signalo logo
pracownik produkcyjny

Pracownik produkcyjny

Pracownik produkcyjny pilnie poszukiwany!

Brak wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych?  – to problem, który często zgłaszają właściciele fabryk. Poniżej kilka proponowanych rozwiązań, które pomagają uporać się z trudną sytuacją w branży.

Pracownik produkcyjny – Jak rozwiązać problem z jego brakiem?

W obecnych czasach coraz więcej firm boryka się z problemem braku pracowników produkcyjnych. Przyczyny tego zjawiska mogą być różne — od demograficznego spadku liczby osób w wieku produkcyjnym, przez nieatrakcyjność fizycznej pracy w fabrykach, aż po niedostateczne kwalifikacje pracowników dostępnych na rynku. Niezależnie od przyczyn, przedsiębiorstwa muszą znaleźć skuteczne sposoby na pozyskanie pracowników do sektora produkcyjnego. W tym artykule omówimy kilka działań, które wspierają możliwość pozyskania pracowników produkcyjnych.

Pracownik produkcyjny – pozyskiwanie niskonakładowe

Współpraca z lokalnymi szkołami i instytucjami edukacyjnymi

Nawiązanie stałej współpracy z lokalnymi szkołami technicznymi i zawodowymi może przyciągnąć nowych talentów do branży produkcyjnej. Organizacja warsztatów, praktyk czy prezentacji tematycznych może zainteresować młodych ludzi i zachęcić ich do wyboru tej ścieżki kariery.

Programy stażowe i praktyki

Udostępnianie miejsc stażowych i możliwość odbycia praktyk może być atrakcyjne dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową. Taki program daje pracodawcy możliwość oceny potencjalnych pracowników oraz pozwala młodym ludziom zdobyć praktyczne doświadczenie.

Programy szkoleniowe i rozwój pracowników

Inwestowanie w rozwój obecnych pracowników może przynieść wiele korzyści. Organizacja wewnętrznych programów szkoleniowych czy dofinansowywanie kursów zwiększa lojalność pracowników i zachęca ich do dłuższej pracy w firmie. Ponadto pracownicy będą mieli możliwość rozwoju swoich kompetencji, co wpłynie na poprawę efektywności i jakości pracy.

Rekomendacje od pracowników

Istnieje wiele przypadków, gdzie pracownicy rekomendują swoją firmę swoim znajomym lub rodzinie. Wiarygodność rekomendacji od zaufanych pracowników może pomóc w przyciągnięciu nowych pracowników do sektora produkcyjnego. Warto takie działania odpowiednio doceniać.

Pracownik produkcyjny – pozyskiwanie angażujące środki finansowe

Kampanie reklamowe

Inwestowanie w kampanie reklamowe może być skutecznym sposobem na dotarcie do większej liczby potencjalnych pracowników. Reklamy w lokalnych mediach, na platformach społecznościowych czy plakaty w miejscach publicznych mogą przyciągnąć uwagę osób poszukujących pracy. Warto jednak starannie przemyśleć ich treść i uwypuklić wartości, jakie niesie ze sobą praca w naszej organizacji. Dlatego kluczowy jest czas poświęcony na staranne wyszukanie i opracowanie takich komunikatów. Przykładem skutecznie działających przekazów są nagrania lub wypowiedzi osób zatrudnionych, które same wskazują na korzyści, jakie odnoszą z zatrudnienia w naszym przedsiębiorstwie. Zdecydowanie wpływa to na autentyczność i wiarygodność przekazu promocyjnego.

Programy bonusowe i premie

Motywowanie pracowników do pozostania w firmie na dłużej można osiągnąć poprzez wprowadzenie programów bonusowych czy systemów premiowych. Warto nagradzać wysiłek i pracę, aby utrzymać zaangażowanie pracowników oraz przyciągać nowych kandydatów. Nie należy jednak traktować tej formy jako jedynej, wspierającej wzrost motywacji.

TOP WSKAZÓWKA

Jednym z narzędzi, które powodują wzrost zaangażowania i przynależności jest system zbierania sugestii pracowniczych, który pozwala na bycie zauważonym każdemu pracownikowi. Taki system oprócz wartości dla pracowników ma również wpływa na budowanie autorytetu liderów oraz wdrożenia istotnych usprawnień, prowadzących do zwiększenia zysków i poprawy organizacji pracy.

