Dział utrzymania ruchu

Dział utrzymania ruchu

Dział utrzymania ruchu

Nieprawidłowości techniczne wynikające z zużycia maszyn mogą prowadzić do poważnych konsekwencji w postaci awarii, przestoju i strat finansowych. Wobec tego faktu, dział utrzymania ruchu odgrywa coraz większą rolę. Właśnie dlatego specjaliści z tej dziedziny muszą odznaczać się wysokim poziomem wiedzy, umiejętności oraz doświadczeniem w zakresie zarządzania procesami technicznymi i produkcją.

Dział utrzymania ruchu – działanie

Głównym zadaniem działu utrzymania ruchu jest zapewnienie bezpiecznej i ciągłej pracy maszyn i urządzeń produkcyjnych. W tym celu eksperci analizują stan techniczny poszczególnych elementów, wykrywają i eliminują usterki oraz dbają o odpowiednie ustawienia, wymiany i konserwacje. Bezpieczne warunki pracy, jakie gwarantuje utrzymanie ruchu, przekładają się na jakość produktu i zadowolenie klienta.

Dział utrzymania ruchu – zadania

Osoba pełniąca funkcję eksperta w dziale utrzymania ruchu powinna dysponować szeroką wiedzą z zakresu mechaniki, elektrotechniki, pneumatyki, automatyki, hydrauliki, a także umiejętnościami programowania. Odpowiednie kompetencje i doświadczenie pozwalają specjaliście przeprowadzać:

  • diagnostykę stanu technicznego maszyn,
  • usuwanie awarii i usterki,
  • dokonywanie napraw,
  • wykonywanie przeglądów okresowych,
  • planowanie i koordynowanie prac serwisowych,
  • optymalizację zużycia materiałów i narzędzi.

Wdrożenie systemu CMMS

Działania służące utrzymaniu ruchu w firmach przynoszą realne korzyści, toteż coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie systemu CMMS. Celem tych działań jest poprawa efektywności pracy maszyn i urządzeń, a tym samym osiągnięcie wymaganych parametrów jakościowych, zminimalizowanie kosztów produkcji oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy.

7 kroków do poprawy efektywności działań

Warto przyjrzeć się wskazówkom, które pomogą w poprawie efektywności działań:

1. Analiza stanu technicznego urządzeń i maszyn – przeprowadź dokładną analizę, aby zidentyfikować potencjalne awarie i planować ich naprawy z wyprzedzeniem.

2. Planowanie konserwacji – opracuj harmonogram konserwacji dla każdego urządzenia i maszyny, uwzględniając ich specyfikę, czas pracy i warunki pracy.

3. Podejście zapobiegawcze – zastosuj podejście zapobiegawcze, aby minimalizować koszty awarii i ograniczyć czas przestojów.

4. Doskonalenie procesów – ciągle doskonal swoje procesy, aby skracając czas przestoju i zwiększająć wydajność.

5. Wdrażanie nowych technologii – wprowadzaj nowe technologie do zakładu, aby usprawnić działania i zwiększyć efektywność.

6. Optymalizacja wykorzystania materiałów – kontroluj i optymalizuj zużycie materiałów do napraw, takich jak smary czy filtry, aby zminimalizować koszty i zapewnić wysoką jakość wykonanych prac.

7. Ciągłe szkolenia pracowników – naucz pracowników nowych technik, sposobów i procedur utrzymania ruchu, aby nieustannie podnosić ich kwalifikacje i wiedzę, co przyczyni się do efektywności działań.

Korzyści wzrostu efektywności

Odkryj korzyści jakie niesie ze sobą wzrost efektywności działań w utrzymaniu ruchu. Poniżej lista najważniejszych z nich:

Zwiększenie dostępności maszyn i urządzeń

Dzięki temu firmy zwiększają swoją zdolność produkcyjną, co przekłada się na większą ilość wyprodukowanych towarów lub usług. Z kolei większa dostępność maszyn przekłada się na zwiększenie zysków przedsiębiorstwa.

Obniżenie kosztów produkcji

Powodem tego jest fakt, że inwestycja w nowe maszyny jest z reguły o wiele droższa niż dbanie o te, które już posiadamy. W wyniku odpowiedniej strategii utrzymania ruchu, maszyny są w stanie działać na najwyższym poziomie, bez konieczności ich wymiany. Zmniejszenie kosztów produkcji przekłada się na konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku.

