signalo logo
Zrównoważona karta wyników

Zrównoważona karta wyników

Zrównoważona karta wyników, znana także jako Balanced Scorecard (BSC), to zaawansowany system zarządzania wydajnością, który pozwala organizacjom jasno zdefiniować swoje cele i mierzyć postęp w ich realizacji. BSC, po raz pierwszy opisany przez Roberta Kaplana i Davida Nortona w 1992 roku, składa się z zestawu wskaźników wydajności związanych z czterema kluczowymi perspektywami: finansową, klienta, procesów biznesowych oraz nauki i rozwoju.

Skąd pochodzi zrównoważona karta wyników?

Koncept zrównoważonej karty wyników został po raz pierwszy wprowadzony przez Roberta Kaplana, profesora Harvard Business School, oraz Davida Nortona, założyciela firmy konsultingowej Renaissance Solutions, w artykule „The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance”, opublikowanym w Harvard Business Review w 1992 roku. Kaplan i Norton zauważyli, że tradycyjne metody oceny wydajności, skupiające się wyłącznie na wskaźnikach finansowych, nie są wystarczające do oceny i sterowania kompleksowymi organizacjami biznesowymi.

Jakie ma zastosowania zrównoważona karta wyników?

Zrównoważona karta wyników ma szerokie zastosowanie we wszystkich typach organizacji, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Może być używana do:

 • Definiowania i komunikowania strategii organizacji.
 • Monitorowania postępu w realizacji celów strategicznych.
 • Poprawy wydajności poprzez identyfikację obszarów do usprawnień.
 • Motywowania pracowników poprzez ustanowienie jasnych celów i mierzenie postępów w ich realizacji.

Jakie korzyści niesie jej wykorzystanie?

Implementacja zrównoważonej karty wyników przynosi organizacjom szereg korzyści, w tym:

 • Lepsza zrozumiałość strategii: BSC pomaga organizacjom jasno zdefiniować swoje cele strategiczne i komunikować je wszystkim pracownikom.
 • Lepsza wydajność: Poprzez monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności, organizacje mogą zidentyfikować obszary do poprawy i podjąć odpowiednie działania.
 • Większe zaangażowanie pracowników: Pracownicy, którzy rozumieją cele organizacji i widzą, jak ich praca przyczynia się do ich realizacji, są bardziej zaangażowani i produktywni.
 • Lepsze decyzje strategiczne: Dzięki regularnemu monitorowaniu postępów w realizacji celów, zarządzanie ma do dyspozycji aktualne informacje niezbędne do podejmowania decyzji strategicznych.

Jeśli jesteś zainteresowany optymalizacją procesów w swoim przedsiębiorstwie, warto zainteresować się ofertą firmy Signalo. Posiadamy w swoim portfolio szereg systemów obniżających koszty, optymalizujących pracę oraz wprowadzających innowacje, które mogą wspierać realizację celów określonych w zrównoważonej karcie wyników.

Przykłady zastosowania zrównoważonej karty wyników

 1. Globalne korporacje: Wielu liderów branży, takich jak IBM, Siemens czy Toyota, wykorzystuje zrównoważoną kartę wyników w celu lepszego zrozumienia swojego biznesu i identyfikacji obszarów do poprawy. Na przykład, Toyota wykorzystuje BSC do monitorowania wydajności swoich procesów produkcyjnych i jakości produktów, co pozwala na szybkie identyfikowanie i rozwiązywanie problemów.
 2. Sektor publiczny: Również sektor publiczny korzysta z BSC. Na przykład, miasto Charlotte w Północnej Karolinie, w USA, stosuje zrównoważoną kartę wyników, aby mierzyć postęp w realizacji swojej strategii „Focus on Results”, skupionej na poprawie jakości życia mieszkańców.
 3. Organizacje non-profit: Organizacje non-profit, takie jak United Way, używają BSC do pomiaru efektywności swoich programów i poprawy wydajności. Na przykład, United Way mierzy, jak skutecznie ich programy pomagają ludziom w osiągnięciu samodzielności finansowej.

Efekty jakie można osiągnąć dzięki metodzie

Zrównoważona karta wyników pomaga organizacjom osiągnąć swoje cele strategiczne, poprawić wydajność i zwiększyć zaangażowanie pracowników. Na przykład, analiza przeprowadzona przez Harvard Business Review wykazała, że firmy, które używają BSC, częściej osiągają swoje cele strategiczne, zwiększają swoją rentowność i poprawiają satysfakcję klientów.

Podobnie, badanie przeprowadzone przez Gartner wykazało, że organizacje korzystające z BSC mają o 20% wyższą wydajność od swoich rówieśników. Wreszcie, badania wskazują, że BSC może przyczynić się do większego zaangażowania pracowników, co z kolei prowadzi do lepszych wyników organizacji.

Podsumowując, zrównoważona karta wyników to potężne narzędzie zarządzania, które może przynieść znaczące korzyści organizacjom wszystkich typów i wielkości. Poprzez zastosowanie BSC, firmy mogą lepiej zrozumieć swoje biznesy, monitorować postęp w realizacji celów strategicznych, identyfikować obszary do poprawy i podjąć skuteczne działania w celu poprawy wydajności.