 

Poznaj system Cluer przeznaczony do zbierania sugestii pracowniczych. To rozwiązanie pozwoli mocniej zaangażować Twoich pracowników oraz dostarczyć Ci cennych informacji o możliwych usprawnieniach. Skontaktuj sie z nami, by omówić możliwość wdrożenia.

 

Partnerstwo z agencjami rekrutacyjnymi

Często nieodzowne i skuteczne okazuje się wsparcie zewnętrznej firmy rekrutacyjnej, które może ułatwić proces znalezienia odpowiednich pracowników produkcyjnych. Agencje rekrutacyjne specjalizują się w dostarczaniu kandydatów o określonych kwalifikacjach i doświadczeniu, co może zaoszczędzić czas i wysiłek inwestowane w samodzielne poszukiwania pracowników.

Automatyzacja procesów i narzędzia informatyczne

Automatyzacja procesów i zastosowanie systemów informatycznych mogą znacząco poprawić sytuację związaną z brakiem pracowników produkcyjnych. Ich zastosowanie może bowiem zmniejszyć skalę problemu. Poza tym niesie ze sobą również inne korzyści, wśród których wymienić można:

Zwiększenie wydajności

Systemy informatyczne mogą pomóc w automatyzacji procesów produkcyjnych, które wcześniej były wykonywane ręcznie przez pracowników. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie większej efektywności i przyspieszenie produkcji. Maszyny i roboty mogą być programowane do wykonywania powtarzających się zadań, co umożliwia redukcję zasobów ludzkich niezbędnych do obsługi procesów.

Optymalizacja zarządzania zasobami

Systemy informatyczne umożliwiają lepsze zarządzanie zasobami, takimi jak surowce, materiały i sprzęt. Dzięki temu można zoptymalizować procesy logistyczne, minimalizując straty i czas oczekiwania. Automatyczne systemy magazynowe mogą śledzić stan zapasów w czasie rzeczywistym i generować zamówienia na dostawy w odpowiednich momentach, zapobiegając niedoborom i nadmiarom.

 

Poznaj system SkillsMatrix, czyli oprogramowanie matrycy kompetencji. Narzędzie to pozwoli Ci na bardziej efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w Twojej organizacji. Skontaktuj sie z nami, by omówić możliwość wdrożenia.

Poprawa jakości

Odpowiednie oprogramowanie może pomóc w monitorowaniu i kontrolowaniu jakości produktów w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można natychmiast wykrywać i reagować na wady produkcyjne, co prowadzi do zmniejszenia ilości odpadów i obniżenia kosztów jakościowych. Automatyczne systemy kontrolujące mogą również zapewnić spójność i powtarzalność procesów produkcyjnych, co przekłada się na lepszą jakość produktów.

Zwiększenie bezpieczeństwa

Wprowadzenie rozwiązań technologicznych może pomóc w poprawie bezpieczeństwa pracowników. Przykładem może być zastosowanie nowoczesnych systemów ostrzegania przed kolizją, które chroni pracowników w miejscach o wysokim ryzyku. Wprowadzenie takich systemów zapobiega wypadkom. Wspiera również tzw. „dobry PR firmy”, który jest niezbędny do pozyskiwania nowych pracowników.

Poznaj systemy ostrzegania przed kolizją. Pozwalają one na zminimalizowanie ryzyka wypadków w obszarze działania pojazdów. Zadzwoń do nas, by omówić możliwość zastosowania systemów bezpieczeństwa w Twojej organizacji.
 

Redukcja kosztów

Automatyzacja procesów i zastosowanie systemów informatycznych mogą prowadzić do redukcji kosztów i nakładów pracy. Zastosowanie technologii często prowadzi również do zmniejszenia strat związanych z błędami. Ostatecznie, efektywniejsze i bardziej zoptymalizowane procesy produkcyjne przyczyniają się do obniżenia kosztów operacyjnych.

Przykładem skutecznego działania w tej sytuacji może być wykorzystanie systemów: CMMS i Forkfleet.

Jak wykorzystanie systemu CMMS może pomóc?

System CMMS (Computerized Maintenance Management System) posiada wiele zalet w kontekście oszczędności nakładów pracy. Oto kilka z nich:

Planowanie i harmonogramowanie

CMMS umożliwia skuteczne planowanie i harmonogramowanie prac konserwacyjnych oraz naprawczych. Dzięki temu można uniknąć nieplanowanych przestojów maszyn, co prowadzi do znacznych oszczędności czasu i kosztów.