Poprawa jakości produktów

Im mniej błędów w procesie produkcji, tym mniejszy odsetek wadliwych produktów. Z kolei poprawa jakości produktu przekłada się na pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa na rynku.

Zwiększenie bezpieczeństwa pracy pracowników

Dzięki odpowiedniemu utrzymaniu maszyn i urządzeń, ryzyko awarii oraz wypadków jest minimalizowane. Taka dbałość o pracowników zwiększa ich motywację oraz lojalność wobec przedsiębiorstwa.

Wzrost efektywności działań w utrzymaniu ruchu przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstw. Zwiększona dostępność maszyn, zmniejszenie kosztów produkcji, poprawa jakości produktu i bezpieczeństwo pracy pracowników to tylko niektóre z nich. Dlatego warto inwestować w działania związane z utrzymaniem ruchu, aby zapewnić sobie konkurencyjność na rynku oraz zdobyć zaufanie klientów i pracowników.

Rola systemu CMMS w utrzymaniu ruchu

System CMMS (Computerized Maintenance Management System) to narzędzie, które pomaga w zarządzaniu pracami związanymi z utrzymaniem ruchu maszyn i urządzeń w firmie. Oto niektóre z najważniejszych zalet wykorzystania systemu CMMS w dziale utrzymania ruchu:

1. Lepsza organizacja pracySystem CMMS pozwala na planowanie i harmonogramowanie prac związanych z utrzymaniem ruchu. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w których brak czasu lub zasobów uniemożliwia wykonanie niezbędnych napraw lub przeglądów.

2. Zwiększenie efektywności – Skuteczne zarządzanie utrzymaniem ruchu maszyn i urządzeń wymaga starannego planowania wszystkich prac zgodnie z harmonogramem. Dzięki temu możliwe jest zminimalizowanie awarii i przerw w produkcji, co z kolei prowadzi do zwiększenia efektywności produkcji oraz zmniejszenia kosztów.

3. Lepsze wykorzystanie zasobów – CMMS umożliwia śledzenie historii serwisowej każdej maszyny czy urządzenia. Dzięki temu można tworzyć plany przeglądów, serwisów i napraw w sposób bardziej precyzyjny i skuteczny. Zasadne staje się także podejście do sprzętu polegające na przeprowadzeniu regularnej diagnozy technicznej, która pozwala ocenić stan maszyn i urządzeń oraz określić, kiedy wymagają one naprawy lub modernizacji.

4. Optymalizacja kosztów – Dzięki efektywnemu zarządzaniu utrzymaniem ruchu maszyn i urządzeń możliwe jest zmniejszenie kosztów związanych z konserwacją sprzętu i jego naprawą. System CMMS pozwala na skuteczne planowanie prac związanych z utrzymaniem ruchu, co umożliwia maksymalne wykorzystanie zasobów i minimalizację kosztów.

5. Poprawa bezpieczeństwa – Sprawna praca maszyn i urządzeń gwarantuje bezpieczeństwo pracy osób zatrudnionych w firmie. Dzięki systemowi CMMS można zapewnić stały nadzór nad stanem technicznym sprzętu w celu zapobiegania awariom, które mogą stanowić zagrożenie dla pracowników.

Wykorzystanie systemu CMMS w dziale utrzymania ruchu przyczynia się do zwiększenia produktywności firmy, zmniejszenia kosztów oraz poprawy jakości pracy i bezpieczeństwa pracowników.

Skorzystaj z doświadczenia ekspertów!

Zapraszamy do skorzystania z naszej darmowej konsultacji wdrożenia autorskiego systemu CMMS od Signalo. Ten innowacyjny i przełomowy system pozwala na wydajniejsze zarządzanie procesami utrzymania ruchu, co przekłada się na znaczne oszczędności finansowe oraz podniesienie jakości usług. Wielu naszych klientów już teraz korzysta z systemu CMMS i zyskuje realne oszczędności w swoich kosztach operacyjnych. Nie zwlekaj i skorzystaj z naszej darmowej konsultacji – przekonaj się, jak łatwo można zacząć oszczędzać pieniądze dzięki inwestycji w skuteczny system CMMS!

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Nasi specjaliści bezpłatnie wycenią koszt wdrożenia Signalo w Twojej firmie

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Umów się na spotkanie

Oferujemy spotkania telefoniczne z konsultantami, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania

Umów spotkanie