalizację przestojów i maksymalizację wydajności. Jednym z narzędzi, które mogą […]

Digital Twins

Digital Twins

W świecie technologii istnieje wiele pojęć, które brzmią jak wyjęte prosto z filmów science fiction. Jednym z takich terminów jest digital twins. Co to właściwie […]

Ciągłe doskonalenie

Ciągłe doskonalenie

Ciągłe doskonalenie, znane także pod japońską nazwą „Kaizen”, oznacza proces stałego ulepszania działań na wszystkich poziomach organizacyjnych. Termin ten może być stosowany zarówno w kontekście […]

Lean management

Lean management

Lean management, czyli zarządzanie szczupłe, to filozofia operacyjna skoncentrowana na maksymalizacji wartości dla klienta przy minimalizacji marnotrawstwa. Termin ten obejmuje zestaw zasad i praktyk mających […]

Business Intelligence

Business Intelligence

Business Intelligence – Od danych do decyzji W erze cyfrowej, gdzie każde kliknięcie, każda transakcja i każda interakcja generuje dane, zdolność do ich zrozumienia i […]

5 whys

5 whys

5 whys to narzędzie analizy używane do identyfikacji podstawowych przyczyn problemu. Polega na zadawaniu prostego pytania „Dlaczego?” pięciokrotnie lub więcej, aż do osiągnięcia głównego źródła […]

BHP online

BHP online

BHP online? O co chodzi? Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to fundament, na którym opiera się każde nowoczesne miejsce pracy. Stanowi ono nie tylko zbiór […]

SMED

SMED

SMED, czyli metoda Single-Minute Exchange of Die, to proces mający na celu zmniejszenie czasu potrzebnego na zmianę wyposażenia lub form w maszynach produkcyjnych do mniej […]

Cross-docking

Cross-docking

Cross-docking to innowacyjna metoda zarządzania łańcuchem dostaw, która skutecznie redukuje koszty oraz czas potrzebny do przemieszczenia towarów od producenta do klienta. Polega ona na bezpośrednim […]

Analiza SWOT

Analiza SWOT

Analiza SWOT to strukturalne podejście, które zmusza organizacje do krytycznej oceny różnych aspektów swojego biznesu. Poprzez badanie czynników wewnętrznych, takich jak mocne strony i słabości, […]

System sas wózki widłowe

System sas wózki widłowe

System sas wózki widłowe Zarządzanie flotą wózków widłowych w dużych magazynach czy halach produkcyjnych staje się coraz bardziej skomplikowane. Jednym z głównych problemów, z którymi […]

BOM

BOM

BOM (Bill of Materials), czyli lista materiałów jest Jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w procesie produkcji. Jest to dokument zawierający pełną listę wszystkich materiałów, komponentów […]

Koszty pośrednie

Koszty pośrednie

Koszty pośrednie stanowią istotny element struktury kosztów firm produkcyjnych. W przeciwieństwie do kosztów bezpośrednich, które można jednoznacznie przypisać konkretnemu produktowi, koszty pośrednie nie są bezpośrednio […]

Mapowanie procesów

Mapowanie procesów

Mapowanie procesów jest polecaną praktyką w zarządzaniu biznesem, która pomaga organizacjom zrozumieć i poprawić swoje działania. Polega ono na opracowywaniu graficznej wizualizacji sekwencji działań potrzebnych […]

Six Sigma

Six Sigma

Six Sigma, jako system zarządzania jakością, jest nieodłącznym elementem współczesnego biznesu. Od momentu jego powstania w latach 80. XX wieku, metodologia zdobyła dużą popularność i […]

Diagram Ishikawy

Diagram Ishikawy

Diagram Ishikawy, znany również jako diagram przyczyn i skutków lub diagram ryby, jest narzędziem stosowanym do identyfikacji i analizy przyczyn problemów w organizacji lub przedsiębiorstwie. […]

TQM

TQM

TQM –  czego dotyczy? Jakość produktów i usług ma kluczowe znaczenie dla sukcesu przedsiębiorstw oraz zadowolenia klientów. W aktualnej sytuacji rynkowej, w której klienci mają […]

