signalo logo
Inwentaryzacja zapasów magazynowych

Inwentaryzacja zapasów magazynowych

Inwentaryzacja zapasów magazynowych to proces ustalenia ilości i jakości dóbr magazynowych.

Proces inwentaryzacji obejmuje dokładne sprawdzenie dóbr w magazynie i porównanie ich ilości i jakości z danymi w systemie informatycznym. Inwentaryzacja jest niezbędnym elementem w zarządzaniu zapasami, ponieważ umożliwia kontrolę stanu towarów i pomaga w określeniu wartości zapasów.

Proces inwentaryzacji może być wykonywany w regularnych okresach lub w razie potrzeby, w celu wykrycia niedoborów lub nadmiarów.

Inwentaryzacja zapasów magazynowych od czego zacząć?

Aby dokonać inwentaryzacji zapasów magazynowych, należy najpierw przygotować się do procesu.

  • Pierwszym krokiem w tym procesie jest utworzenie listy wszystkich przedmiotów, które są przechowywane w magazynie.
  • Następnie należy przeanalizować stan zapasów i zapisać wszystkie dane dotyczące ilości, jakości i ceny poszczególnych towarów.
  • W ostatnim kroku należy porównać te dane z danymi zapisanymi w systemie informatycznym magazynu i ustalić, czy istnieją odstępstwa i czy są one na korzyść czy na niekorzyść magazynu.

Inwentaryzacja zapasów magazynowych – jak przeprowadzić?

1. Przygotuj listę wszystkich produktów, którymi handluje twoje przedsiębiorstwo.

2. Wyznacz osobę odpowiedzialną za inwentaryzację zapasów magazynowych.

3. Przygotuj wszystkie niezbędne narzędzia, takie jak kalkulatory, arkusze kalkulacyjne i programy komputerowe.

4. Ustal harmonogram inwentaryzacji zapasów magazynowych.

5. Przygotuj protokół inwentaryzacji magazynu.

6. Wybierz odpowiednią metodę inwentaryzacji magazynu.

7. Przeprowadź inwentaryzację magazynu.

8. Przygotuj raport z inwentaryzacji magazynu.

9. Analizuj raport i wyciągaj wnioski.

10. Zaproponuj działania mające na celu zwiększenie wydajności zarządzania zapasami.

Kto przeprowadza inwentaryzację?

Inwentaryzacja zapasów magazynowych może być przeprowadzana przez menedżerów magazynowych, zarządców ds. zapasów lub pracowników magazynowych, w zależności od wielkości i skomplikowania magazynu. W przypadku większych magazynów inwentaryzacja może być przeprowadzana przez firmę zewnętrzną.

Co zrobić w przypadku wystąpienia niezgodności?

W przypadku wystąpienia niezgodności należy zidentyfikować jej przyczyny i podjąć odpowiednie kroki w celu ich usunięcia. W pierwszej kolejności należy wykonać dodatkowe inwentaryzacje w celu weryfikacji i potwierdzenia niezgodności.

Następnie należy przeprowadzić odpowiednie działania korygujące w celu naprawienia błędów i usunięcia niezgodności.

W przypadku, gdy niezgodności są poważne lub powtarzają się, należy przeprowadzić audyt zapasów magazynowych w celu ustalenia, co jest źródłem problemów i jak można je rozwiązać.

Metody inwentaryzacji zapasów magazynowych obejmują:

1. Inwentaryzacja wszystkich zapasów. Jest to metoda polegająca na sprawdzeniu wszystkich zapasów w magazynie. Wszystkie zapasy są dokładnie zliczane, wraz z numerami partii, ilościami, cenami i innymi istotnymi informacjami.

2. Inwentaryzacja okresowa. Ta metoda inwentaryzacji polega na regularnym sprawdzaniu zapasów magazynowych. Zapasy są przeglądane, porównywane i zliczane okresowo, aby zapewnić, że w magazynie nie ma nadmiernych lub niedoborów.

3. Inwentaryzacja cyfrowa. Metoda inwentaryzacji cyfrowej polega na wykorzystaniu technologii do sprawdzania zapasów magazynowych. Dzięki temu mechanizmowi inwentaryzacji można wykonać szybkie i dokładne zliczanie zapasów, zmniejszając w ten sposób ryzyko błędnego zliczania.

4. Inwentaryzacja ręczna. Metoda ta polega na ręcznym zliczaniu zapasów magazynowych. Metoda ta pozwala na dokładne sprawdzenie wszystkich zapasów, jednak wymaga wielu pracowników, co czyni ją kosztowną i czasochłonną metodą.

Jak często przeprowadzać?

Inwentaryzacja zapasów magazynowych powinna być przeprowadzana regularnie, w zależności od wielkości i rodzaju magazynu.

Przeprowadzanie inwentaryzacji powinno być dostosowane do potrzeb firmy, ale częstotliwość powinna być określona na podstawie doświadczenia i odpowiadać cyklowi zapasów.

Bardzo małe magazyny powinny przeprowadzać inwentaryzację co najmniej raz w miesiącu, natomiast większe magazyny powinny przeprowadzać inwentaryzację co najmniej raz w kwartale lub co pół roku.

Lepiej inwentaryzować samodzielnie czy wynająć firmę zewnętrzną?

