signalo logo
zużycie energii

Zużycie energii

Zużycie energii

Optymalizacja zużycia energii w zakładzie produkcyjnym

Optymalizacja zużycia energii może prowadzić do zmniejszenia kosztów operacyjnych zakładu produkcyjnego poprzez redukcję zużycia energii elektrycznej, gazu, paliwa czy wody. Skuteczne zarządzanie energią pozwala również na minimalizację strat energetycznych i zwiększenie efektywności energetycznej urządzeń i maszyn w zakładzie.

Przykładowe konsekwencje nadmiernego zużycia energii w zakładzie produkcyjnym

  • Wzrost kosztów operacyjnych może znacznie obciążyć budżet przedsiębiorstwa, co może prowadzić do trudności finansowych i obniżenia konkurencyjności na rynku.
  • Nadmierny pobór energii może wpływać na stabilność dostaw energii, co może prowadzić do przerw w pracy zakładu i zakłóceń w produkcji.
  • Wzrost emisji gazów cieplarnianych może przyczynić się do zmian klimatycznych, takich jak ocieplenie klimatu czy zmiany opadów atmosferycznych. Woda i powietrze mogą również być zanieczyszczone, co przyczynia się do pogorszenia jakości życia i zdrowia ludzi oraz ekosystemów.

Efektywna optymalizacja może więc przyczynić się do oszczędności finansowych, poprawy wydajności produkcji oraz zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

Analiza aktualnego zużycia energii

W celu optymalizacji zużycia energii w zakładzie produkcyjnym konieczne jest dokładne zbadanie dotychczasowego zużycia energii. W tym celu należy zbadać i przeanalizować dane dotyczące zużycia energii w różnych obszarach zakładu, takich jak linie produkcyjne, maszyny, systemy grzewcze i chłodnicze oraz oświetlenie. Istotnym elementem analizy powinno być również uwzględnienie zmienności zużycia energii w różnych porach dnia, dniach tygodnia i sezonach.

Identyfikacja głównych obszarów, w których można oszczędzać energię

Po dokładnym zbadaniu dotychczasowego zużycia energii w zakładzie możliwe będzie zidentyfikowanie głównych obszarów, w których można oszczędzać energię. W tym celu należy analizować dane i wskaźniki zużycia energii, takie jak ilość zużytej energii na jednostkę produkcji lub jednostkę czasu. Ważne jest także uwzględnienie potencjalnych źródeł strat energii, takich jak nieszczelności w instalacjach czy nieefektywne procesy produkcji.

Najczęściej występujące obszary, w których występuje marnotrawstwo energii

  • Nieszczelności w instalacjach – nieszczelne rury, przewody czy izolacje mogą prowadzić do straty energii w postaci ciepła lub chłodzenia.
  • Nieefektywne oświetlenie – używanie nieoptymalnych żarówek, nieprawidłowe rozmieszczenie lamp czy niekorzystne ustawienie natężenia światła może prowadzić do nadmiernego zużycia energii.
  • Wykorzystanie przestarzałych maszyn i urządzeń – starsze maszyny i urządzenia mogą być mniej efektywne energetycznie niż nowoczesne modele.
  • Nadmierna energia używana przez maszyny – nieprawidłowe nastawienia parametrów pracy maszyn, takie jak zbyt wysokie temperatury czy ciśnienia, mogą prowadzić do nadmiernego zużycia energii.
  • Brak systemów monitoringu i regulacji zużycia energii – brak systemów monitoringu i regulacji może prowadzić do braku kontroli nad zużyciem energii w poszczególnych obszarach zakładu.

Wdrożenie strategii optymalizacji zużycia energii

Wdrożenie strategii optymalizacji zużycia energii wymaga dokładnego zidentyfikowania obszarów, w których można osiągnąć większą efektywność energetyczną. Ważnym krokiem w procesie wdrażania strategii jest wybór odpowiednich technologii i urządzeń efektywności energetycznej.

Przy wyborze technologii i urządzeń należy wziąć pod uwagę specyfikę zakładu oraz rodzaj produkcji. Ważne jest również uwzględnienie istniejącej infrastruktury technicznej i możliwości adaptacji nowych rozwiązań. Dobór odpowiednich technologii i urządzeń może obejmować m.in. modernizację linii produkcyjnych, zastosowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń, wykorzystanie systemów informatycznych, np. system CMMS.

Szkolenie personelu – zużycie energii

Pracownicy powinni być świadomi znaczenia efektywnego wykorzystania energii i mieć odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie optymalizacji jej zużycia.