Wykres Gantta

Wykres Gantta

Wykres Gantta jest jednym z najpopularniejszych narzędzi w zarządzaniu projektami. Jest to narzędzie graficzne, które umożliwia wyświetlanie harmonogramu projektu w formacie kalendarza. Jest stosowany do […]

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój jest koncepcją, która od dłuższego czasu zdobywa coraz większą popularność w świecie biznesu. Polega on na tym, aby rozwijać przedsiębiorstwo w sposób taki, […]

KPIS

KPIS

Zarządzanie biznesem jest często złożonym procesem, który wymaga ciągłej analizy i monitorowania różnych aspektów. Odpowiednie zarządzanie wymaga bieżącego śledzenia wydajności i osiągnięć w celu podejmowania […]

Uczenie maszynowe

Uczenie maszynowe

Uczenie maszynowe Zastosowanie uczenia maszynowego w produkcji: analiza predykcyjna Co to jest uczenie maszynowe? Uczenie maszynowe jest dziedziną informatyki, która umożliwia maszynom i programom komputerowym […]

Internet rzeczy

Internet rzeczy

Internet rzeczy (IoT) to pojęcie, które w ostatnich latach zyskało ogromną popularność. Dzięki połączeniom i komunikacji między różnymi urządzeniami, internet rzeczy zmienia sposób, w jaki […]

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe w produkcji: planowanie i szybka reakcja Kryzysy mogą wystąpić w różnych formach, takich jak awarie maszyn, brak dostaw surowców lub klęski żywiołowe. Ich […]

Zarządzanie flotą wózków widłowych

Zarządzanie flotą wózków widłowych

Zarządzanie flotą wózków widłowych Wózki widłowe są niezbędnym narzędziem w wielu branżach, takich jak logistyka, produkcja, handel czy budownictwo. Ich odpowiednie zarządzanie ma często bezpośredni […]

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzaniu łańcuchem dostaw – Jak zrewolucjonizować swój biznes? Znaczenie zarządzania łańcuchem dostaw Zarządzanie łańcuchem dostaw to temat nieodłącznie kojarzony z sukcesem przedsiębiorstw na współczesnym rynku. […]

Skuteczna komunikacja

Skuteczna komunikacja

ZAPRASZAMY DO POBRANIA EBOOKA! Chcesz być skutecznym liderem produkcji? Interesuje Cię rozwój umiejętności komunikacyjnych w zarządzaniu zespołami produkcyjnymi? Mamy coś specjalnie dla Ciebie! Przedstawiamy nasz […]

Koszty produkcji

Koszty produkcji

Koszty produkcji Optymalizacja kosztów produkcji obejmuje proces identyfikacji, analizy i implementacji strategii mających na celu minimalizację wydatków związanych z wytwarzaniem produktów lub świadczeniem usług. Polega […]

Prognozowanie popytu

Prognozowanie popytu

Prognozowanie popytu Nowoczesne metody prognozowania popytu Dokładna prognoza popytu jest niezwykle istotna dla producentów, ponieważ wpływa na wiele aspektów funkcjonowania firmy. Przede wszystkim, prognoza popytu […]

Proaktywne utrzymanie ruchu

Proaktywne utrzymanie ruchu

Proaktywne utrzymanie ruchu Co to jest proaktywne utrzymanie ruchu? Rolą utrzymania ruchu jest zapewnienie efektywnego i niezawodnego funkcjonowania maszyn i urządzeń w różnych branżach przemysłu. […]

Analiza wskaźnikowa

Analiza wskaźnikowa

Analiza wskaźnikowa jest nieodłącznym elementem zarządzania finansami w firmie produkcyjnej. Pozwala ona na dokładne zbadanie sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa oraz umożliwia podejmowanie trafnych decyzji strategicznych. Analiza […]

Przemysł 4.0

Przemysł 4.0

Przemysł 4.0 to termin, który pojawił się w ostatnich latach i odnosi się do najnowszej ewolucji przemysłu. Jest to czwarta rewolucja przemysłowa, która wynika z […]

Przekroje przewodów

Przekroje przewodów

Przekroje przewodów Jak dobierać przekroje przewodów do linii lub maszyny Przekroje przewodów – Znaczenie odpowiedniego doboru Nieprawidłowy dobór przekrojów przewodów może prowadzić do wielu problemów, […]

