signalo logo
SCOR

SCOR

SCOR (Supply-Chain Operations Reference-model) to model operacji łańcucha dostaw, zatwierdzony przez amerykańską radę  Supply-Chain Council. Jest to standardowe, międzysektorowe narzędzie diagnostyczne do zarządzania łańcuchem dostaw. Służy do oceny, optymalizacji i monitorowania procesów łańcucha dostaw.

Jednak ujmując temat najprościej można powiedzieć, że jest to plan, który wspiera sytuację, w której produkty, takie jak np. jedzenie, zabawki czy ubrania, są dostarczane do sklepów lub domów w odpowiednim czasie i w pożądanej jakości.

Oryginalna struktura modelu SCOR została  zweryfikowana z czołowymi firmami w branży, takimi jak Intel, IBM, Rockwell Semiconductor oraz Procter and Gamble.

Model może być używany do opisywania łańcuchów dostaw, które są bardzo proste lub bardzo złożone,
przy użyciu wspólnego zestawu definicji. W rezultacie różne branże można połączyć w celu opisania głębokości i szerokości niemal każdego łańcucha dostaw.

Przykłady

Przykładem działania tego modelu może być producent samochodów, który chce zoptymalizować swoje operacje dostaw na różne rynki.

W ramach modelu SCOR, producent samochodów może zidentyfikować obszary, w których istnieje miejsce na poprawę efektywności. Na przykład, może zauważyć, że czas między zamówieniem samochodu przez klienta, a jego dostawą jest zbyt długi. Aby to poprawić, producent może zastosować kilka zmian w swoim procesie dostaw.

Na przykład, producent może zdecydować się na ulepszenie śledzenia statusu zamówień i dostaw za pomocą zaawansowanych systemów informatycznych. To pomoże w lepszym monitorowaniu i zarządzaniu każdym etapem procesu dostawy.

Producent może również wprowadzić lepsze zarządzanie magazynem, aby skrócić czas oczekiwania na dostępność części samochodowych i tym samym umożliwić szybsze skompletowanie zamówienia.

Dodatkowo, może on również podjąć działania w celu usprawnienia samych procesów produkcyjnych, takich jak montaż samochodów. Może zastosować automatyzację lub unowocześnienie linii produkcyjnej, aby skrócić czas potrzebny na produkcję jednego samochodu.

Wszystkie te działania są zgodne z model SCOR, ponieważ koncentrują się na optymalizacji procesu dostaw w celu poprawy efektywności. Dzięki temu producent może skrócić czas dostawy samochodu klientowi, co prowadzi do zwiększonej satysfakcji klienta i większej konkurencyjności na rynku.

Cechy modelu

1. Możliwość skalowania

Model SCOR jest elastyczny i skalowalny, co pozwala na adaptację do różnych wymagań biznesowych i sytuacji.

2. Praktyczny

Model SCOR jest łatwy do zaimplementowania i stosowania w praktyce.

3. Zabobiegawczy

Model SCOR pozwala na proaktywne zarządzanie zasobami, co pozwala na pełną kontrolę nad procesami i wykorzystanie wszystkich narzędzi i technik w celu maksymalizacji wydajności.

4. Przyszłościowy

Model SCOR pozwala na tworzenie długoterminowych strategii, które są dostosowane do aktualnych warunków rynkowych i pozwalają na lepsze przygotowanie się na przyszłość.

5. Przejrzysty

Model SCOR ułatwia szybkie wyciąganie wniosków i wprowadzanie zmian poprzez jasne i przejrzyste zdefiniowanie procesów i metryk.

6 głównych procesów SCOR

 

1. Planowanie – oznacza określenie ilości produktów, które muszą być dostarczone oraz zaplanowanie, jak i kiedy mają one dotrzeć do klienta. Ten proces polega na tworzeniu planów dotyczących zapotrzebowania na produkty, zakupach i dystrybucji. Aby zoptymalizować ten proces, ważne jest, aby zbierać i analizować dane dotyczące popytu, prognozować trendy sprzedaży oraz korzystać z systemu zarządzania relacjami z klientem (CRM).

2. Zaopatrzenie – polega na znalezieniu i zamówieniu potrzebnych materiałów, surowców i części do produkcji. Ten etap obejmuje wszelkie czynności związane z realizacją zamówień, takie jak przygotowywanie towarów, pakowanie i wysyłka. Aby optymalizować proces, warto stosować technologie automatyzujące magazyny i systemy śledzenia przesyłek. Dodatkowo, należy dbać o odpowiednie składowanie towarów i sprawne zarządzanie zapasami.