Szkolenie personelu może obejmować szereg działań, m.in. przeprowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych dotyczących efektywnego zarządzania energią, organizowanie warsztatów i szkoleń z zakresu dobrych praktyk energetycznych. Dobrym pomysłem może być również wdrożenie aplikacji, która zachęci pracowników do zgłaszania sugestii dotyczących optymalizacji zużycia energii. Łącznie z systemem stosuje się system nagród i zachęt dla pracowników, którzy aktywnie angażują się w działania.

Monitorowanie zużycia energii i regularna analiza wyników w celu kontroli skuteczności działań optymalizacyjnych

Wartość wszelkich działań optymalizacyjnych można ocenić tylko na podstawie rzetelnych danych dotyczących zużycia energii.

W celu monitorowania zużycia energii można zastosować różnego rodzaju systemy pomiarowe, np. inteligentne liczniki energii elektrycznej i cieplnej, czujniki wilgotności i temperatury czy system CMMS, który bada zużycie energii przez poszczególne maszyny.

Regularna analiza wyników pozwala na kontrolę skuteczności działań optymalizacyjnych oraz identyfikację obszarów, w których można jeszcze poprawić efektywność energetyczną. Na podstawie analizy wyników można podejmować dalsze działania optymalizacyjne, takie jak wprowadzanie nowych technologii, wymianę nieefektywnych maszyn i urządzeń, czy modyfikacje procesów produkcyjnych.

Przykłady praktycznej optymalizacji energii w zakładzie produkcyjnym

Modernizacja oświetlenia na energooszczędne

Tradycyjne źródła światła, takie jak żarówki czy świetlówki, są znane ze swojego wysokiego zużycia energii oraz krótkiego czasu eksploatacji. Dlatego warto rozważyć modernizację oświetlenia na bardziej energooszczędne źródła światła.

Ledy charakteryzują się znacznie niższym zużyciem energii w porównaniu do tradycyjnych źródeł światła. Możliwość regulowania jasności światła oraz wykorzystania czujników ruchu umożliwiają dodatkowe oszczędności. Ponadto, mają one dłuższą żywotność, co przekłada się na niższe koszty związane z wymianą żarówek czy świetlówek.

Udoskonalenie systemu wentylacji i klimatyzacji w celu redukcji strat ciepła i zwiększenia efektywności energetycznej

Kolejnym obszarem, który można zoptymalizować w zakładzie produkcyjnym, jest system wentylacji i klimatyzacji. Urządzenia w tym obszarze często są odpowiedzialne za znaczne straty energii w postaci ciepła. Dlatego istotne jest usprawnienie ich działania w celu redukcji tych strat i zwiększenia ogólnej efektywności energetycznej zakładu.

Jednym z rozwiązań jest zastosowanie inteligentnych systemów sterowania, które dostosowują pracę wentylacji i klimatyzacji do aktualnych warunków. Możliwość regulowania temperatury i nawilżania powietrza w zależności od potrzeb pozwala na ograniczenie zużycia energii. Dodatkowo, warto zainwestować w izolację termiczną, która minimalizuje straty ciepła i poprawia efektywność działania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Zastosowanie systemu CMMS

Kolejnym przykładem praktycznej optymalizacji energetycznej jest zastosowanie systemu CMMS (Computerized Maintenance Management System), który umożliwia monitorowanie wszystkich maszyn i urządzeń. Dzięki temu można wykryć maszyny, które np. są odpowiedzialne za produkcję najmniej marżowych produktów, a pobierają największą ilość energii.

Działanie systemu CMMS polega na gromadzeniu danych dotyczących zużycia energii przez poszczególne maszyny oraz wydajności ich pracy. Na podstawie tych informacji można zidentyfikować maszyny, które wymagają dodatkowej optymalizacji lub modernizacji w celu zwiększenia efektywności energetycznej. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie kosztów energii oraz poprawa rentowności produkcji.

Korzyści wynikające z optymalizacji zużycia energii

Oszczędność kosztów

Jedną z głównych korzyści wynikających z optymalizacji jest możliwość generowania finansowych oszczędności poprzez zmniejszenie rachunków za energię. Przez zastosowanie efektywnych technologii i procesów produkcji, można znacznie ograniczyć zużycie energii, co przekłada się na obniżenie kosztów związanych z jej zakupem. Dzięki temu firma może zaoszczędzić znaczące środki, które mogą zostać przeznaczone na inne inwestycje lub rozwój działalności.