Analiza danych produkcyjnych

Analiza danych produkcyjnych

Analiza danych produkcyjnych Czym jest proces produkcyjny? Jest to sekwencja działań i operacji mających na celu przekształcenie surowców lub materiałów w gotowe produkty lub usługi. […]

Zużycie energii

Zużycie energii

Zużycie energii Optymalizacja zużycia energii w zakładzie produkcyjnym Optymalizacja zużycia energii może prowadzić do zmniejszenia kosztów operacyjnych zakładu produkcyjnego poprzez redukcję zużycia energii elektrycznej, gazu, […]

Strategia koncentracji

Strategia koncentracji

Strategia koncentracji w firmie produkcyjnej Strategia koncentracji to podejście biznesowe, w ramach którego firma skupia się na wąskim segmencie rynku lub na konkretnej grupie odbiorców. […]

Optymalizacja kosztów

Optymalizacja kosztów

Optymalizacja kosztów produkcji polega na szukaniu najlepszego i najbardziej efektywnego sposobu wykorzystania zasobów, zarówno materialnych, jak i ludzkich, w procesie produkcyjnym. Głównym zadaniem dyrektorów finansowych […]

Analiza rentowności

Analiza rentowności

  Analiza rentowności jest kluczowym narzędziem, które umożliwia firmom produkcyjnym ocenę ich efektywności finansowej i zyskowności. Rentowność to wskaźnik, który mierzy stosunek zysków do nakładów […]

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna w firmach produkcyjnych Efektywność energetyczna – co to jest? Pojęcie to odnosi się do wykorzystania jak najmniejszej ilości energii do wykonania określonych zadań […]

Strategia zrównoważonego rozwoju

Strategia zrównoważonego rozwoju

Strategia zrównoważonego rozwoju Pojęcie zrównoważonego rozwoju Zrównoważony rozwój można zdefiniować jako harmonijną równowagę między rosnącymi potrzebami społecznymi, ochroną środowiska naturalnego a efektywnością ekonomiczną. W praktyce […]

TOC Theory of Constraints

TOC Theory of Constraints

TOC Theory of Constraints Co to jest TOC (Theory of Constraints)? TOC, czyli Teoria Ograniczeń, to metoda zarządzania, która została stworzona przez Dr. Eliyahu Goldratta […]

Płynność finansowa

Płynność finansowa

Płynność finansowa jest miarą zdolności firmy do spełnienia bieżących zobowiązań finansowych w terminie. Odnosi się do zdolności firmy do dysponowania wystarczającą ilością środków pieniężnych lub […]

Planowanie strategiczne

Planowanie strategiczne

Planowanie strategiczne powinno być realizowane w każdej firmie produkcyjnej, której zależy na osiągnięciu sukcesu. Posiadanie dobrze zaplanowanej strategii, umożliwia osiągnięcie celów biznesowych i zabezpiecza długoterminowy […]

KPI produkcja

KPI produkcja

KPI produkcja – kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w dziedzinie produkcji. Dlaczego KPI są niezbędne do monitorowania i zarządzania wynikami produkcyjnymi? Proces produkcji w firmie produkcyjnej […]

Innowacje w produkcji

Innowacje w produkcji

Innowacje w produkcji – rewolucja w procesach produkcyjnych Innowacje odgrywają coraz ważniejszą rolę we wszystkich dziedzinach życia, a produkcja nie jest wyjątkiem. W ostatnich latach […]

Rynek pracownika

Rynek pracownika

Rynek pracownika Wpływ wybitnych pracowników na sukces firmy jest niezaprzeczalny. To oni przyczyniają się do innowacji, wzrostu, a także podnoszenia jakości produktów i usług. Jednak […]

Macierz ADL

Macierz ADL

Macierz ADL jest narzędziem do analizy sektora, stworzonym przez firmę doradczą Artura D. Little’a w latach 70. Idea tego modelu polega na tym, że możliwość […]

Efekt byczego bicza

Efekt byczego bicza

Efekt byczego bicza, jest jednym z najważniejszych pojęć w zarządzaniu łańcuchem dostaw i produkcji. Termin ten wprowadził do literatury naukowej Jay Forrester w latach 60, […]

Sztaplowanie palet

Sztaplowanie palet

Sztaplowanie palet to proces układania palet w taki sposób, aby zajmowały jak najmniej miejsca i były stabilne. Jest to ważne szczególnie w przypadku transportu, gdy […]

