signalo logo
internet rzeczy

Internet rzeczy

Internet rzeczy (IoT) to pojęcie, które w ostatnich latach zyskało ogromną popularność. Dzięki połączeniom i komunikacji między różnymi urządzeniami, internet rzeczy zmienia sposób, w jaki funkcjonują różne dziedziny naszego życia. Jednym z obszarów, który został gruntownie zrewolucjonizowany przez IoT, jest proces produkcyjny.

Internet rzeczy – wpływ na produkcję

Dzięki inteligentnym urządzeniom, które są w stanie komunikować się ze sobą i analizować dane w czasie rzeczywistym, produkcja staje się bardziej efektywna i optymalna. Automatyzacja procesów, monitorowanie stanu maszyn, gromadzenie danych i analiza, to tylko niektóre z aspektów, które przyczyniają się do usprawnienia procesów produkcyjnych.

Jedną z głównych korzyści, jakie przynosi IoT w sektorze przemysłowym, jest poprawa efektywności i wydajności produkcji. Dzięki połączeniom między maszynami i urządzeniami, producenci mogą śledzić i kontrolować cały proces produkcyjny w czasie rzeczywistym. To umożliwia szybką reakcję na ewentualne problemy i zapobieganie potencjalnym awariom. Maszyny mogą automatycznie dostosowywać swoje ustawienia, aby zoptymalizować wydajność i minimalizować straty.

Wyzwania produkcji

Obecnie branża produkcyjna stoi przed wieloma wyzwaniami, które wymagają nowych rozwiązań i innowacyjnych podejść. Tradycyjne metody produkcji opierają się na manualnej pracy, co prowadzi do ograniczonej efektywności i zwiększa ryzyko wystąpienia błędów. Ponadto, konieczność monitorowania i koordynowania działań wielu pracowników może być czasochłonna i podatna na błędy.

Wraz z postępem technologicznym i rozwojem internetu rzeczy pojawiają się nowe możliwości usprawnienia procesów produkcyjnych. Internet rzeczy to sieć urządzeń, które są w stanie komunikować się między sobą i wymieniać informacje bez ingerencji człowieka. Dzięki temu można zautomatyzować wiele czynności, co przekłada się na większą precyzję, efektywność i redukcję kosztów.

Problemy tradycyjnych metod produkcji

Manualne operacje są podatne na błędy i mogą prowadzić do wadliwych wyrobów. Ponadto, konieczność koordynacji działań wielu pracowników może prowadzić do opóźnień i nieefektywności. Innym problemem jest brak możliwości monitorowania danego procesu w czasie rzeczywistym, co uniemożliwia szybką reakcję na ewentualne problemy.

Tradycyjne metody produkcji wymagają również dużych nakładów finansowych na zatrudnienie i szkolenie personelu, co wpływa na koszty produkcji. Ponadto, ich ograniczenia czynią trudnym wprowadzenie zmian w produkcji w razie potrzeby, co prowadzi do utraty konkurencyjności na rynku.

Czym jest internet rzeczy i jak działa?

W dzisiejszych czasach technologia rozwija się w zawrotnym tempie, a jednym z najnowszych osiągnięć jest Internet rzeczy (IoT). Internet rzeczy to koncepcja, która obejmuje połączenie różnych urządzeń elektronicznych, takich jak smartfony, komputery, samochody czy sprzęt AGD, poprzez sieć internetową. Dzięki temu urządzenia są w stanie komunikować się ze sobą oraz wymieniać informacje i dane.

Jak działa Internet rzeczy?

Podstawą funkcjonowania Internetu rzeczy są sensory, które zbierają różnego rodzaju dane, takie jak temperatura, wilgotność powietrza, oświetlenie czy ciśnienie. Te dane następnie są przesyłane przez sieć internetową do innych urządzeń, gdzie mogą być analizowane, interpretowane i odpowiednio reagować. W efekcie, za pomocą Internetu rzeczy możliwe jest zdalne monitorowanie i kontrola procesów, co przyczynia się do usprawnienia działań w wielu dziedzinach, w tym również w procesach produkcyjnych.

