Instrukcje stanowiskowe BHP

Korzyści stosowania oprogramowania

Wyzwanie

Aby zachować pozycję jednego z liderów branży automotive TENNECO musi zapewnić zoptymalizowane środowisko pracy w którym ludzie, sprzęt i technologia współdziałają bezproblemowo. Pracownicy polegają na odpowiednio zarządzanym i konserwowanym sprzęcie, aby osiągnąć swoje cele produkcyjne, dlatego efektywne zarządzanie zasobami jest najwyższym priorytetem dla firmy. Wcześniej TENNECO korzystało z różnych rozwiązań punktowych.

Rezultatem były nieefektywne i niespójne procesy, które utrudniały zespołom zapewnienie, że zasoby są wykorzystywane i utrzymywane w najbardziej opłacalny, zgodny i produktywny sposób.

TENNECO chciało przyjąć bardziej uproszczone i zintegrowane podejście do zarządzania produkcją, utrzymaniem ruchu i intralogistyką. Zapewniłoby to lepszą widoczność i kontrolę zasobów oraz umożliwiłoby TENNECO utrzymywanie bardzo wysokich standardów funkcjonowania procesu produkcji. 

Jak Działamy?​

instrikcje stanowiskowe

Instrukcje stanowiskowe - zastosowanie

Instrukcje stanowiskowe bhp – dlaczego warto mieć system?

Bezpieczeństwo i zgodność

Oprogramowanie może pomagać w zapewnieniu przestrzegania przepisów BHP i zgodności z wymogami regulacyjnymi poprzez wyświetlanie i monitorowanie indywidualnych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa pracy na konkretnych stanowiskach.

Szkolenia

Oprogramowanie może służyć jako narzędzie do przeprowadzania szkoleń, umożliwiając wyświetlanie instrukcji i materiałów szkoleniowych na tabletach pracowników. Można również śledzić postępy szkoleniowe i zaliczenia.

Efektywność i precyzja

Poprzez dostarczanie indywidualnych instrukcji i wytycznych na tabletach, oprogramowanie pomaga zwiększyć efektywność i precyzję wykonywanych zadań na konkretnych stanowiskach pracy.

Udoskonalanie procesów

Analiza danych generowanych przez oprogramowanie może dostarczać informacji na temat efektywności procesów na poszczególnych stanowiskach, co pozwala na identyfikację obszarów do udoskonalenia i optymalizacji.

Zarządzanie ryzykiem

Oprogramowanie może pomagać w identyfikacji, ocenie i zarządzaniu ryzykiem związanym z danymi stanowiskami pracy poprzez dostarczanie spersonalizowanych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i procedur.

Śledzenie i raportowanie

Oprogramowanie może generować raporty i śledzić wykonanie instrukcji na poszczególnych stanowiskach pracy, umożliwiając monitorowanie postępów, identyfikację problemów i podejmowanie odpowiednich działań naprawczych.

Aktualizacje i dostępność informacji

Oprogramowanie umożliwia szybką aktualizację instrukcji i materiałów na wszystkich stanowiskach, co zapewnia jednolite i aktualne informacje dla pracowników.

Ekologia

Korzystanie z oprogramowania do wyświetlania instrukcji stanowiskowych na tabletach eliminuje potrzebę drukowania i dystrybucji papierowych kopii, co przyczynia się do redukcji zużycia papieru i wpływu na środowisko.

Dokumentowanie działań

Oprogramowanie może służyć do dokumentowania działań podejmowanych na poszczególnych stanowiskach, co ułatwia raportowanie, analizę i audyty.

Poprawa komunikacji

Oprogramowanie umożliwia łatwą i szybką wymianę informacjimiędzy pracownikami na różnych stanowiskach. Można przesyłać aktualizacje, wskazówki i uwagi, co poprawia komunikację wewnątrz zespołów i między nimi.

 

Spójność i standaryzacja

Dzięki oprogramowaniu można zapewnić spójność i standaryzację instrukcji na wszystkich stanowiskach. Można definiować jednolite procedury, wytyczne i praktyki dla danego rodzaju stanowiska, co minimalizuje ryzyko błędów i zapewnia spójność działań.

Instrukcje stanowiskowe – przykłady zastosowania

Produkcja przemysłowa

Oprogramowanie może być używane w zakładach produkcyjnych do wyświetlania instrukcji montażu, obsługi maszyn, procedur bezpieczeństwa i konserwacji na poszczególnych stanowiskach produkcyjnych.