3. Produkcja – dotyczy tworzenia samego produktu przy użyciu surowców i narzędzi. W tym procesie firma tworzy produkty zgodnie ze specyfikacjami i zapotrzebowaniem. Aby zoptymalizować produkcję, ważne jest monitorowanie wydajności maszyn, efektywnego zarządzania czasem pracy, a także ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii, takich jak automatyka i robotyka, może znacznie poprawić wydajność produkcji.

4. Dostawa – obejmuje transport i dostarczenie gotowych produktów z fabryk do magazynów, sklepów lub bezpośrednio do klientów. Aby optymalizować proces dystrybucji, warto zastosować kilka praktycznych wskazówek:

 • Planuj z góry – Przygotuj harmonogram i plan dostaw, aby wiedzieć, kiedy i jakie produkty mają zostać dostarczone. Dzięki temu można uniknąć opóźnień i błędów.
 • Wykorzystaj technologię – Zastosuj systemy informatyczne lub oprogramowanie do zarządzania zapasami i śledzenia przesyłek. Ułatwi to monitorowanie stanu magazynowego i przepływu towarów.
 • Współpracuj z dostawcami – Buduj dobre relacje z dostawcami, aby mieć pewność, że dostawy są terminowe i zgodne z zamówieniem. Komunikacja jest kluczowa.
 • Inwestuj w logistykę – Skup się na optymalizacji procesów magazynowych, takich jak układ produktów czy organizacja przestrzeni.

Dobre zorganizowanie magazynu przyspieszy proces dystrybucji.

5. Zwrot – dotyczy obsługi zwrotów, gdy klienci zwracają produkty, które są uszkodzone lub nie spełniają ich oczekiwań. Proces ten może obejmować takie czynności jak przyjęcie zwrotu, sprawdzenie stanu produktu i zwrot pieniędzy.

Jesli chcesz optymalizować proces zwrotu, warto byś zastosował kilka praktycznych wskazówek:

 • Ułatw procedurę zwrotu – Upewnij się, że klienci mają jasne instrukcje dotyczące procedury zwrotu i są informowani o ich prawach. To sprawi, że proces będzie przebiegać szybko i sprawnie.
 • Oceniaj powody zwrotów – Analizuj przyczyny zwrotów i reklamacji, aby zidentyfikować ewentualne problemy z jakością produktów lub usług. Dzięki temu można wprowadzić poprawki i unikać podobnych sytuacji w przyszłości.
 • Skup się na obsłudze klienta – Daj klientom poczucie, że są wysłuchani i ich problemy są rozwiązywane. Wyszkol personel, aby radził sobie z sytuacjami reklamacyjnymi i zapewniał satysfakcję klienta.
 • Monitoruj proces – Śledź przebieg procesu zwrotu, aby wiedzieć, jak długo trwa i jakie koszty generuje. To pomoże w identyfikacji obszarów do ulepszenia.

6. Umożliwienie – procesy opisują działania związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw. Obejmują m.in. zarządzanie regułami biznesowymi, zarządzanie wydajnością, zarządzanie danymi, zarządzanie zasobami, zarządzanie obiektami, zarządzanie umowami, dostawy, zarządzanie siecią łańcucha dostaw, zarządzanie zgodnością z przepisami, zarządzanie ryzykiem i zaopatrzeniem.

score

Korzyści wdrożenia SCOR

1. Zwiększenie efektywności zarządzania łańcuchem dostaw

SCOR wspiera zarządzanie łańcuchem dostaw, a w efekcie pomaga organizacjom monitorować, kontrolować i poprawiać swoje procesy logistyczne.

2. Poprawa jakości danych

SCOR umożliwia użytkownikom dostęp do wiarygodnych, spójnych i ustandaryzowanych danych, co znacznie poprawia ich wiarygodność.

3. Ograniczenie kosztów

SCOR pozwala organizacjom ograniczyć koszty poprzez optymalizację procesów łańcucha dostaw, np. zmniejszenie zapasów magazynowych, zwiększenie wydajności operacyjnej i wdrożenie systemu monitorowania i raportowania.

4. Wzmocnienie współpracy

SCOR umożliwia przedsiębiorstwom współpracę i wymianę danych poprzez wspólne platformy, co zapewnia łatwiejszy dostęp do informacji, co w konsekwencji prowadzi do zacieśnienia współpracy między partnerami biznesowymi.

5. Wsparcie w analizie danych

SCOR opiera się na silnym systemie analitycznym, który umożliwia organizacjom skuteczną analizę danych związanych z procesami łańcucha dostaw. Umożliwia to organizacjom lepsze zrozumienie i poprawę łańcucha dostaw.

Od czego zacząć wdrożenie SCOR?