Zależy to od kilku czynników, takich jak wielkość magazynu, jego lokalizacja, ilość zapasów, rodzaj zapasów, dostępność odpowiednich narzędzi i wiedzy oraz wymagania dotyczące dokładności wyników.

Jeśli magazyn jest duży i skomplikowany, wynajęcie firmy zewnętrznej może być najbardziej odpowiednim rozwiązaniem. Takie firmy mają odpowiedni sprzęt i doświadczenie, aby wykonać inwentaryzację zgodnie z wymaganiami. Mogą również zapewnić szybkie i dokładne wyniki.

Jeśli magazyn jest mniejszy, można rozważyć samodzielne wykonanie inwentaryzacji. Ważne jest jednak, żeby mieć odpowiednią wiedzę i narzędzia oraz wystarczająco dużo czasu, aby wykonać inwentaryzację dokładnie i dokładnie.

Inwentaryzacja zapasów magazynowych – korzyści

  • Poprawa efektywności zarządzania zasobami.

Proces inwentaryzacji pomaga w wykrywaniu niepotrzebnych lub wyeksploatowanych zasobów, umożliwiając lepsze planowanie zapasów i optymalizację ich używania.

  • Zapobieganie stratom.

Dzieki inwentaryzacji można wykryć i eliminować straty spowodowane przez kradzież, zagubienie towarów lub nieprawidłowe ich przechowywanie.

  • Poprawa dokładności zapasów.

Dzieki działaniom inwentaryzacyjnym zapewniamy dokładną kontrolę zapasów, co oznacza, że nie ma miejsca na błędy w księgowości czy liczeniu.

  • Poprawa jakości usług.

Inwentaryzacja zapasów magazynowych może przyczynić się do wzrostu jakości usług, ponieważ umożliwia szybszy dostęp do towarów i usprawnia ich wysyłkę, co prowadzi do lepszego zadowolenia klientów.

  • Ograniczenie kosztów.

Inwentaryzacja zapasów magazynowych pomaga ograniczyć koszty magazynowania i transportu, ponieważ pomaga w optymalizacji zapasów i unikaniu nadmiernego magazynowania.

Systemy informatyczne do inwentaryzacji zapasów magazynowych

Odpowiednie oprogramowanie może być bardzo przydatne w zarządzaniu zasobami magazynowymi.

Systemy informatyczne oferują możliwość wygodnego i szybkiego dostępu do informacji o aktualnym stanie magazynu, dzięki czemu można szybko odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby rynku.

Programy mogą również ułatwić wykrywanie wszelkich nieprawidłowości w zarządzaniu zapasami, a także zapewnić lepszą kontrolę nad procesem zamawiania i dostawy surowców.

Większość systemów inwentaryzacji zapasów magazynowych oferuje również mechanizmy do tworzenia raportów, które ułatwiają zarządowi podjęcie decyzji i monitorowanie postępów w zarządzaniu zapasami.

Wartości

Poznaj korzyści współpracy

Oferujemy darmową konsultację jako pierwszy krok współpracy, dzięki któremu możesz poznać nasz model działania oraz zweryfikować nasze kompetencje w zakresie doradztwa. Dzięki temu jeszcze przed podjęciem decyzji masz poczucie, że Twoja sytuacja i problem zostały dobrze zrozumiane oraz zaproponowane rozwiązanie będzie optymalnie pasować do sytuacji w Twoim przedsiębiorstwie.

Nasze usługi (wsparcie) są ujęte w abonamencie, co nie generuje kosztów ukrytych. Abonamentowa forma rozliczeń pozwala radykalnie obniżyć próg wejścia w system i od razu móc go testować.

Jesteśmy niezależni komunikacyjnie – potrafimy rozwinąć nasz system bez zależności od działu IT klienta. Nie generujemy dodatkowej pracy dla działu IT. Obniżamy w ten sposób ryzyko wdrożenia i związanych z tym kosztów. Możliwość szybszego wdrożenia rozwiązania skutkuje szybszym uzyskaniem zwrotu z inwestycji.

Logowanie do naszych aplikacji zabezpieczone jest na wysokim poziomie, charakterystycznym dla rozwiązań bankowych. Jednocześnie proces logowania jest intuicyjny. Twoje dane są dzięki naszemu systemowi bezpieczne jak w banku.

Oferujemy wielojęzyczność naszych rozwiązań poprzez zastosowanie tłumaczenia „w locie” — każdy pracownik obsługuje aplikacje w swoim ojczystym języku. Wpływa to na zwiększenie efektywności oraz obniżenie kosztów dzięki zwiększeniu potencjalnego rynku pozyskania pracowników, oraz braku konieczności zatrudniania tłumaczy.

Nasze oprogramowanie posiada interfejs zoptymalizowany pod kątem szybkiej, łatwej, intuicyjnej obsługi, nawet przez słabo wykwalifikowanego i wykluczonego cyfrowo pracownika. Oznacza to dla Ciebie realną oszczędność czasu i kosztów szkolenia pracowników w zakresie korzystania z nowego oprogramowania. Możliwość szybkiego wdrożenia oprogramowania do użycia — krótszy okres przejścia/wdrożenia.

systemy IT dla przemyslu