Zastosowanie Internetu rzeczy w procesach produkcyjnych

Wykorzystanie Internetu rzeczy w procesach produkcyjnych ma niezwykle duży potencjał. Dzięki temu można zautomatyzować wiele procesów, co prowadzi do zwiększenia efektywności, poprawy jakości oraz redukcji kosztów. Zastosowanie Internetu rzeczy pozwala na monitorowanie maszyn i urządzeń w czasie rzeczywistym, wykrywanie potencjalnych usterek czy awarii oraz podejmowanie odpowiednich działań naprawczych.

Przykłady wykorzystania Internetu rzeczy w procesach produkcyjnych

Wielu producentów już teraz korzysta z możliwości, jakie daje Internet rzeczy. Na przykład, dzięki zastosowaniu czujników IoT w maszynach produkcyjnych można zbierać dane dotyczące ich wydajności, zużycia energii czy nawet stopnia zużycia poszczególnych części. Te informacje pozwalają na zmniejszenie ryzyka awarii, optymalizację działania linii produkcyjnej oraz planowanie regularnych przeglądów i konserwacji maszyn.

Innym przykładem wykorzystania Internetu rzeczy jest inteligentne monitorowanie stanu zapasów. Dzięki połączeniu urządzeń magazynowych z systemem zarządzania, można automatycznie rejestrować poziom zapasów i generować zamówienia na brakujące produkty lub materiały. To z kolei prowadzi do skrócenia czasu, jaki jest potrzebny na pobieranie i dostarczanie towarów oraz minimalizuje ryzyko niedoboru produktów.

Internet rzeczy – Zastosowanie w procesach produkcyjnych

Internet rzeczy (IoT) odgrywa coraz większą rolę w przemyśle, ponieważ umożliwia integrację różnych urządzeń i maszyn, co może znacznie usprawnić procesy produkcyjne. Jak IoT wpływa na poprawę efektywności produkcji? Poniżej najważniejsze obszary:

Monitorowanie i optymalizacja maszyn i urządzeń

Dzięki wykorzystaniu czujników i modułów komunikacji, producenci są w stanie zbierać dane o pracy maszyn, takie jak temperatura, ciśnienie czy prędkość obrotowa. Te informacje mogą być analizowane w czasie rzeczywistym, co pozwala na wykrywanie potencjalnych problemów i awarii oraz podejmowanie odpowiednich działań naprawczych. Ponadto, systemy IoT mogą optymalizować pracę maszyn, dostosowując parametry do aktualnych warunków, co skutkuje oszczędnością energii i czasu.

CMMS od Signalo – rola systemu jako narzędzia Internetu rzeczy.

Jedną z ważnych aplikacji IoT, która przyczynia się do usprawnienia procesów i zwiększenia efektywności, jest System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu (CMMS) od Signalo. System CMMS od Signalo to zaawansowane narzędzie, które integruje się z urządzeniami wewnątrz fabryki i umożliwia monitorowanie ich stanu oraz zarządzanie kalendarzem konserwacji i napraw. Dzięki zastosowaniu IoT, system ten jest w stanie gromadzić i przesyłać dane o urządzeniach w czasie rzeczywistym, co umożliwia szybkie reagowanie na awarie oraz planowanie konserwacji zapobiegawczej.

Monitorowanie stanu urządzeń

Menedżerowie produkcji mogą z łatwością śledzić parametry techniczne maszyn, takie jak temperatura, wilgotność, ciśnienie i wiele innych, co pozwala zidentyfikować ewentualne problemy i uniknąć awarii. Na przykład, jeżeli temperatura na danym stanowisku przekroczy określony próg, system automatycznie wyśle powiadomienie do pracownika odpowiedzialnego za utrzymanie maszyn, umożliwiając szybką reakcję i zapobieżenie potencjalnej awarii.

Zarządzanie kalendarzem konserwacji i napraw

Dzięki dostępowi do danych w czasie rzeczywistym, system ten jest w stanie generować automatyczne zlecenia serwisowe i przypomnienia o konieczności przeglądów lub wymiany części. Dzięki temu, procesy utrzymania ruchu są bardziej zorganizowane, a ryzyko awarii maszyn znacznie zmniejszone. Ponadto, System CMMS od Signalo umożliwia gromadzenie historii serwisowej, co ułatwia analizę i identyfikację trendów oraz optymalizację procesów. CMMS umożliwia wykrywanie problemów na wczesnym etapie, co pozwala uniknąć kosztownych awarii oraz przestoju produkcji. Ponadto, system ten zwiększa efektywność działań utrzymania ruchu, poprawiając zarządzanie przeglądami i naprawami. Dzięki automatycznemu generowaniu zleceń serwisowych, czas i wysiłek pracowników zostają znacznie zredukowane, co przekłada się na oszczędności finansowe.

darmowa konsultacja

Wyślij formularz, a kontaktujemy się z Tobą, aby zaprezentować możliwości usprawnień za pomocą CMMS w Twojej organizacji.

