signalo logo
Dział utrzymania ruchu

Dział utrzymania ruchu

Dział utrzymania ruchu

Nieprawidłowości techniczne wynikające z zużycia maszyn mogą prowadzić do poważnych konsekwencji w postaci awarii, przestoju i strat finansowych. Wobec tego faktu, dział utrzymania ruchu odgrywa coraz większą rolę. Właśnie dlatego specjaliści z tej dziedziny muszą odznaczać się wysokim poziomem wiedzy, umiejętności oraz doświadczeniem w zakresie zarządzania procesami technicznymi i produkcją.

Dział utrzymania ruchu – działanie

Głównym zadaniem działu utrzymania ruchu jest zapewnienie bezpiecznej i ciągłej pracy maszyn i urządzeń produkcyjnych. W tym celu eksperci analizują stan techniczny poszczególnych elementów, wykrywają i eliminują usterki oraz dbają o odpowiednie ustawienia, wymiany i konserwacje. Bezpieczne warunki pracy, jakie gwarantuje utrzymanie ruchu, przekładają się na jakość produktu i zadowolenie klienta.

Dział utrzymania ruchu – zadania

Osoba pełniąca funkcję eksperta w dziale utrzymania ruchu powinna dysponować szeroką wiedzą z zakresu mechaniki, elektrotechniki, pneumatyki, automatyki, hydrauliki, a także umiejętnościami programowania. Odpowiednie kompetencje i doświadczenie pozwalają specjaliście przeprowadzać:

  • diagnostykę stanu technicznego maszyn,
  • usuwanie awarii i usterki,
  • dokonywanie napraw,
  • wykonywanie przeglądów okresowych,
  • planowanie i koordynowanie prac serwisowych,
  • optymalizację zużycia materiałów i narzędzi.

Wdrożenie systemu CMMS

Działania służące utrzymaniu ruchu w firmach przynoszą realne korzyści, toteż coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie systemu CMMS. Celem tych działań jest poprawa efektywności pracy maszyn i urządzeń, a tym samym osiągnięcie wymaganych parametrów jakościowych, zminimalizowanie kosztów produkcji oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy.

7 kroków do poprawy efektywności działań

Warto przyjrzeć się wskazówkom, które pomogą w poprawie efektywności działań:

1. Analiza stanu technicznego urządzeń i maszyn – przeprowadź dokładną analizę, aby zidentyfikować potencjalne awarie i planować ich naprawy z wyprzedzeniem.

2. Planowanie konserwacji – opracuj harmonogram konserwacji dla każdego urządzenia i maszyny, uwzględniając ich specyfikę, czas pracy i warunki pracy.

3. Podejście zapobiegawcze – zastosuj podejście zapobiegawcze, aby minimalizować koszty awarii i ograniczyć czas przestojów.

4. Doskonalenie procesów – ciągle doskonal swoje procesy, aby skracając czas przestoju i zwiększająć wydajność.

5. Wdrażanie nowych technologii – wprowadzaj nowe technologie do zakładu, aby usprawnić działania i zwiększyć efektywność.

6. Optymalizacja wykorzystania materiałów – kontroluj i optymalizuj zużycie materiałów do napraw, takich jak smary czy filtry, aby zminimalizować koszty i zapewnić wysoką jakość wykonanych prac.

7. Ciągłe szkolenia pracowników – naucz pracowników nowych technik, sposobów i procedur utrzymania ruchu, aby nieustannie podnosić ich kwalifikacje i wiedzę, co przyczyni się do efektywności działań.

Korzyści wzrostu efektywności

Odkryj korzyści jakie niesie ze sobą wzrost efektywności działań w utrzymaniu ruchu. Poniżej lista najważniejszych z nich:

Zwiększenie dostępności maszyn i urządzeń

Dzięki temu firmy zwiększają swoją zdolność produkcyjną, co przekłada się na większą ilość wyprodukowanych towarów lub usług. Z kolei większa dostępność maszyn przekłada się na zwiększenie zysków przedsiębiorstwa.

Obniżenie kosztów produkcji

Powodem tego jest fakt, że inwestycja w nowe maszyny jest z reguły o wiele droższa niż dbanie o te, które już posiadamy. W wyniku odpowiedniej strategii utrzymania ruchu, maszyny są w stanie działać na najwyższym poziomie, bez konieczności ich wymiany. Zmniejszenie kosztów produkcji przekłada się na konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku.

Poprawa jakości produktów

Im mniej błędów w procesie produkcji, tym mniejszy odsetek wadliwych produktów. Z kolei poprawa jakości produktu przekłada się na pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa na rynku.

Zwiększenie bezpieczeństwa pracy pracowników

Dzięki odpowiedniemu utrzymaniu maszyn i urządzeń, ryzyko awarii oraz wypadków jest minimalizowane. Taka dbałość o pracowników zwiększa ich motywację oraz lojalność wobec przedsiębiorstwa.

Wzrost efektywności działań w utrzymaniu ruchu przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstw. Zwiększona dostępność maszyn, zmniejszenie kosztów produkcji, poprawa jakości produktu i bezpieczeństwo pracy pracowników to tylko niektóre z nich. Dlatego warto inwestować w działania związane z utrzymaniem ruchu, aby zapewnić sobie konkurencyjność na rynku oraz zdobyć zaufanie klientów i pracowników.