Wsparcie informatyczne – System Cluer

Chciałbyś zwiększyć zaangażowanie swoich pracowników i osiągnąć jeszcze większe sukcesy w swojej firmie? System Cluer – oprogramowanie stworzone specjalnie po to, aby wspierać zaangażowanie pracowników i tworzyć silne, efektywne zespoły.

Cluer to innowacyjne narzędzie, które pomaga firmom w budowaniu atmosfery zaangażowania, motywacji i współpracy. Dzięki niemu możesz w pełni wykorzystać potencjał swoich pracowników i stworzyć inspirujące miejsce pracy.

Jednym z najważniejszych elementów Cluera jest moduł komunikacyjny, który umożliwia swobodną i efektywną wymianę informacji między członkami zespołu. To nie tylko pozwala na szybsze rozwiązywanie problemów, ale również buduje więzi między pracownikami, wzmacniając współpracę i wzajemne wsparcie.

Dodatkowo, Cluer posiada funkcje do udzielania i otrzymywania informacji zwrotnej. Regularne dawanie feedbacku jest kluczowe dla rozwoju pracowników i utrzymania ich zaangażowania. Dzięki Cluerowi, możesz łatwo i systematycznie dostarczać konstruktywne opinie oraz nagradzać osiągnięcia, co pozytywnie wpływa na motywację i wyniki pracy.

Nie zapominajmy również o aspekcie gamifikacji. Cluer wykorzystuje elementy grywalizacji, takie jak punkty, rankingi i osiągnięcia, aby jeszcze bardziej zmotywować pracowników do aktywności i osiągania wyznaczonych celów. Ta przyjemna i interaktywna forma motywacji sprawia, że praca staje się jeszcze bardziej satysfakcjonująca.

Zaangażowani pracownicy są kluczem do sukcesu firmy. Dlatego warto skorzystać z Cluera, oprogramowania stworzonego specjalnie po to, aby wspierać zaangażowanie pracowników i budować efektywne zespoły. Dzięki Cluerowi osiągniesz większą efektywność, lepsze wyniki i zadowolenie wśród pracowników.

Nie czekaj dłużej, wprowadź Cluera do swojej firmy i doświadcz różnicy już teraz. Twórz silne zespoły, rozwijaj talent i czerp pełne korzyści z zaangażowania pracowników!

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go!

Wartości

Poznaj korzyści współpracy

Oferujemy darmową konsultację jako pierwszy krok współpracy, dzięki któremu możesz poznać nasz model działania oraz zweryfikować nasze kompetencje w zakresie doradztwa. Dzięki temu jeszcze przed podjęciem decyzji masz poczucie, że Twoja sytuacja i problem zostały dobrze zrozumiane oraz zaproponowane rozwiązanie będzie optymalnie pasować do sytuacji w Twoim przedsiębiorstwie.

Nasze usługi (wsparcie) są ujęte w abonamencie, co nie generuje kosztów ukrytych. Abonamentowa forma rozliczeń pozwala radykalnie obniżyć próg wejścia w system i od razu móc go testować.

Jesteśmy niezależni komunikacyjnie – potrafimy rozwinąć nasz system bez zależności od działu IT klienta. Nie generujemy dodatkowej pracy dla działu IT. Obniżamy w ten sposób ryzyko wdrożenia i związanych z tym kosztów. Możliwość szybszego wdrożenia rozwiązania skutkuje szybszym uzyskaniem zwrotu z inwestycji.

Logowanie do naszych aplikacji zabezpieczone jest na wysokim poziomie, charakterystycznym dla rozwiązań bankowych. Jednocześnie proces logowania jest intuicyjny. Twoje dane są dzięki naszemu systemowi bezpieczne jak w banku.

Oferujemy wielojęzyczność naszych rozwiązań poprzez zastosowanie tłumaczenia „w locie” — każdy pracownik obsługuje aplikacje w swoim ojczystym języku. Wpływa to na zwiększenie efektywności oraz obniżenie kosztów dzięki zwiększeniu potencjalnego rynku pozyskania pracowników, oraz braku konieczności zatrudniania tłumaczy.

Nasze oprogramowanie posiada interfejs zoptymalizowany pod kątem szybkiej, łatwej, intuicyjnej obsługi, nawet przez słabo wykwalifikowanego i wykluczonego cyfrowo pracownika. Oznacza to dla Ciebie realną oszczędność czasu i kosztów szkolenia pracowników w zakresie korzystania z nowego oprogramowania. Możliwość szybkiego wdrożenia oprogramowania do użycia — krótszy okres przejścia/wdrożenia.

systemy IT dla przemyslu

Zaufały nam innowacyjne firmy z całego świata

Darmowa konsultacja

Jeśli chcesz wprowadzić w swojej firmie niezawodny system i polepszyć dziejące się w niej procesy zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji.

Wyślij formularz

Dane z formularza posłużą nam wyłącznie do kontaktu z Tobą. Jak tylko je otrzymamy, zadzwonimy do Ciebie.