Zarządzanie zasobami

System CMMS umożliwia efektywne zarządzanie zasobami, takimi jak części zamienne, narzędzia, materiały, dokumentacja techniczna itp. Dzięki temu pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie ruchu mają łatwy dostęp do niezbędnych informacji i materiałów, co zmniejsza czas spędzony na poszukiwaniu i zamawianiu potrzebnych zasobów.

Monitorowanie i analiza stanu urządzeń

CMMS pozwala na monitorowanie stanu urządzeń w czasie rzeczywistym oraz gromadzenie danych dotyczących awarii, napraw i konserwacji. Dzięki temu można przewidzieć potencjalne problemy i podjąć działania naprawcze przed wystąpieniem awarii, co prowadzi do zmniejszenia nakładów pracy i kosztów związanych z nieplanowanymi przestojami.

Raportowanie i analiza danych

Oprogramowanie umożliwia generowanie różnego rodzaju raportów i analiz, które pozwalają na identyfikację obszarów wymagających optymalizacji oraz ocenę efektywności działań konserwacyjnych. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje dotyczące zarządzania utrzymaniem ruchu, co prowadzi do oszczędności czasu, nakładów pracy i zasobów.

Automatyzacja procesów

CMMS pozwala na automatyzację wielu procesów związanych z zarządzaniem utrzymaniem ruchu, takich jak generowanie zleceń naprawczych, harmonogramowanie prac, rejestrowanie godzin pracy, rozliczanie materiałów itp. Dzięki temu można znacznie zwiększyć efektywność działań i zmniejszyć nakłady pracy potrzebne do wykonania rutynowych zadań administracyjnych.

W sumie system CMMS zapewnia skuteczne zarządzanie utrzymaniem ruchu, poprawiając planowanie, monitorowanie i analizę działań konserwacyjnych. Dzięki temu oszczędza się nakłady pracy, czas i koszty związane z utrzymaniem ruchu w organizacji.

 

Poznaj nasz autorski system CMMS. Pozwala on wielu naszym Klientom istotnie redukować koszty oraz usprawniać działania służb utrzymania ruchu. Skontaktuj sie z nami, by omówić możliwość wdrożenia.

Jak wykorzystanie systemu Forkfleet może pomóc?

System Forkfleet, który pozwala na sprawne rozdzielanie zleceń na wózki widłowe, oferuje wiele zalet, które przyczyniają się do oszczędności nakładów pracy, poprawy organizacji i bezpieczeństwa. Oto kilka z nich:

Automatyzacja procesu

Forkfleet umożliwia automatyczne rozdzielanie zleceń na wózki widłowe na podstawie ich dostępności. Działa jak „Uber”, wolny operator podejmuje zlecenie, a następnie sygnalizuje jego zakończenie i jest gotowy do podjęcia kolejnego. Ten prosty system sprawia, nie trzeba już ręcznie przydzielać zadań do poszczególnych pracowników, co znacznie oszczędza czas i wysiłek. Sprawia również, że poprawie ulega organizacja i komfort pracy operatorów oraz ich liderów.

Śledzenie tras

System Forkfleet analizuje dane dotyczące aktywności poszczególnych wózków widłowych i tworzy raporty. Świadomość monitorowania operacji prowadzi do zwiększenia efektywności działań, a to z kolei do oszczędności paliwa, części eksploatacyjnych i nakładów pracy operatorów.

Monitorowanie wydajności

Forkfleet pozwala monitorować wydajność każdego wózka widłowego, rejestrując czas i ilość wykonanych zadań. Dzięki temu można identyfikować potencjalne obszary do poprawy i wprowadzać odpowiednie środki zaradcze.

Zwiększenie bezpieczeństwa

Kolejkowanie zleceń zapobiega sytuacji, w której w jednym miejscu gromadzą się wózki w oczekiwaniu na kolejne zlecenia. Manewry oraz koncentracja pojazdów w takich miejscach często jest powodem wypadków oraz uszkodzeń. System Forkfleet pozwala na podjęcie zlecenia przez jeden aktualnie wolny wózek, dzięki czemu redukujemy niebezpieczne sytuacje.

Poprawa efektywności

Dzięki automatycznemu rozdzielaniu zleceń Forkfleet znacznie poprawia efektywność operacji. Pracownicy mogą skupić się na wykonywaniu zadań, zamiast tracić czas na organizację i planowanie. To prowadzi do zwiększenia efektywności.

