signalo logo
system mes

System MES

System MES (Manufacturing Execution System) to rodzaj systemu informatycznego, który służy do monitorowania i sterowania procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie. 

Narzędzie wspiera aspekty produkcji, takie jak planowanie, zarządzanie zapasami, zarządzanie danymi, zarządzanie jakością, sterowanie maszynami i procesami produkcyjnymi oraz analizy i raporty. 

System MES pozwala przedsiębiorstwom wdrożyć wysokiej jakości produkcję i zarządzać nią w sposób skuteczny i efektywny.

Zastosowanie oprogramowania


MES jest systemem informatycznym wykorzystywanym w przemyśle. Służy do zarządzania wykonaniem procesów produkcji, zapewniając dane i informacje niezbędne do optymalizacji procesów. 

Pomaga on w monitorowaniu i kontrolowaniu produkcji w czasie rzeczywistym, wykonując analizy i raporty na podstawie danych o produkcji. System umożliwia również zarządzanie cyklem życia produktu, w tym projektowanie, produkcję, badanie i wdrożenie, a także zarządzanie zasobami i zapasami. 

System MES wspiera zarządzanie zakładem produkcyjnym, a jego zastosowanie przynosi szereg korzyści, w tym zwiększoną wydajność i kontrolę, usprawnienie procesów produkcyjnych i zmniejszenie kosztów.

Główne korzyści wdrożenia

Wzrost wydajności

Systemy MES pozwalają na automatyzację i łatwe monitorowanie procesów produkcyjnych, zapewniając w ten sposób zwiększenie wydajności.

  • Zwiększenie elastyczności

Umożliwiają zmiany produkcji na podstawie zmian w zapotrzebowaniu, co pozwala na reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe.

  • Zmniejszenie kosztów produkcji

Wspierają optymalizację procesów produkcyjnych, redukując ilość odpadów i zużycia materiałów, co skutkuje zmniejszeniem kosztów produkcji.

  • Zwiększenie jakości produktu

Wprowadzają automatyzację procesów produkcyjnych, zapewniając tym samym zwiększoną jakość produktu.

  • Zcieśnienie współpracy

Umożliwiają zintegrowaną współpracę zarówno między działami jak i między różnymi firmami, co pozwala na bardziej skuteczną realizację celów biznesowych.


Jakie firmy korzystają z tego typu systemów?

  • produkcyjne – systemy MES są wykorzystywane przez firmy produkcyjne do zarządzania i monitorowania procesów produkcyjnych, w tym operacji, zasobów maszyn, jakości, planowania i harmonogramowania produkcji oraz wielu innych.
  • usługowe – systemy MES są wykorzystywane do monitorowania i zarządzania procesami usługowymi, takimi jak dostawa, logistyka, sprzedaż i księgowość.
  • przemysłowe – systemy MES są wykorzystywane w przemyśle do monitorowania i zarządzania procesami, w tym procesami wytwarzania, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zasobami maszynowymi i zarządzania jakością.
  • handlowe – systemy MES są wykorzystywane do monitorowania i zarządzania procesami związanymi z wysyłką, magazynowaniem, przepływem materiałów i zarządzaniem popytem.
  • farmaceutyczne – systemy MES są stosowane w przemyśle farmaceutycznym do monitorowania i zarządzania produkcją, w tym do szacowania potrzeb i przewidywania popytu, planowania i harmonogramowania produkcji oraz monitorowania jakości.

Charakterystyka systemu MES

Jest to oprogramowanie wspomagające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Jego zadaniem jest zapewnienie bieżącego monitorowania procesów produkcyjnych i ich optymalizacja.

Może on być stosowany w różnych gałęziach przemysłu, zwłaszcza w sektorach związanych z przetwarzaniem danych, takich jak elektronika, motoryzacja czy lotnictwo.

System oferuje użytkownikom możliwość śledzenia etapów procesu produkcyjnego, jak również pozwala również bieżąco monitorować czynności związane z produkcją i przepływem materiałów, a także gromadzić i analizować dane.