Pracownik produkcyjny

Pracownik produkcyjny

Pracownik produkcyjny pilnie poszukiwany! Brak wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych?  – to problem, który często zgłaszają właściciele fabryk. Poniżej kilka proponowanych rozwiązań, które pomagają uporać się z […]

Służby utrzymania ruchu

Służby utrzymania ruchu

Służby utrzymania ruchu (ang. Maintenance Department) to jedno z działów przedsiębiorstwa produkcyjnego, które ma za zadanie zapewnienie ciągłości i sprawności urządzeń oraz maszyn wykorzystywanych w […]

Chronometraż

Chronometraż

Chronometraż, czyli jak usprawnić procesy dzięki dokładnemu pomiarowi czasu. W obecnej rywalizującej rzeczywistości biznesowej, wydajność procesów jest niezwykle istotna dla sukcesu firmy. Niemniej jednak, w […]

Kaikaku

Kaikaku

Kaikaku jest terminem pochodzącym z japońskiego systemu zarządzania, znanego jako Lean Manufacturing. Oznacza on dosłownie „rewolucję” lub „zmianę na dużą skalę”. Kaikaku skupia się na […]

Poka Yoke

Poka Yoke

Poka Yoke, czyli „unikanie prostych błędów”, to metoda, która pomaga firmom zapobiegać popełnianiu błędów w procesach produkcyjnych. Termin ten pochodzi z języka japońskiego i oznacza […]

System utrzymania ruchu

System utrzymania ruchu

System utrzymania ruchu (Maintenance Management System) to kompleksowy system zarządzania utrzymaniem sprzętu, maszyn i infrastruktury w celu zapewnienia ich niezawodności, efektywności i optymalnego wykorzystania zasobów. […]

Kanban produkcyjny

Kanban produkcyjny

Kanban produkcyjny to metoda zarządzania przepływem pracy, która pochodzi z Japonii. Słowo „kanban” dosłownie oznacza „widoczną kartę” lub „sygnał”. W uproszczeniu, metoda służy do kontrolowania […]

Automatyzacja procesów produkcyjnych

Automatyzacja procesów produkcyjnych

Automatyzacja procesów produkcyjnych: odkrywanie możliwości, korzyści i narzędzi Dynamicznie zmieniające się otoczenie oraz coraz większa konkurencja, to czynniki, które powodują, że efektywność i optymalizacja procesów […]

Wskaźnik rotacji zapasów

Wskaźnik rotacji zapasów

Wskaźnik rotacji zapasów to narzędzie, które pozwala na skuteczne zarządzanie zapasami w firmie. Dzięki niemu można precyzyjnie określić, ile czasu dany produkt spędza na magazynie […]

Dział utrzymania ruchu

Dział utrzymania ruchu

Dział utrzymania ruchu Nieprawidłowości techniczne wynikające z zużycia maszyn mogą prowadzić do poważnych konsekwencji w postaci awarii, przestoju i strat finansowych. Wobec tego faktu, dział […]

Optymalizacja procesu produkcyjnego

Optymalizacja procesu produkcyjnego

Optymalizacja procesu produkcyjnego – kluczowe elementy procesu do optymalizacji Jakie są kluczowe elementy procesu produkcyjnego, które można zoptymalizować? W dzisiejszych czasach, aby być konkurencyjnym na […]

Drobnica

Drobnica

Drobnica to pojęcie, które zna każdy, kto z jakiejkolwiek perspektywy zajmuje się handlem. Często uciekamy jednak od myśli, że to właśnie drobnica stanowi podstawę funkcjonowania […]

Monitoring maszyn produkcyjnych

Monitoring maszyn produkcyjnych

Monitoring maszyn produkcyjnych, bywa czasem sprzeczny z intuicją. 10 wskazówek, które mogą wydawać się dziwne, ale mogą być skuteczne Skupienie na krótkotrwałych wynikach Zamiast tylko […]

Infrastruktura logistyczna

Infrastruktura logistyczna

Infrastruktura logistyczna może napędzać wzrost Twojej firmy. W niniejszym artykule postaramy się wskazać, jak skuteczne zarządzanie tą infrastrukturą wpływa na efektywność operacyjną i ostateczny sukces. […]

