signalo logo
SCOR

SCOR

SCOR (Supply-Chain Operations Reference-model) to model operacji łańcucha dostaw, zatwierdzony przez amerykańską radę  Supply-Chain Council. Jest to standardowe, międzysektorowe narzędzie diagnostyczne do zarządzania łańcuchem dostaw. Służy do oceny, optymalizacji i monitorowania procesów łańcucha dostaw.

Jednak ujmując temat najprościej można powiedzieć, że jest to plan, który wspiera sytuację, w której produkty, takie jak np. jedzenie, zabawki czy ubrania, są dostarczane do sklepów lub domów w odpowiednim czasie i w pożądanej jakości.

Oryginalna struktura modelu SCOR została  zweryfikowana z czołowymi firmami w branży, takimi jak Intel, IBM, Rockwell Semiconductor oraz Procter and Gamble.

Model może być używany do opisywania łańcuchów dostaw, które są bardzo proste lub bardzo złożone,
przy użyciu wspólnego zestawu definicji. W rezultacie różne branże można połączyć w celu opisania głębokości i szerokości niemal każdego łańcucha dostaw.

Przykład działania w oparciu o SCOR

Przykładem działania tego modelu może być producent samochodów, który chce zoptymalizować swoje operacje dostaw na różne rynki:

 • W ramach modelu SCOR, producent samochodów może zidentyfikować obszary, w których istnieje miejsce na poprawę efektywności. Na przykład, może zauważyć, że czas między zamówieniem samochodu przez klienta, a jego dostawą jest zbyt długi. Aby to poprawić, producent może zastosować kilka zmian w swoim procesie dostaw.
 • Na przykład, może zdecydować się na ulepszenie śledzenia statusu zamówień i dostaw za pomocą zaawansowanych systemów informatycznych. To pomoże w lepszym monitorowaniu i zarządzaniu każdym etapem procesu dostawy.
 • Producent może również wprowadzić lepsze zarządzanie magazynem, aby skrócić czas oczekiwania na dostępność części samochodowych i tym samym umożliwić szybsze skompletowanie zamówienia.
 • Dodatkowo, może on również podjąć działania w celu usprawnienia samych procesów produkcyjnych, takich jak montaż samochodów. Może zastosować automatyzację lub unowocześnienie linii produkcyjnej, aby skrócić czas potrzebny na produkcję jednego samochodu.

Wszystkie te działania są zgodne z model SCOR, ponieważ koncentrują się na optymalizacji procesu dostaw w celu poprawy efektywności. Dzięki temu producent może skrócić czas dostawy samochodu klientowi, co prowadzi do zwiększonej satysfakcji klienta i większej konkurencyjności na rynku.

Jaki jest model SCOR?

Możliwy do skalowania

Model SCOR jest elastyczny i skalowalny, co pozwala na adaptację do różnych wymagań biznesowych i sytuacji.

Praktyczny

Model SCOR jest łatwy do zaimplementowania i stosowania w praktyce.

Zabobiegawczy

Model SCOR pozwala na proaktywne zarządzanie zasobami, co pozwala na pełną kontrolę nad procesami i wykorzystanie wszystkich narzędzi i technik w celu maksymalizacji wydajności.

Przyszłościowy

Model SCOR pozwala na tworzenie długoterminowych strategii, które są dostosowane do aktualnych warunków rynkowych i pozwalają na lepsze przygotowanie się na przyszłość.

Przejrzysty

Model SCOR ułatwia szybkie wyciąganie wniosków i wprowadzanie zmian poprzez jasne i przejrzyste zdefiniowanie procesów i metryk.

6 głównych procesów SCOR

 

Planowanie

Oznacza określenie ilości produktów, które muszą być dostarczone oraz zaplanowanie, jak i kiedy mają one dotrzeć do klienta. Ten proces polega na tworzeniu planów dotyczących zapotrzebowania na produkty, zakupach i dystrybucji. Aby zoptymalizować ten proces, ważne jest, aby zbierać i analizować dane dotyczące popytu, prognozować trendy sprzedaży oraz korzystać z systemu zarządzania relacjami z klientem (CRM).

Zaopatrzenie

Polega na znalezieniu i zamówieniu potrzebnych materiałów, surowców i części do produkcji. Ten etap obejmuje wszelkie czynności związane z realizacją zamówień, takie jak przygotowywanie towarów, pakowanie i wysyłka. Aby optymalizować proces, warto stosować technologie automatyzujące magazyny i systemy śledzenia przesyłek. Dodatkowo, należy dbać o odpowiednie składowanie towarów i sprawne zarządzanie zapasami.