  Monitorowanie stanu urządzeń

  Menedżerowie produkcji mogą z łatwością śledzić parametry techniczne maszyn, takie jak temperatura, wilgotność, ciśnienie i wiele innych, co pozwala zidentyfikować ewentualne problemy i uniknąć awarii. Na przykład, jeżeli temperatura na danym stanowisku przekroczy określony próg, system automatycznie wyśle powiadomienie do pracownika odpowiedzialnego za utrzymanie maszyn, umożliwiając szybką reakcję i zapobieżenie potencjalnej awarii.

  Zarządzanie kalendarzem konserwacji i napraw

  Dzięki dostępowi do danych w czasie rzeczywistym, system ten jest w stanie generować automatyczne zlecenia serwisowe i przypomnienia o konieczności przeglądów lub wymiany części. Dzięki temu, procesy utrzymania ruchu są bardziej zorganizowane, a ryzyko awarii maszyn znacznie zmniejszone. Ponadto, System CMMS od Signalo umożliwia gromadzenie historii serwisowej, co ułatwia analizę i identyfikację trendów oraz optymalizację procesów.

  CMMS umożliwia wykrywanie problemów na wczesnym etapie, co pozwala uniknąć kosztownych awarii oraz przestoju produkcji. Ponadto, system ten zwiększa efektywność działań utrzymania ruchu, poprawiając zarządzanie przeglądami i naprawami. Dzięki automatycznemu generowaniu zleceń serwisowych, czas i wysiłek pracowników zostają znacznie zredukowane, co przekłada się na oszczędności finansowe.

  Wyślij formularz, a kontaktujemy się z Tobą, aby zaprezentować możliwości usprawnień za pomocą CMMS w Twojej organizacji.

  Umożliwienie automatycznego zamawiania i rezerwowania materiałów

  IoT umożliwia automatyczne zamawianie i rezerwowanie materiałów potrzebnych do produkcji. To eliminuje konieczność ręcznego monitorowania stanów zapasów i składania zamówień. Dzięki połączeniu maszyn z systemami zarządzania magazynem, producenci mogą skonfigurować system, który samodzielnie monitoruje ilość i zużycie materiałów oraz automatycznie zamawia je, gdy osiągają odpowiedni poziom. Dzięki temu nie tylko redukuje się ryzyko niedoborów, ale także minimalizuje się koszty magazynowania nadmiernych zapasów.

  Poprawa efektywności logistyki i transportu

  Wykorzystanie czujników GPS i modułów komunikacji umozliwia śledzenie i monitorowanie lokalizacji produktów oraz pojazdów dostawczych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można zoptymalizować trasę transportu, minimalizując czas i koszty. Dodatkowo, IoT pozwala na zdalne monitorowanie parametrów środowiskowych, takich jak temperatura czy wilgotność, co jest szczególnie ważne w przypadku przewozu produktów łatwo psujących się.

  Zapewnienie jakości produktów poprzez monitorowanie parametrów produkcji

  Dzięki wykorzystaniu czujników i systemów monitorowania, producenci mogą śledzić takie parametry jak temperatura, wilgotność czy ciśnienie w różnych fazach procesu produkcyjnego. W razie wykrycia odchylenia od ustalonych norm, system może automatycznie powiadomić odpowiednie osoby lub podjąć odpowiednie działania korygujące. To pozwala na szybkie reagowanie i minimalizowanie błędów produkcyjnych, co przekłada się na zadowolenie klientów i reputację firmy.