Redukcja emisji CO2 i korzystny wpływ na środowisko naturalne

Kolejną ważną korzyścią wynikającą z optymalizacji zużycia energii jest redukcja emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery oraz korzystny wpływ na środowisko naturalne. Wielu przedsiębiorców i konsumentów coraz bardziej zwraca uwagę na działania podejmowane przez firmy w zakresie ochrony środowiska. Optymalizacja zużycia energii pozwala na zmniejszenie emisji CO2, a co za tym idzie, na zmniejszenie negatywnego wpływu na klimat i środowisko naturalne.

Poprawa wizerunku firmy i zwiększenie konkurencyjności na rynku

Klienci coraz częściej preferują współpracę z firmami, które dbają o środowisko naturalne i podejmują działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na nie. Optymalizacja zużycia energii umożliwia firmie prezentowanie się jako organizacja odpowiedzialna społecznie i ekologicznie. Dodatkowo, dzięki oszczędnościom finansowym, przedsiębiorstwo może dostosować swoje ceny i być konkurencyjne na rynku. W rezultacie, optymalizacja zużycia energii przyczynia się do zwiększenia zaufania klientów i budowy długotrwałych relacji biznesowych.

Propozycja Signalo

Dotychczas przeprowadziliśmy wiele udanych wdrożeń, które wykazały istotne oszczędności energii. Nasz system analizuje i monitoruje zużycie energii w czasie rzeczywistym, identyfikuje obszary nieefektywnego wykorzystania, oraz proponuje konkretne działania naprawcze.

Działanie naszego systemu informatycznego opiera się na zbieraniu danych z maszyn. Następnie analizujemy te dane, generując raporty. Na podstawie raportów, a więc w oparciu o rzetelne dane, można dokonać optymalizacji zużycia energii.

Bezpłatna konsultacja

Zapraszamy do umówienia bezpłatnej konsultacji, która obejmuje omówienie możliwości wdrożenia systemu CMMS oraz Cluer w Państwa firmie, a także przedstawienie konkretnych korzyści finansowych, jakie mogą wyniknąć z jej zastosowania. Również odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości, które mogą Państwa nurtować.

Jesteśmy przekonani, że rozwiązania Signalo mogą stać się wartościowym narzędziem dla Państwa firmy, pozwalającym zaoszczędzić na kosztach energii i przyczynić się do ochrony środowiska.

Wartości

Poznaj korzyści współpracy

Oferujemy darmową konsultację jako pierwszy krok współpracy, dzięki któremu możesz poznać nasz model działania oraz zweryfikować nasze kompetencje w zakresie doradztwa. Dzięki temu jeszcze przed podjęciem decyzji masz poczucie, że Twoja sytuacja i problem zostały dobrze zrozumiane oraz zaproponowane rozwiązanie będzie optymalnie pasować do sytuacji w Twoim przedsiębiorstwie.

Nasze usługi (wsparcie) są ujęte w abonamencie, co nie generuje kosztów ukrytych. Abonamentowa forma rozliczeń pozwala radykalnie obniżyć próg wejścia w system i od razu móc go testować.

Jesteśmy niezależni komunikacyjnie – potrafimy rozwinąć nasz system bez zależności od działu IT klienta. Nie generujemy dodatkowej pracy dla działu IT. Obniżamy w ten sposób ryzyko wdrożenia i związanych z tym kosztów. Możliwość szybszego wdrożenia rozwiązania skutkuje szybszym uzyskaniem zwrotu z inwestycji.

Logowanie do naszych aplikacji zabezpieczone jest na wysokim poziomie, charakterystycznym dla rozwiązań bankowych. Jednocześnie proces logowania jest intuicyjny. Twoje dane są dzięki naszemu systemowi bezpieczne jak w banku.

Oferujemy wielojęzyczność naszych rozwiązań poprzez zastosowanie tłumaczenia „w locie” — każdy pracownik obsługuje aplikacje w swoim ojczystym języku. Wpływa to na zwiększenie efektywności oraz obniżenie kosztów dzięki zwiększeniu potencjalnego rynku pozyskania pracowników, oraz braku konieczności zatrudniania tłumaczy.

Nasze oprogramowanie posiada interfejs zoptymalizowany pod kątem szybkiej, łatwej, intuicyjnej obsługi, nawet przez słabo wykwalifikowanego i wykluczonego cyfrowo pracownika. Oznacza to dla Ciebie realną oszczędność czasu i kosztów szkolenia pracowników w zakresie korzystania z nowego oprogramowania. Możliwość szybkiego wdrożenia oprogramowania do użycia — krótszy okres przejścia/wdrożenia.

systemy IT dla przemyslu

Zaufały nam innowacyjne firmy z całego świata