Produkcja

Dotyczy tworzenia samego produktu przy użyciu surowców i narzędzi. W tym procesie firma tworzy produkty zgodnie ze specyfikacjami i zapotrzebowaniem. Aby zoptymalizować produkcję, ważne jest monitorowanie wydajności maszyn, efektywnego zarządzania czasem pracy, a także ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii, takich jak automatyka i robotyka, może znacznie poprawić wydajność produkcji.

Dostawa

Obejmuje transport i dostarczenie gotowych produktów z fabryk do magazynów, sklepów lub bezpośrednio do klientów. Aby optymalizować proces dystrybucji, warto zastosować kilka praktycznych wskazówek:

 • Planuj z góry – Przygotuj harmonogram i plan dostaw, aby wiedzieć, kiedy i jakie produkty mają zostać dostarczone. Dzięki temu można uniknąć opóźnień i błędów.
 • Wykorzystaj technologię – Zastosuj systemy informatyczne lub oprogramowanie do zarządzania zapasami i śledzenia przesyłek. Ułatwi to monitorowanie stanu magazynowego i przepływu towarów.
 • Współpracuj z dostawcami – Buduj dobre relacje z dostawcami, aby mieć pewność, że dostawy są terminowe i zgodne z zamówieniem. Komunikacja jest kluczowa.
 • Inwestuj w logistykę – Skup się na optymalizacji procesów magazynowych, takich jak układ produktów czy organizacja przestrzeni.

Dobre zorganizowanie magazynu przyspieszy proces dystrybucji.

Zwrot

Dotyczy obsługi zwrotów, gdy klienci zwracają produkty, które są uszkodzone lub nie spełniają ich oczekiwań. Proces ten może obejmować takie czynności jak przyjęcie zwrotu, sprawdzenie stanu produktu i zwrot pieniędzy.

Jesli chcesz optymalizować proces zwrotu, warto byś zastosował kilka praktycznych wskazówek:

 • Ułatw procedurę zwrotu – Upewnij się, że klienci mają jasne instrukcje dotyczące procedury zwrotu i są informowani o ich prawach. To sprawi, że proces będzie przebiegać szybko i sprawnie.
 • Oceniaj powody zwrotów – Analizuj przyczyny zwrotów i reklamacji, aby zidentyfikować ewentualne problemy z jakością produktów lub usług. Dzięki temu można wprowadzić poprawki i unikać podobnych sytuacji w przyszłości.
 • Skup się na obsłudze klienta – Daj klientom poczucie, że są wysłuchani i ich problemy są rozwiązywane. Wyszkol personel, aby radził sobie z sytuacjami reklamacyjnymi i zapewniał satysfakcję klienta.
 • Monitoruj proces – Śledź przebieg procesu zwrotu, aby wiedzieć, jak długo trwa i jakie koszty generuje. To pomoże w identyfikacji obszarów do ulepszenia.
Umożliwienie

Procesy opisują działania związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw. Obejmują m.in. zarządzanie regułami biznesowymi, zarządzanie wydajnością, zarządzanie danymi, zarządzanie zasobami, zarządzanie obiektami, zarządzanie umowami, dostawy, zarządzanie siecią łańcucha dostaw, zarządzanie zgodnością z przepisami, zarządzanie ryzykiem i zaopatrzeniem.

score

Korzyści wdrożenia SCOR

Zwiększenie efektywności zarządzania łańcuchem dostaw

SCOR wspiera zarządzanie łańcuchem dostaw, a w efekcie pomaga organizacjom monitorować, kontrolować i poprawiać swoje procesy logistyczne.

Poprawa jakości danych

SCOR umożliwia użytkownikom dostęp do wiarygodnych, spójnych i ustandaryzowanych danych, co znacznie poprawia ich wiarygodność.

Ograniczenie kosztów

SCOR pozwala organizacjom ograniczyć koszty poprzez optymalizację procesów łańcucha dostaw, np. zmniejszenie zapasów magazynowych, zwiększenie wydajności operacyjnej i wdrożenie systemu monitorowania i raportowania.

Wzmocnienie współpracy

SCOR umożliwia przedsiębiorstwom współpracę i wymianę danych poprzez wspólne platformy, co zapewnia łatwiejszy dostęp do informacji, co w konsekwencji prowadzi do zacieśnienia współpracy między partnerami biznesowymi.

Wsparcie w analizie danych

SCOR opiera się na silnym systemie analitycznym, który umożliwia organizacjom skuteczną analizę danych związanych z procesami łańcucha dostaw. Umożliwia to organizacjom lepsze zrozumienie i poprawę łańcucha dostaw.

Od czego zacząć wdrożenie?