 • Wdrożenie SCOR powinno zacząć się od wybrania odpowiedniego zespołu wdrożeniowego. Zespół powinien składać się z przedstawicieli wszystkich uczestniczących w procesie firm. Następnie powinny zostać zdefiniowane zakres i cele wdrożenia.
 • Następnie należy opracować harmonogram wdrożenia i ustalić wszystkie wymagane zasoby. Po wybraniu odpowiednich narzędzi i aplikacji do wdrożenia należy przetestować je i dostosować do indywidualnych potrzeb firmy.
 • Przed rozpoczęciem wdrożenia SCOR należy przeprowadzić szkolenia (APICS) dla wszystkich uczestników w celu upewnienia się, że wszyscy członkowie zespołu są w pełni świadomi, jakie są zamierzone cele i korzyści z wdrożenia tego systemu.
 • Po wdrożeniu systemu należy go monitorować, aby upewnić się, że wszystkie zadania zostały wykonane zgodnie z planem.

SCOR jakie firmy stosują SCOR?

SCOR ( ang. Supply Chain Operations Reference) to model zarządzania łańcuchem dostaw, który wykorzystują wiele dużych firm, w tym Amazon, Walmart, Apple, Microsoft i wiele innych.

Kto w firmie jest odpowiedzialny za wdrożenie?

Odpowiedzialnym za wdrożenie SCOR w firmie jest zazwyczaj menedżer zarządzania procesami biznesowymi. Odpowiedzialny jest za zrozumienie celów i wartości firmy, opracowanie planu wdrożenia, wybór narzędzi i technologii potrzebnych do wdrożenia, wdrożenie i monitorowanie.

Systemy IT wspierające SCOR

Systemy informatyczne wspierające metodykę SCOR (ang. Supply Chain Operations Reference) przede wszystkim skupiają się na poprawie wydajności łańcucha dostaw.

Wspierają one organizacje w analizie, modelowaniu i optymalizacji procesów łańcucha dostaw.

Systemy te obejmują aplikacje, takie jak optymalizacja logistyczna, systemy planowania łańcucha dostaw, systemy zarządzania współpracą handlową i systemy zarządzania zapasami.

Oprogramowania zwykle oferują wiele funkcji, w tym możliwość śledzenia zasobów, śledzenia zamówień, monitorowania dostaw, planowania produkcji i optymalizacji procesów.

Systemy te mogą również oferować wizualizację łańcucha dostaw, wyświetlanie danych i raportów, współpracę międzynarodową i wiele innych funkcji.

Wszystkie te funkcje pomagają organizacjom w ulepszaniu ich procesów łańcucha dostaw, aby mogli oni lepiej radzić sobie z ograniczonymi zasobami i zapewnić wydajność.

Największe korzyści stosowania systemów IT w logistyce to:

1. Skrócenie czasu realizacji zamówień

Systemy informatyczne w logistyce pozwalają na automatyzację procesu zamawiania i dostawy, co skraca czas realizacji zamówienia.

2. Zwiększenie wydajności

Systemy informatyczne w logistyce pozwalają na monitorowanie i optymalizację procesów logistycznych, co zwiększa efektywność i wydajność.

3. Ułatwienie zarządzania zapasami

Systemy informatyczne pozwalają na śledzenie poziomów zapasów oraz umożliwiają wczesne wykrycie niedoborów materiałów.

4. Poprawa jakości usług

Systemy informatyczne w logistyce umożliwiają dokładne monitorowanie i kontrolę jakości usług, co pozwala na dostarczenie produktów o wyższej jakości.

5. Oszczędności

Systemy informatyczne w logistyce pozwalają na optymalizację procesów logistycznych, co prowadzi do obniżenia kosztów.

POMAGAMY OPTYMALIZOWAĆ PROCESY

Nasza firma specjalizuje się w dostarczaniu na rynek rozwiązań optymalizujących koszty związane z produkcją i magazynowaniem. Skorzystaj z naszej profesjonalnej wiedzy i doświadczenia. Skontaktuj się z nami a podpowiemy Ci jak można obniżyć koszty Twojej firmy wykorzystując sprawdzone systemy IT. Pomogliśmy już wielu firmom. W tym m.in. Tenneco, Dayco, ABB, Knauf, Saint-Gobain i wielu innym. Skorzystaj z szansy i poznaj sposoby szybkiego, skutecznego wdrożenia „na Twoją kieszeń”. Bądź ojcem sukcesu swojej firmy!

Jesteś zainteresowany optymalizacją procesów w Twojej firmie?

Skorzystaj z naszego poradnika. Odpowiedz na pytania w nim zawarte i dowiedz się czy i jak możesz dokonać uspawnień.

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Nasi specjaliści bezpłatnie wycenią koszt wdrożenia Signalo w Twojej firmie

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Umów się na spotkanie

Oferujemy spotkania telefoniczne z konsultantami, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania

Umów spotkanie