Logistyka zaopatrzenia

Logistyka zaopatrzenia

Logistyka zaopatrzenia to kluczowy element zarządzania łańcuchem dostaw. Niezależnie od sektora, w którym działa organizacja, odpowiednie strategie i techniki logistyczne mogą znacznie przyczynić się do […]

Zrównoważona karta wyników

Zrównoważona karta wyników

Zrównoważona karta wyników, znana także jako Balanced Scorecard (BSC), to zaawansowany system zarządzania wydajnością, który pozwala organizacjom jasno zdefiniować swoje cele i mierzyć postęp w […]

Zlecenia wózki widłowe

Zlecenia wózki widłowe

Zlecenia wózki widłowe – znaczenie Dobra organizacja pracy wózków widłowych oraz skuteczne zarządzanie ich zleceniami to kluczowe elementy skutecznej i efektywnej logistyki w przedsiębiorstwie. Wózki […]

Energooszczędność maszyn

Energooszczędność maszyn

Energooszczędność maszyn – wprowadzenie W dzisiejszych czasach, dbanie o środowisko to ważna sprawa. Dlatego w artykule przyjrzymy się tematowi energooszczędności maszyn. Oszczędzanie energii to nie […]

Regały przejezdne

Regały przejezdne

Regały przejezdne – charakterystyka Regały przejezdne to nowoczesne rozwiązanie do przechowywania i magazynowania różnych przedmiotów, które zyskuje coraz większą popularność w dzisiejszym świecie. Dzięki efektywnemu […]

Rodzaje kanałów dystrybucji

Rodzaje kanałów dystrybucji

Rodzaje kanałów dystrybucji – charakterystyka Rodzaje kanałów dystrybucji odnoszą się do różnych metod i ścieżek, które towary i usługi przechodzą od producenta do konsumenta. Wybór […]

Wózki wysokiego składowania

Wózki wysokiego składowania

Wózki wysokiego składowania to specjalistyczne pojazdy używane w magazynach, halach produkcyjnych i centrach dystrybucyjnych do przenoszenia, podnoszenia i układania ładunków na dużą wysokość. Wózki te […]

Cechy przemysłu zaawansowanych technologii

Cechy przemysłu zaawansowanych technologii

Cechy przemysłu zaawansowanych technologii to pojęcie, które może zawierać w sobie niniejsze: 1. Wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, robotyka i druk […]

Efekt synergii

Efekt synergii

Efekt synergii – pojęcie Synergia, pochodząca z greckiego słowa „synergos”, oznaczająca współpracę, jest zjawiskiem, w którym współdziałanie dwóch lub więcej elementów (np. procesów, systemów, działów […]

BPR

BPR

Business Process Reengineering (BPR) to proces radykalnej zmiany w organizacji, który ma na celu zwiększenie jej wydajności i skuteczności. Jego celem jest zbudowanie i wdrożenie […]

Strategia przywództwa kosztowego

Strategia przywództwa kosztowego

Strategia przywództwa kosztowego to strategia, która skupia się na ograniczeniu kosztów produkcji i usług, aby uzyskać wyższy poziom wydajności i wyższe zyski. Strategia przywództwa kosztowego […]

Optymalizacja produkcji

Optymalizacja produkcji

Optymalizacja produkcji polega na wykorzystaniu wszystkich dostępnych zasobów, aby zwiększyć wydajność produkcji i zminimalizować koszty. Może obejmować zarządzanie zasobami, zarządzanie procesami, optymalizację linii produkcyjnych, wykorzystanie […]

Logistyka zaopatrzenia

Logistyka zaopatrzenia

Logistyka zaopatrzenia to działalność związana z zarządzaniem ruchem materiałów, przedmiotów i usług w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania zasobów. Logistyka zaopatrzenia dotyczy m.in. planowania popytu, zarządzania […]

Inwentaryzacja zapasów magazynowych

Inwentaryzacja zapasów magazynowych

Inwentaryzacja zapasów magazynowych to proces ustalenia ilości i jakości dóbr magazynowych. Proces inwentaryzacji obejmuje dokładne sprawdzenie dóbr w magazynie i porównanie ich ilości i jakości […]