  Korzyści wynikające z wykorzystania internetu rzeczy w procesach produkcyjnych

  Optymalizacja i automatyzacja

  Dzięki połączeniu różnych urządzeń, maszyn i systemów, możliwe jest monitorowanie i zarządzanie nimi w czasie rzeczywistym. Przykładem może być zastosowanie czujników IoT do zdalnego monitorowania temperatury, ciśnienia lub wilgotności wewnątrz urządzeń. Te dane mogą być analizowane przez specjalne oprogramowanie, które automatycznie podejmuje odpowiednie działania w przypadku wykrycia nieprawidłowości. To znacznie zmniejsza konieczność ingerencji człowieka, przyspiesza procesy produkcyjne oraz minimalizuje ryzyko wystąpienia awarii.

  Skrócenie czasu produkcji

  Dzięki internetowi rzeczy możliwe jest skrócenie czasu produkcji poprzez bardziej efektywne zarządzanie procesami. Umożliwia to szybsze reagowanie na zmieniające się warunki i potrzeby rynkowe. Na przykład, dzięki systemom IoT, producent może śledzić stan zapasów surowców w czasie rzeczywistym i automatycznie złożyć zamówienie na ich uzupełnienie. To eliminuje konieczność ręcznego monitorowania zapasów i przyspiesza procesy zamówień, pozwalając na szybsze wypełnienie zamówień klientów.

  Zwiększenie efektywności energetycznej

  Internet rzeczy może również przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej w procesach produkcyjnych. Dzięki zastosowaniu czujników IoT, producenci mogą zbierać dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne urządzenia i systemy. Te informacje mogą być analizowane i wykorzystane do identyfikacji punktów, w których można zaoszczędzić energię. Na przykład, jeśli czujniki wykryją, że urządzenie działa poza optymalnym zakresem temperatury, producent może podjąć odpowiednie działania w celu zoptymalizowania zużycia energii przez to urządzenie.

  Minimalizacja kosztów produkcji

  Automatyzacja procesów, skrócenie czasu produkcji i zwiększenie efektywności energetycznej prowadzą do redukcji kosztów związanych z siłą roboczą, zużyciem surowców i energii. Dodatkowo, zastosowanie czujników IoT do monitorowania stanu maszyn i urządzeń pozwala na wczesne wykrywanie potencjalnych awarii i ich zapobieganie, co minimalizuje koszty związane z naprawą i konserwacją.

  Internet rzeczy – etapy wprowadzenia

  Wybór odpowiednich rozwiązań IoT

  Wprowadzenie internetu rzeczy (IoT) do procesów produkcyjnych może znacząco usprawnić produkcję, zwiększyć wydajność i obniżyć koszty. Jednak, aby to osiągnąć, konieczne jest dokonanie właściwego wyboru odpowiednich rozwiązań IoT.

  Wybór odpowiednich rozwiązań IoT powinien uwzględniać specyficzne potrzeby i wymagania przedsiębiorstwa. Istotne jest, aby przeprowadzić dogłębną analizę dotychczasowych procesów produkcyjnych i zidentyfikować obszary, w których można wprowadzić IoT w celu poprawy efektywności.

  Ważne jest również uwzględnienie aspektów technicznych, takich jak rodzaj urządzeń IoT wymaganych do monitorowania i zbierania danych, a także wymagane funkcje i możliwości tych urządzeń. Należy również rozważyć, czy firma będzie korzystać z gotowych rozwiązań dostępnych na rynku, czy też będzie preferować rozwój własnych systemów IoT.

  Instalacja i konfiguracja urządzeń

  W zależności od specyfiki produkcji i jej skali, może być konieczne zainstalowanie wielu urządzeń IoT w różnych miejscach fabryki.

  Instalacja urządzeń wymaga precyzji i dokładności, aby zapewnić optymalne działanie. Konieczne jest również skonfigurowanie urządzeń, tak aby były w stanie komunikować się ze sobą i z centralnym systemem zarządzania.

  Ważnym aspektem przy instalacji i konfiguracji urządzeń IoT jest także zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej, która umożliwi płynną transmisję danych między urządzeniami a systemem zarządzania. W przypadku większych przedsiębiorstw, może być konieczne zwiększenie przepustowości sieci, aby zapewnić odpowiednie parametry działania systemu IoT.

  Integracja z istniejącymi systemami

  Wiele przedsiębiorstw posiada już rozbudowane systemy zarządzania produkcją, które są niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania procesów produkcyjnych.