 • Wdrożenie SCOR powinno zacząć się od wybrania odpowiedniego zespołu wdrożeniowego. Zespół powinien składać się z przedstawicieli wszystkich uczestniczących w procesie firm. Następnie powinny zostać zdefiniowane zakres i cele wdrożenia.
 • Następnie należy opracować harmonogram wdrożenia i ustalić wszystkie wymagane zasoby. Po wybraniu odpowiednich narzędzi i aplikacji do wdrożenia należy przetestować je i dostosować do indywidualnych potrzeb firmy.
 • Przed rozpoczęciem wdrożenia SCOR należy przeprowadzić szkolenia (APICS) dla wszystkich uczestników w celu upewnienia się, że wszyscy członkowie zespołu są w pełni świadomi, jakie są zamierzone cele i korzyści z wdrożenia tego systemu.
 • Po wdrożeniu systemu należy go monitorować, aby upewnić się, że wszystkie zadania zostały wykonane zgodnie z planem.

Jakie firmy stosują SCOR?

SCOR ( ang. Supply Chain Operations Reference) to model zarządzania łańcuchem dostaw, który wykorzystują wiele dużych firm, w tym Amazon, Walmart, Apple, Microsoft i wiele innych.

Kto w firmie jest odpowiedzialny za wdrożenie?

Odpowiedzialnym za wdrożenie SCOR w firmie jest zazwyczaj menedżer zarządzania procesami biznesowymi. Odpowiedzialny jest za zrozumienie celów i wartości firmy, opracowanie planu wdrożenia, wybór narzędzi i technologii potrzebnych do wdrożenia, wdrożenie i monitorowanie.

Systemy IT wspierające SCOR

Systemy informatyczne wspierające metodykę SCOR (ang. Supply Chain Operations Reference) przede wszystkim skupiają się na poprawie wydajności łańcucha dostaw.

 • Wspierają one organizacje w analizie, modelowaniu i optymalizacji procesów łańcucha dostaw.
 • Systemy te obejmują aplikacje, takie jak optymalizacja logistyczna, systemy planowania łańcucha dostaw, systemy zarządzania współpracą handlową i systemy zarządzania zapasami.
 • Oprogramowania zwykle oferują wiele funkcji, w tym możliwość śledzenia zasobów, śledzenia zamówień, monitorowania dostaw, planowania produkcji i optymalizacji procesów.
 • Systemy te mogą również oferować wizualizację łańcucha dostaw, wyświetlanie danych i raportów, współpracę międzynarodową i wiele innych funkcji.

Wszystkie te funkcje pomagają organizacjom w ulepszaniu ich procesów łańcucha dostaw, aby mogli oni lepiej radzić sobie z ograniczonymi zasobami i zapewnić wydajność.

 

Ważne korzyści stosowania systemów IT w logistyce 

 
Skrócenie czasu realizacji zamówień

Systemy informatyczne w logistyce pozwalają na automatyzację procesu zamawiania i dostawy, co skraca czas realizacji zamówienia.

Zwiększenie wydajności

Systemy informatyczne w logistyce pozwalają na monitorowanie i optymalizację procesów logistycznych, co zwiększa efektywność i wydajność.

Ułatwienie zarządzania zapasami

Systemy informatyczne pozwalają na śledzenie poziomów zapasów oraz umożliwiają wczesne wykrycie niedoborów materiałów.

Poprawa jakości usług

Systemy informatyczne w logistyce umożliwiają dokładne monitorowanie i kontrolę jakości usług, co pozwala na dostarczenie produktów o wyższej jakości.

Oszczędności

Systemy informatyczne w logistyce pozwalają na optymalizację procesów logistycznych, co prowadzi do obniżenia kosztów.

 

POMAGAMY OPTYMALIZOWAĆ PROCESY

 

Nasza firma specjalizuje się w dostarczaniu na rynek rozwiązań optymalizujących koszty związane z produkcją i magazynowaniem. Skorzystaj z naszej profesjonalnej wiedzy i doświadczenia. Skontaktuj się z nami a podpowiemy Ci jak można obniżyć koszty Twojej firmy wykorzystując sprawdzone systemy IT. Pomogliśmy już wielu firmom. W tym m.in. Tenneco, DaycoABB, Knauf, Saint-Gobain i wielu innym. Skorzystaj z szansy i poznaj sposoby szybkiego, skutecznego wdrożenia „na Twoją kieszeń”. Bądź ojcem sukcesu swojej firmy!

 

JAK POMAGAMY?

