Zrównoważona karta wyników

Zrównoważona karta wyników

Zrównoważona karta wyników, znana także jako Balanced Scorecard (BSC), to zaawansowany system zarządzania wydajnością, który pozwala organizacjom jasno zdefiniować swoje cele i mierzyć postęp w ich realizacji. BSC, po raz pierwszy opisany przez Roberta Kaplana i Davida Nortona w 1992 roku, składa się z zestawu wskaźników wydajności związanych z czterema kluczowymi perspektywami: finansową, klienta, procesów biznesowych oraz nauki i rozwoju.

Skąd pochodzi zrównoważona karta wyników?

Koncept zrównoważonej karty wyników został po raz pierwszy wprowadzony przez Roberta Kaplana, profesora Harvard Business School, oraz Davida Nortona, założyciela firmy konsultingowej Renaissance Solutions, w artykule „The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance”, opublikowanym w Harvard Business Review w 1992 roku. Kaplan i Norton zauważyli, że tradycyjne metody oceny wydajności, skupiające się wyłącznie na wskaźnikach finansowych, nie są wystarczające do oceny i sterowania kompleksowymi organizacjami biznesowymi.

Jakie ma zastosowania zrównoważona karta wyników?

Zrównoważona karta wyników ma szerokie zastosowanie we wszystkich typach organizacji, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Może być używana do:

 • Definiowania i komunikowania strategii organizacji.
 • Monitorowania postępu w realizacji celów strategicznych.
 • Poprawy wydajności poprzez identyfikację obszarów do usprawnień.
 • Motywowania pracowników poprzez ustanowienie jasnych celów i mierzenie postępów w ich realizacji.

Jakie korzyści niesie jej wykorzystanie?

Implementacja zrównoważonej karty wyników przynosi organizacjom szereg korzyści, w tym:

 • Lepsza zrozumiałość strategii: BSC pomaga organizacjom jasno zdefiniować swoje cele strategiczne i komunikować je wszystkim pracownikom.
 • Lepsza wydajność: Poprzez monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności, organizacje mogą zidentyfikować obszary do poprawy i podjąć odpowiednie działania.
 • Większe zaangażowanie pracowników: Pracownicy, którzy rozumieją cele organizacji i widzą, jak ich praca przyczynia się do ich realizacji, są bardziej zaangażowani i produktywni.
 • Lepsze decyzje strategiczne: Dzięki regularnemu monitorowaniu postępów w realizacji celów, zarządzanie ma do dyspozycji aktualne informacje niezbędne do podejmowania decyzji strategicznych.

Jeśli jesteś zainteresowany optymalizacją procesów w swoim przedsiębiorstwie, warto zainteresować się ofertą firmy Signalo. Posiadamy w swoim portfolio szereg systemów obniżających koszty, optymalizujących pracę oraz wprowadzających innowacje, które mogą wspierać realizację celów określonych w zrównoważonej karcie wyników.

Przykłady zastosowania zrównoważonej karty wyników

 1. Globalne korporacje: Wielu liderów branży, takich jak IBM, Siemens czy Toyota, wykorzystuje zrównoważoną kartę wyników w celu lepszego zrozumienia swojego biznesu i identyfikacji obszarów do poprawy. Na przykład, Toyota wykorzystuje BSC do monitorowania wydajności swoich procesów produkcyjnych i jakości produktów, co pozwala na szybkie identyfikowanie i rozwiązywanie problemów.
 2. Sektor publiczny: Również sektor publiczny korzysta z BSC. Na przykład, miasto Charlotte w Północnej Karolinie, w USA, stosuje zrównoważoną kartę wyników, aby mierzyć postęp w realizacji swojej strategii „Focus on Results”, skupionej na poprawie jakości życia mieszkańców.
 3. Organizacje non-profit: Organizacje non-profit, takie jak United Way, używają BSC do pomiaru efektywności swoich programów i poprawy wydajności. Na przykład, United Way mierzy, jak skutecznie ich programy pomagają ludziom w osiągnięciu samodzielności finansowej.

Efekty jakie można osiągnąć dzięki metodzie

Zrównoważona karta wyników pomaga organizacjom osiągnąć swoje cele strategiczne, poprawić wydajność i zwiększyć zaangażowanie pracowników. Na przykład, analiza przeprowadzona przez Harvard Business Review wykazała, że firmy, które używają BSC, częściej osiągają swoje cele strategiczne, zwiększają swoją rentowność i poprawiają satysfakcję klientów.

Podobnie, badanie przeprowadzone przez Gartner wykazało, że organizacje korzystające z BSC mają o 20% wyższą wydajność od swoich rówieśników. Wreszcie, badania wskazują, że BSC może przyczynić się do większego zaangażowania pracowników, co z kolei prowadzi do lepszych wyników organizacji.

Podsumowując, zrównoważona karta wyników to potężne narzędzie zarządzania, które może przynieść znaczące korzyści organizacjom wszystkich typów i wielkości. Poprzez zastosowanie BSC, firmy mogą lepiej zrozumieć swoje biznesy, monitorować postęp w realizacji celów strategicznych, identyfikować obszary do poprawy i podjąć skuteczne działania w celu poprawy wydajności.

Wsparcie informatyczne – System Cluer

Chciałbyś zwiększyć zaangażowanie swoich pracowników i osiągnąć jeszcze większe sukcesy w swojej firmie? System Cluer – oprogramowanie stworzone specjalnie po to, aby wspierać zaangażowanie pracowników i tworzyć silne, efektywne zespoły.

Cluer to innowacyjne narzędzie, które pomaga firmom w budowaniu atmosfery zaangażowania, motywacji i współpracy. Dzięki niemu możesz w pełni wykorzystać potencjał swoich pracowników i stworzyć inspirujące miejsce pracy.

Jednym z najważniejszych elementów Cluera jest moduł komunikacyjny, który umożliwia swobodną i efektywną wymianę informacji między członkami zespołu. To nie tylko pozwala na szybsze rozwiązywanie problemów, ale również buduje więzi między pracownikami, wzmacniając współpracę i wzajemne wsparcie.

Dodatkowo, Cluer posiada funkcje do udzielania i otrzymywania informacji zwrotnej. Regularne dawanie feedbacku jest kluczowe dla rozwoju pracowników i utrzymania ich zaangażowania. Dzięki Cluerowi, możesz łatwo i systematycznie dostarczać konstruktywne opinie oraz nagradzać osiągnięcia, co pozytywnie wpływa na motywację i wyniki pracy.

Nie zapominajmy również o aspekcie gamifikacji. Cluer wykorzystuje elementy grywalizacji, takie jak punkty, rankingi i osiągnięcia, aby jeszcze bardziej zmotywować pracowników do aktywności i osiągania wyznaczonych celów. Ta przyjemna i interaktywna forma motywacji sprawia, że praca staje się jeszcze bardziej satysfakcjonująca.

Zaangażowani pracownicy są kluczem do sukcesu firmy. Dlatego warto skorzystać z Cluera, oprogramowania stworzonego specjalnie po to, aby wspierać zaangażowanie pracowników i budować efektywne zespoły. Dzięki Cluerowi osiągniesz większą efektywność, lepsze wyniki i zadowolenie wśród pracowników.

Nie czekaj dłużej, wprowadź Cluera do swojej firmy i doświadcz różnicy już teraz. Twórz silne zespoły, rozwijaj talent i czerp pełne korzyści z zaangażowania pracowników!

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Nasi specjaliści bezpłatnie wycenią koszt wdrożenia Signalo w Twojej firmie

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Umów się na spotkanie

Oferujemy spotkania telefoniczne z konsultantami, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania

Umów spotkanie