Przemysł spożywczy

W branży spożywczej oprogramowanie może wspierać wyświetlanie instrukcji dotyczących higieny, procedur pakowania, przetwarzania żywności i utrzymania czystości na konkretnych stanowiskach.

Opieka zdrowotna

W sektorze opieki zdrowotnej oprogramowanie może służyć do wyświetlania instrukcji medycznych, procedur opieki pacjenta, obsługi sprzętu medycznego i protokołów bezpieczeństwa na poszczególnych stanowiskach opieki zdrowotnej.

Logistyka i magazynowanie

Oprogramowanie może pomagać w wyświetlaniu instrukcji dotyczących procesów magazynowych, procedur komisjonowania, obsługi sprzętu magazynowego i bezpiecznego przechowywania na konkretnych stanowiskach logistycznych.

Branża energetyczna

W sektorze energetycznym oprogramowanie może umożliwiać wyświetlanie instrukcji dotyczących obsługi instalacji energetycznych, procedur bezpieczeństwa, konserwacji urządzeń i monitorowania wydajności na stanowiskach energetycznych.

Obsługa klienta

W branży obsługi klienta oprogramowanie może wspierać wyświetlanie instrukcji dotyczących procedur obsługi klienta, obsługi systemów informatycznych, rozwiązywania problemów i standardów jakości na konkretnych stanowiskach obsługi klienta.

Przemysł lotniczy

W przemyśle lotniczym oprogramowanie może być wykorzystywane do wyświetlania instrukcji dotyczących obsługi samolotów, procedur naprawczych, konfiguracji systemów i bezpieczeństwa na poszczególnych stanowiskach lotniczych.

 

Wpływ na organizację

System do wyświetlania instrukcji stanowiskowych przyczynia się do zwiększenia efektywności, precyzji, bezpieczeństwa i standaryzacji działań na konkretnych stanowiskach pracy, a także ułatwia zarządzanie informacją, szkoleniami i zmianami w organizacji.

 

Reagowanie na zmiany

System umożliwia szybkie wprowadzanie zmian w instrukcjach stanowiskowych w przypadku modyfikacji procesów, procedur lub wymogów bezpieczeństwa. Można elastycznie dostosowywać instrukcje do zmieniających się warunków pracy.

 

Uproszczona administracja

Korzystanie z oprogramowania do zarządzania instrukcjami stanowiskowymi ułatwia procesy administracyjne, takie jak archiwizacja, przechowywanie i wyszukiwanie instrukcji. Można łatwo zarządzać bazą instrukcji i dostępem do nich.

 

Doskonalenie umiejętności

Oprogramowanie może służyć jako narzędzie do doskonalenia umiejętności pracowników poprzez udostępnianie interaktywnych materiałów instruktażowych, symulacji i szkoleń online.

 

Innowacyjność i nowoczesność

Wykorzystanie systemu do wyświetlania indywidualnych instrukcji stanowiskowych na tabletach przyczynia się do wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych w miejscu pracy, co może przyczynić się do postrzegania firmy jako innowacyjnej i nowoczesnej.

 

Mobilność i elastyczność

Dzięki systemowi pracownicy mogą mieć dostęp do instrukcji i materiałów szkoleniowych na tabletach, co pozwala na ich mobilne wykorzystanie na różnych stanowiskach pracy. To zapewnia większą elastyczność i dostępność informacji.

 

Archiwizacja i odzyskiwanie danych

Oprogramowanie umożliwia archiwizację instrukcji stanowiskowych i łatwe odzyskiwanie danych w przypadku utraty lub awarii, co zapewnia bezpieczeństwo i ciągłość informacji.

 

Wzrost zaangażowania pracowników

Dostarczanie spersonalizowanych instrukcji i informacji na tabletach może zwiększać zaangażowanie pracowników poprzez dostęp do odpowiednich informacji w dogodny i interaktywny sposób.

 

Skorzystaj z darmowej wyceny

Nasi specjaliści wycenią za darmo koszt wdrążenia systemu Signalo w Twojej firmie

Skorzystaj

Umów spotkanie z konsultantem

Oferujemy telefoniczne spotkania z konsultantami aby odpowiedzieć na wszystkie pytania

Umów spotkanie

Numbers Speak For Themselves

Take Your Goods Anywhere Safely And In Time

Delivery Packages
0%
Countries Covered
0%
Satisfied Clients
0%
Tons of Goods
0%