  Integracja systemów IoT z istniejącymi systemami jest nie tylko technicznie skomplikowana, ale wymaga także precyzyjnego planowania i przeprowadzenia. Konieczne jest dostosowanie protokołów komunikacyjnych, aby systemy mogły wymieniać dane i korzystać z najważniejszych informacji generowanych przez urządzenia IoT.

  Integracja tych systemów pozwoli na uzyskanie pełnej widoczności i kontroli nad procesami produkcyjnymi, a także na automatyzację wielu zadań, co przyczyni się do zwiększenia efektywności i jakości produkcji.

  Szkolenie personelu

  Wprowadzenie internetu rzeczy do procesów produkcyjnych wymaga od pracowników nabycia nowych umiejętności i znajomości technologii IoT.

  Szkolenie personelu powinno obejmować zarówno techniczne aspekty korzystania z urządzeń IoT i systemów zarządzania, jak również umiejętność interpretowania danych generowanych przez urządzenia IoT i podejmowania odpowiednich decyzji na ich podstawie.

  Ważne jest, aby personel był w pełni zaangażowany w wdrażanie internetu rzeczy i zdawał sobie sprawę z korzyści, jakie mogą wyniknąć z jego zastosowania. Regularne szkolenia i monitorowanie postępów pozwolą na skuteczne wykorzystanie możliwości, jakie oferuje IoT, i przyczynią się do sukcesu implementacji tej technologii w procesach produkcyjnych.

  Podsumowanie

  Jednym z najważniejszych aspektów, który internet rzeczy wnosi do produkcji, jest zwiększenie efektywności. Dzięki monitorowaniu i analizowaniu danych na żywo, producenci mogą identyfikować potencjalne problemy wcześniej i podejmować odpowiednie działania. Działa to również w drugą stronę – dostęp do szczegółowych informacji na temat produkcji pozwala na optymalizację procesów i minimalizację strat. To wszystko przekłada się na większą wydajność i niższe koszty produkcji.

  Internet rzeczy to nie tylko przyszłość, ale również obecność, która ma ogromne znaczenie dla branży produkcyjnej. Produkcja musi być elastyczna i gotowa na adaptację do zmieniających się warunków rynkowych, a to właśnie oferuje IoT. Jest to narzędzie, które pozwoli producentom przewyższyć konkurencję i osiągnąć sukces.

  Zachęcamy do podjęcia działań w celu wdrożenia internetu rzeczy w swojej firmie. Inwestycje w nowe technologie i systemy przynosi długoterminowe korzyści. Zwiększenie wydajności, poprawa jakości, minimalizacja strat – to tylko niektóre z zalet, jakie można osiągnąć dzięki IoT.

  Skorzystaj z pomocy doświadczonego partera

  W procesie wdrożenia IoT w swojej firmie skorzystaj z pomocy Signalo. Dlaczego warto? Co stoi po stronie korzyści? 

  1. Dostarczenie kompleksowego systemu informatycznego, takiego jak CMMS, który pozwala na efektywne zarządzanie utrzymaniem ruchu maszynowego i zapobieganie awariom.
  2. Możliwość korzystania z Cluera, narzędzia do zbierania sugestii pracowniczych, co przyczynia się do poprawy komunikacji i zaangażowania pracowników w procesy.
  3. Doświadczenie firmy w usprawnianiu procesów produkcyjnych za pomocą technologii, które może przyczynia się do zwiększenia wydajności i redukcji kosztów.
  4. Wykonanie darmowego audytu, który pozwoli na spersonalizowane dostosowanie rozwiązań do konkretnych potrzeb i sytuacji firmy.
  5. Rozliczanie się w abonamencie, co oznacza, że firma nie musi ponosić dużych inwestycji na samym początku współpracy.
  6. Niezależność systemów od infrastruktury wewnętrznej, co oznacza, że firma nie musi angażować wewnętrznych zasobów IT i może skoncentrować się na swojej podstawowej działalności.
  7. Dostarczenie każdej wersji językowej systemów, która jest potrzebna w konkretnym przypadku, co ułatwia komunikację i współpracę z różnymi zespołami i pracownikami z zagranicy.
   

   

  Checklista - Czy Internet Rzeczy może usprawnić Twoją firmę?