Redukcja kosztów

Wprowadzenie systemu Forkfleet prowadzi do znacznych oszczędności kosztów. Lepsze zarządzanie wózkami widłowymi przyczyniają się do redukcji zużycia paliwa i energii. Ponadto system pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów i minimalizowanie strat. Według naszych obliczeń wdrożenie

systemu spowodowało obniżenie kosztów związanych z pracą wózków widłowych i ich operatorów o 30%. Obliczeń tych dokonaliśmy po implementacji rozwiązania u wielu Klientów, z zarówno większą jak i mniejszą ilością wózków.

Warto zauważyć!

System Forkfleet oferuje szereg zalet, które przyczyniają się do oszczędności nakładów pracy, poprawy organizacji i bezpieczeństwa. Automatyzacja procesu, optymalizacja tras, monitorowanie wydajności, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa efektywności i redukcja kosztów są kluczowymi korzyściami płynącymi z wdrożenia tego systemu.

 

Poznaj nasz autorski system Forkfleet. Pozwala on na optymalizację zasobów w obszarze działań wózków widłowych Skontaktuj sie z nami, by omówić możliwość wdrożenia i zaoszczędzić 30% kosztów!

Pracownik produkcyjny – podsumowanie rozwiązań na pozyskanie

Podsumowując, problem z brakiem pracowników produkcyjnych można rozwiązać poprzez różnorodne działania. Działania, takie jak współpraca z lokalnymi szkołami, organizowanie staży czy programów szkoleniowych, udział w targach pracy, mogą pomóc w pozyskaniu pracowników. Inwestowanie środków finansowych w kampanie reklamowe, programy bonusowe, partnerstwo z agencjami rekrutacyjnymi oraz wdrożenie technologii pozwala również odnieść istotne korzyści. Warto pamiętać również o atrakcyjnym wizerunku firmy, który buduje się zarówno poprzez działania wewnątrz jak i na zewnątrz firmy.

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go!

Wartości

Poznaj korzyści współpracy

Oferujemy darmową konsultację jako pierwszy krok współpracy, dzięki któremu możesz poznać nasz model działania oraz zweryfikować nasze kompetencje w zakresie doradztwa. Dzięki temu jeszcze przed podjęciem decyzji masz poczucie, że Twoja sytuacja i problem zostały dobrze zrozumiane oraz zaproponowane rozwiązanie będzie optymalnie pasować do sytuacji w Twoim przedsiębiorstwie.

Nasze usługi (wsparcie) są ujęte w abonamencie, co nie generuje kosztów ukrytych. Abonamentowa forma rozliczeń pozwala radykalnie obniżyć próg wejścia w system i od razu móc go testować.

Jesteśmy niezależni komunikacyjnie – potrafimy rozwinąć nasz system bez zależności od działu IT klienta. Nie generujemy dodatkowej pracy dla działu IT. Obniżamy w ten sposób ryzyko wdrożenia i związanych z tym kosztów. Możliwość szybszego wdrożenia rozwiązania skutkuje szybszym uzyskaniem zwrotu z inwestycji.

Logowanie do naszych aplikacji zabezpieczone jest na wysokim poziomie, charakterystycznym dla rozwiązań bankowych. Jednocześnie proces logowania jest intuicyjny. Twoje dane są dzięki naszemu systemowi bezpieczne jak w banku.

Oferujemy wielojęzyczność naszych rozwiązań poprzez zastosowanie tłumaczenia „w locie” — każdy pracownik obsługuje aplikacje w swoim ojczystym języku. Wpływa to na zwiększenie efektywności oraz obniżenie kosztów dzięki zwiększeniu potencjalnego rynku pozyskania pracowników, oraz braku konieczności zatrudniania tłumaczy.

Nasze oprogramowanie posiada interfejs zoptymalizowany pod kątem szybkiej, łatwej, intuicyjnej obsługi, nawet przez słabo wykwalifikowanego i wykluczonego cyfrowo pracownika. Oznacza to dla Ciebie realną oszczędność czasu i kosztów szkolenia pracowników w zakresie korzystania z nowego oprogramowania. Możliwość szybkiego wdrożenia oprogramowania do użycia — krótszy okres przejścia/wdrożenia.

systemy IT dla przemyslu

Zaufały nam innowacyjne firmy z całego świata

Darmowa konsultacja

Jeśli chcesz wprowadzić w swojej firmie niezawodny system i polepszyć dziejące się w niej procesy zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji.

Wyślij formularz

Dane z formularza posłużą nam wyłącznie do kontaktu z Tobą. Jak tylko je otrzymamy, zadzwonimy do Ciebie.