SCOR to model zarządzania łańcuchem dostaw, który pozwala firmom na optymalizację swoich procesów biznesowych. Chesz w pełni wykorzystać potencjał tego narzędzia? Skorzystaj z innowacyjnych rozwiązań IT oferowanych przez Signalo:

 • Jednym z głównych obszarów, w których Signalo może dostarczyć wartościowe rozwiązania IT, jest optymalizacja działania floty wózków widłowych. Dzięki nowoczesnym technologiom i analizie danych, Signalo pozwala na lepsze zarządzanie flotą, optymalizację tras i obniżenie kosztów, lepsze wykorzystanie zasobów. Dzięki temu firma może osiągnąć większą efektywność operacyjną i zwiększyć zyski.
 • Inny obszarem, w którym Signalo oferuje wsparcie, jest usprawnienie komunikacji pomiędzy różnymi działami w firmie. Dzięki efektywnym rozwiązaniom komunikacyjnym, Signalo umożliwia sprawny przepływ informacji oraz szybką reakcję na zdarzenia wymagające pilnej interwencji. Dzięki temu firmy mogą szybciej podejmować decyzje i lepiej współpracować wewnątrz organizacji.
 • Pomagamy także w lepszym wykorzystaniu posiadanych zasobów. Rozwiązania zwiększają wydajność w obrębie działania maszyn i optymalizują wykorzystanie zasobów ludzkich. To pozwala na minimalizację marnotrawstwa, redukcję kosztów oraz zwiększenie efektywności działania.
 • Signalo dostarcza również sprawne narzędzie zbierania sugestii od pracowników. Nowoczesna platforma umożliwia zarządzanie sugestiami oraz funkcje nagradzania pracowników za innowacyjne pomysły. Dzięki temu, firma może skorzystać z wiedzy i kreatywności swoich pracowników, co często prowadzi do wprowadzenia istotnych usprawnień i innowacji.

 

Dlaczego warto współpracować z nami?

UDOKUMENTOWANE SUKCESY

Zobacz case studies, i dowiedz się, jak skutecznie nasza firma pomogła innym przedsiębiorstwom usprawnić swoje procesy. Poznaj historię wdrożeń i ich efekty w takich firmach, jak: ABB, DAYCO , TENNECO. Zainspiruj się historiami sukcesu i wykorzystaj rozwiązania, które wykorzystują liderzy w swoich branżach.

BOGATE DOŚWIADCZENIE

Posiadamy ogromne doświadczenie w optymalizacji procesów w firmach produkcyjnych w wielu sektorach: automotive, farmacja, przemysł spożywczy itp. Jesteśmy w stanie pomóc każdej firmie produkcyjnej, niezależnie od branży i lokalizacji, w poprawie efektywności, redukcji kosztów oraz optymalizacji zużycia zasobów. Świadczy o tym bogate portfolio Klientów z całego świata.

PEŁNE WSPARCIE podczas współpracy

Staramy się, by nasze rozwiązania były w pełni intuicyjne. Prosta obsługa gwarantuje komfort obsługi systemów. W razie potrzeby jednak zapewniamy odpowiednie szkolenie dla pracowników. W trakcie współpracy możesz liczyć na regularną komunikację i dostępność w razie potrzeby rozwiązania problemów. Nasz stały zespół jest do Twojej dyspozycji. Na życzenie możemy również zakodować nowe funkcjonalności lub dodać kolejne moduły.

MAKSIMUM FUNKCJONALNOŚCI

Każde z dostarczanych przez nas rozwiązań posiada szeroką skalę konfiguracji, dzięki temu, jest ściśle dostosowane do specyfiki Klienta. Na życzenie, możemy również dokonać zmian w istniejącym oprogramowaniu, zakodować dodatkowe funkcjonalności lub zintegrować rozwiązanie z innym.

OPŁACALNA INWESTYCJA

Proponujemy konkurencyjne ceny, w zamian za świadczone usługi. Najważniejsze dla nas jest, aby koszty były uzasadnione i proporcjonalne do korzyści, jakie zostaną osiągnięte dzięki wdrożeniu. Dbamy przede wszystkim o to, by Klient uzyskał szybkie efekty w postaci redukcji kosztów, a różnica pomiędzy inwestycją w abonament za świadczone usługi a kwotą oszczędności była jak największa.

PO PIERWSZE NIE SZKODZIĆ

Bardzo rzadko, ale zdarza nam się odradzać wdrożenie naszych rozwiązań, które po darmowym audycie, naszym zdaniem nie przyniosą oczekiwanych korzyści. Dzięki temu masz pewność że unikniesz wprowadzenia nieefektywnych rozwiązań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na inne procesy i działania firmy. Taka selektywność w wdrażaniu rozwiązań pomaga nam utrzymać wysoki poziom satysfakcji klientów.

zaufały nam innowacyjne firmy z całego świata

Get a free quote

Our specialists will estimate for free the cost of implementing Signalo in your company

Get a free quote

Make an appointment

We offer telephone meetings with consultants to answer all questions

Make an appointment