Technogia umożliwia również automatyzację procesów produkcyjnych, ułatwiając zarządzanie produkcją i optymalizację wszystkich wymaganych procesów. Systemy MES są często używane do monitorowania procesów produkcyjnych w różnych gałęziach przemysłu.

Oprogramowanie MES może pomóc w usprawnieniu produkcji poprzez automatyzację wielu procesów, co z kolei pomaga w ograniczeniu kosztów produkcji oraz poprawia jakość produktu. Oprogramowanie to może również zapewnić bieżącą informację o wszystkich procesach produkcyjnych, co pozwala na lepsze zarządzanie zasobami i działaniami produkcyjnymi.


Jakie oszczędności przeciętnie generuje system MES?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ oszczędności generowane przez system MES mogą się różnić w zależności od wykorzystanego systemu, wielkości przedsiębiorstwa, branży itp. Zazwyczaj jednak można się spodziewać redukcji kosztów produkcji i zwiększenia wydajności produkcji od 5 do 20 procent.

System MES – jaki wybrać?

Wybór systemu MES zależy od potrzeb Twojej firmy i Twoich wymagań. Dobrym wyborem będzie system, który jest zgodny z Twoimi procedurami i procesami, a także jest łatwy w użyciu dla Twoich pracowników.

Należy również upewnić się, że system jest wystarczająco elastyczny, aby móc dostosować go do zmieniających się potrzeb Twojego biznesu.

Cechy dobrego systemu MES


Prosty interfejs użytkownika

Wyposażony w prosty interfejs użytkownika, aby ułatwić wprowadzanie i przeglądanie danych.

Automatyzacja działań

Powinien automatyzować procesy produkcyjne, takie jak raportowanie stanów magazynowych, planowanie produkcji i zarządzanie zasobami.

Przejrzysta wizualizacja danych

Warto by umożliwiał wizualizację danych w postaci przejrzystych raportów i wykresów, aby ułatwić przegląd i analizę informacji.

Skalowalność

Powinien być skalowalny, aby mógł zaspokoić potrzeby małych i dużych przedsiębiorstw.

Łatwość rozszerzania

Umożliwia łatwe dodawanie i usuwanie funkcji w zależności od zmieniających się potrzeb.

Bezpieczne środowisko

Powinien zapewniać bezpieczne środowisko przechowywania i przetwarzania danych, aby chronić je przed nieuprawnionym dostępem.

Systemy informatyczne w produkcji

Systemy informatyczne w produkcji mogą w znacznym stopniu poprawić efektywność produkcji i zwiększyć jej wydajność. Mogą one zapewnić lepsze zarządzanie i planowanie produkcji, monitorowanie i kontrolę jakości oraz poprawę dostaw. Ponadto ułatwiają wymianę danych między różnymi działami w firmie, co pozwala na szybsze i skuteczniejsze wykonywanie zadań.

Systemy te mogą również poprawiają komunikację między pracownikami i zapewniają lepszą współpracę między zespołami. Systemy informatyczne w produkcji mogą również zapewnić lepszy dostęp do informacji, co umożliwi wyższy poziom zarządzania i zwiększy efektywność produkcji.


Dlaczego warto wybrać oprogramowanie dla produkcji Signalo?

Oprogramowanie dla produkcji Signalo znacznie usprawnia proces produkcji i przyspiesza jej wykonanie. Oferuje ono szereg funkcji, w tym automatyzację, zarządzanie zasobami, optymalizację procesu produkcyjnego, raportowanie i kontrolę jakości oraz monitorowanie i analizę wydajności.

Dzięki niemu produkcja staje się bardziej wydajna i efektywna, a także bardziej bezpieczna i bezproblemowa. Ponadto oprogramowanie to pomaga w obniżeniu kosztów produkcyjnych poprzez szybsze wykonanie zleceń, zmniejszenie zużycia energii i materiałów oraz zwiększenie wydajności.

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Nasi specjaliści bezpłatnie wycenią koszt wdrożenia Signalo w Twojej firmie

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Umów się na spotkanie

Oferujemy spotkania telefoniczne z konsultantami, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania

Umów spotkanie