Rola systemu CMMS w utrzymaniu ruchu

System CMMS (Computerized Maintenance Management System) to narzędzie, które pomaga w zarządzaniu pracami związanymi z utrzymaniem ruchu maszyn i urządzeń w firmie. Oto niektóre z najważniejszych zalet wykorzystania systemu CMMS w dziale utrzymania ruchu:

1. Lepsza organizacja pracySystem CMMS pozwala na planowanie i harmonogramowanie prac związanych z utrzymaniem ruchu. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w których brak czasu lub zasobów uniemożliwia wykonanie niezbędnych napraw lub przeglądów.

2. Zwiększenie efektywności – Skuteczne zarządzanie utrzymaniem ruchu maszyn i urządzeń wymaga starannego planowania wszystkich prac zgodnie z harmonogramem. Dzięki temu możliwe jest zminimalizowanie awarii i przerw w produkcji, co z kolei prowadzi do zwiększenia efektywności produkcji oraz zmniejszenia kosztów.

3. Lepsze wykorzystanie zasobów – CMMS umożliwia śledzenie historii serwisowej każdej maszyny czy urządzenia. Dzięki temu można tworzyć plany przeglądów, serwisów i napraw w sposób bardziej precyzyjny i skuteczny. Zasadne staje się także podejście do sprzętu polegające na przeprowadzeniu regularnej diagnozy technicznej, która pozwala ocenić stan maszyn i urządzeń oraz określić, kiedy wymagają one naprawy lub modernizacji.

4. Optymalizacja kosztów – Dzięki efektywnemu zarządzaniu utrzymaniem ruchu maszyn i urządzeń możliwe jest zmniejszenie kosztów związanych z konserwacją sprzętu i jego naprawą. System CMMS pozwala na skuteczne planowanie prac związanych z utrzymaniem ruchu, co umożliwia maksymalne wykorzystanie zasobów i minimalizację kosztów.

5. Poprawa bezpieczeństwa – Sprawna praca maszyn i urządzeń gwarantuje bezpieczeństwo pracy osób zatrudnionych w firmie. Dzięki systemowi CMMS można zapewnić stały nadzór nad stanem technicznym sprzętu w celu zapobiegania awariom, które mogą stanowić zagrożenie dla pracowników.

Wykorzystanie systemu CMMS w dziale utrzymania ruchu przyczynia się do zwiększenia produktywności firmy, zmniejszenia kosztów oraz poprawy jakości pracy i bezpieczeństwa pracowników.

Skorzystaj z doświadczenia ekspertów!

Zapraszamy do skorzystania z naszej darmowej konsultacji wdrożenia autorskiego systemu CMMS od Signalo. Ten innowacyjny i przełomowy system pozwala na wydajniejsze zarządzanie procesami utrzymania ruchu, co przekłada się na znaczne oszczędności finansowe oraz podniesienie jakości usług. Wielu naszych klientów już teraz korzysta z systemu CMMS i zyskuje realne oszczędności w swoich kosztach operacyjnych. Nie zwlekaj i skorzystaj z naszej darmowej konsultacji – przekonaj się, jak łatwo można zacząć oszczędzać pieniądze dzięki inwestycji w skuteczny system CMMS!

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go!

Wartości

Poznaj korzyści współpracy

Oferujemy darmową konsultację jako pierwszy krok współpracy, dzięki któremu możesz poznać nasz model działania oraz zweryfikować nasze kompetencje w zakresie doradztwa. Dzięki temu jeszcze przed podjęciem decyzji masz poczucie, że Twoja sytuacja i problem zostały dobrze zrozumiane oraz zaproponowane rozwiązanie będzie optymalnie pasować do sytuacji w Twoim przedsiębiorstwie.

Nasze usługi (wsparcie) są ujęte w abonamencie, co nie generuje kosztów ukrytych. Abonamentowa forma rozliczeń pozwala radykalnie obniżyć próg wejścia w system i od razu móc go testować.

Jesteśmy niezależni komunikacyjnie – potrafimy rozwinąć nasz system bez zależności od działu IT klienta. Nie generujemy dodatkowej pracy dla działu IT. Obniżamy w ten sposób ryzyko wdrożenia i związanych z tym kosztów. Możliwość szybszego wdrożenia rozwiązania skutkuje szybszym uzyskaniem zwrotu z inwestycji.

Logowanie do naszych aplikacji zabezpieczone jest na wysokim poziomie, charakterystycznym dla rozwiązań bankowych. Jednocześnie proces logowania jest intuicyjny. Twoje dane są dzięki naszemu systemowi bezpieczne jak w banku.

Oferujemy wielojęzyczność naszych rozwiązań poprzez zastosowanie tłumaczenia „w locie” — każdy pracownik obsługuje aplikacje w swoim ojczystym języku. Wpływa to na zwiększenie efektywności oraz obniżenie kosztów dzięki zwiększeniu potencjalnego rynku pozyskania pracowników, oraz braku konieczności zatrudniania tłumaczy.

Nasze oprogramowanie posiada interfejs zoptymalizowany pod kątem szybkiej, łatwej, intuicyjnej obsługi, nawet przez słabo wykwalifikowanego i wykluczonego cyfrowo pracownika. Oznacza to dla Ciebie realną oszczędność czasu i kosztów szkolenia pracowników w zakresie korzystania z nowego oprogramowania. Możliwość szybkiego wdrożenia oprogramowania do użycia — krótszy okres przejścia/wdrożenia.

systemy IT dla przemyslu

Zaufały nam innowacyjne firmy z całego świata

Darmowa konsultacja

Jeśli chcesz wprowadzić w swojej firmie niezawodny system i polepszyć dziejące się w niej procesy zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji.

Wyślij formularz

Dane z formularza posłużą nam wyłącznie do kontaktu z Tobą. Jak tylko je otrzymamy, zadzwonimy do Ciebie.