  Wydajne wykorzystanie technologii Internetu Rzeczy (IoT) może przynieść liczne korzyści bez względu na branżę, w której działa Twoja firma. Skorzystanie ze specjalnie przygotowanej checklisty, która bada obszary możliwe do zoptymalizowania przez IoT, może być kluczem do osiągnięcia sukcesu i zwiększenia konkurencyjności.
  Dzięki użyciu checklisty dowiesz się, w których obszarach Twojej działalności możesz wprowadzić IoT, aby poprawić procesy, zaoszczędzić czas oraz zwiększyć efektywność. Może to dotyczyć monitorowania stanu maszyn i urządzeń w celu uniknięcia awarii, automatyzacji procesów produkcyjnych, śledzenia i zarządzania zasobami, optymalizacji zużycia energii czy tworzenia inteligentnych systemów logistycznych.
  Wykorzystanie IoT może również pomóc w zbieraniu i analizowaniu danych, co umożliwi Ci podejmowanie bardziej trafnych decyzji biznesowych. Dzięki temu będziesz mógł lepiej zrozumieć preferencje i potrzeby klientów, dostosować ofertę do ich oczekiwań oraz doskonalić strategię marketingową.
   Skorzystaj z tej specjalnie przygotowanej checklisty i odkryj, jak IoT może przyspieszyć rozwój Twojej firmy, zwiększyć jej wydajność i przynieść większe zyski. Optymalizacja przez IoT to inwestycja w przyszłość, która może przynieść Ci znaczące korzyści i przewagę konkurencyjną na rynku.

  Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go!

  Wartości

  Poznaj korzyści współpracy

  Oferujemy darmową konsultację jako pierwszy krok współpracy, dzięki któremu możesz poznać nasz model działania oraz zweryfikować nasze kompetencje w zakresie doradztwa. Dzięki temu jeszcze przed podjęciem decyzji masz poczucie, że Twoja sytuacja i problem zostały dobrze zrozumiane oraz zaproponowane rozwiązanie będzie optymalnie pasować do sytuacji w Twoim przedsiębiorstwie.

  Nasze usługi (wsparcie) są ujęte w abonamencie, co nie generuje kosztów ukrytych. Abonamentowa forma rozliczeń pozwala radykalnie obniżyć próg wejścia w system i od razu móc go testować.

  Jesteśmy niezależni komunikacyjnie – potrafimy rozwinąć nasz system bez zależności od działu IT klienta. Nie generujemy dodatkowej pracy dla działu IT. Obniżamy w ten sposób ryzyko wdrożenia i związanych z tym kosztów. Możliwość szybszego wdrożenia rozwiązania skutkuje szybszym uzyskaniem zwrotu z inwestycji.

  Logowanie do naszych aplikacji zabezpieczone jest na wysokim poziomie, charakterystycznym dla rozwiązań bankowych. Jednocześnie proces logowania jest intuicyjny. Twoje dane są dzięki naszemu systemowi bezpieczne jak w banku.

  Oferujemy wielojęzyczność naszych rozwiązań poprzez zastosowanie tłumaczenia „w locie” — każdy pracownik obsługuje aplikacje w swoim ojczystym języku. Wpływa to na zwiększenie efektywności oraz obniżenie kosztów dzięki zwiększeniu potencjalnego rynku pozyskania pracowników, oraz braku konieczności zatrudniania tłumaczy.

  Nasze oprogramowanie posiada interfejs zoptymalizowany pod kątem szybkiej, łatwej, intuicyjnej obsługi, nawet przez słabo wykwalifikowanego i wykluczonego cyfrowo pracownika. Oznacza to dla Ciebie realną oszczędność czasu i kosztów szkolenia pracowników w zakresie korzystania z nowego oprogramowania. Możliwość szybkiego wdrożenia oprogramowania do użycia — krótszy okres przejścia/wdrożenia.

  systemy IT dla przemyslu

  Zaufały nam innowacyjne firmy z całego świata

  Darmowa konsultacja

  Jeśli chcesz wprowadzić w swojej firmie niezawodny system i polepszyć dziejące się w niej procesy zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji.

  Wyślij formularz

  Dane z formularza posłużą nam wyłącznie do kontaktu z Tobą. Jak tylko je otrzymamy, zadzwonimy do Ciebie.