Wskaźnik OEE

Wskaźnik OEE

Wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness) jest miernikiem efektywności wykorzystania zasobów w zakresie produkcji. OEE mierzy skuteczność wykorzystania sprzętu w porównaniu do maksymalnych możliwości wytwórcy. Wskaźnik […]

System MES

System MES

System MES (Manufacturing Execution System) to rodzaj systemu informatycznego, który służy do monitorowania i sterowania procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie.  Narzędzie wspiera aspekty produkcji, takie jak […]

Harmonogram produkcji

Harmonogram produkcji

Harmonogram produkcji jest planem, który wskazuje, w jakim czasie powinny zostać wykonane poszczególne etapy procesu produkcji. Uwzględnia on czas trwania poszczególnych etapów produkcji, a także […]

SCOR

SCOR

SCOR (Supply-Chain Operations Reference-model) to model operacji łańcucha dostaw, zatwierdzony przez amerykańską radę  Supply-Chain Council. Jest to standardowe, międzysektorowe narzędzie diagnostyczne do zarządzania łańcuchem dostaw. […]

Procesy logistyczne

Procesy logistyczne

Procesy logistyczne to złożone systemy procesów, które służą do realizacji usług logistycznych, takich jak transport, magazynowanie, spedycja, doradztwo logistyczne i inne. Procesy logistyczne obejmują wszystkie […]

System dla wózków widłowych

System dla wózków widłowych

System wózków widłowych może obejmować oprogramowanie, które zarządza pracą i bezpieczeństwem wózków widłowych. Oprogramowanie to może monitorować lokalizację wózków widłowych w czasie rzeczywistym, rejestrować czasy […]

Autonomiczne utrzymanie ruchu

Autonomiczne utrzymanie ruchu

Autonomiczne utrzymanie ruchu to proces, w którym systemy automatycznego sterowania wykorzystywane są do utrzymywania ruchu pojazdów lub maszyn w określonych warunkach. Takie systemy mogą zawierać […]

Zasada Pareto w produkcji

Zasada Pareto w produkcji

Zasada Pareto w produkcji Zasada Pareto to teoria ekonomiczna wymyślona przez Vilfredo Pareto, włoskiego ekonomistę, który twierdził, że 80% dóbr i usług jest wytwarzanych przez […]

Oprogramowania logistyczne

Oprogramowania logistyczne

Oprogramowanie logistyczne wspiera pracę logistyki. Logistyka to wymiar administracji i organizacji działań mających na celu zapewnienie prawidłowego i szybkiego przesyłania materiałów, pracowników lub innych produktów. […]

TPM – Total Productive Maintenance

TPM – Total Productive Maintenance

Total Productive Maintenance – Utrzymanie Ruchu pod pełną kontrolą Total Productive Maintenance (TPM) to metoda znajdująca się w obszarze lean manufacturing, który zakłada działania w […]

Program produkcyjny

Program produkcyjny

Program produkcyjny to pojęcie bardzo szerokie. Niektórzy mówiąc o programie produkcyjnym będą mieli na myśli program do optymalizacji pracy magazynu lub CRM, dla innych będzie to np. system Andon lub MES.

Utrzymanie ruchu

Utrzymanie ruchu

Utrzymanie ruchu (ang. maintenance) obejmuje działania i procesy zmierzające do zapewnienia maksymalnej efektywności maszyn i urządzeń. Efektywność ta oznacza maksymalne wykorzystanie dostępnego czasu maszyny do […]

Kontrola produkcji

Kontrola produkcji

Kontrola produkcji i usprawnianie Kontrola produkcji do obszar w jakim wspieramy przedsiębiorstwa produkcyjne udostępniając dedykowane oprogramowanie dla usprawnienia produkcji i jej kontroli. Działanie systemu ma […]

System ANDON

System ANDON

System Andon służy przede wszystkim do usprawnienia procesu produkcji. Umożliwia on automatycznie wykrywanie nieprawidłowości produkcji i natychmiastową, prostą komunikację awarii na produkcji przez pracownika przy […]

Co to jest system MES?

Co to jest system MES?

System MES (Manufacturing Execution System) to oprogramowanie komputerowe, które służy do zarządzania produkcją w fabrykach i zakładach przemysłowych. Jest to zintegrowany system informatyczny, który monitoruje […]