signalo logo
oprogramowania logistyczne

Oprogramowania logistyczne

Oprogramowanie logistyczne wspiera pracę logistyki.

Logistyka to wymiar administracji i organizacji działań mających na celu zapewnienie prawidłowego i szybkiego przesyłania materiałów, pracowników lub innych produktów. Dziś logistyka to obszar wymiany informacji między szeroko pojętymi działaniami, które powodują, że produkty, usługi, klienci i pracownicy trafiają do celu zgodnie z planem. Mają oni także na celu zapewnienie bezpieczeństwa materiałów oraz zatrudnienia na zapas. Aby osiągnąć te cele, logistycy potrzebują narzędzi informatycznych, aby móc sprawnie gromadzić, przechowywać, analizować i przekazywać dane, które wspomagają ich działalność.

Oprogramowania logistyczne mogą obejmować takie programy jak:

– Systemy ERP

ERP to system zarządzania relacjami z klientami, który łączy wszystkie obszary zarządzania zasobami firmy. Systemy ERP zapewniają lepszą widoczność procesów logistycznych, pozwalając na lepszą kontrolę nad kosztami, zapasami, dostawami i innymi aspektami zarządzania zasobami.

– Systemy transportowe

Systemy transportowe są używane do zarządzania wszystkimi aspektami transportu, począwszy od planowania trasy, przydziału środków transportu, aż po uzyskanie raportów dotyczących kosztów, czasu podróży i innych wskaźników wydajności. – Systemy zarządzania magazynem: Systemy zarządzania magazynem (WMS) są używane do zarządzania różnymi procesami zachodzącymi w magazynie, takimi jak przyjmowanie dostaw, wydawanie towarów i zarządzanie zapasami. Systemy te zazwyczaj zawierają funkcje do planowania dostaw, segregacji i wydawania towarów oraz tworzenia raportów dotyczących stanów magazynowych.

– Systemy śledzenia dostaw

Systemy śledzenia dostaw (TMS) umożliwiają śledzenie informacji dotyczących trasy towarów, czasu dostawy, a także innych danych dotyczących dostaw, aby zapewnić szybkie i dokładne dostarczanie towarów.


– System dla wózków widłowych

System przywoławczy wózków widłowych na tablety pozwala na zarządzanie wózkami za pomocą tabletów. System pozwala na dostęp do wszystkich informacji dotyczących wózka, od lokalizacji po informacje o stanie technicznym. Użytkownicy mogą szybko przywoływać jeden lub kilka wózków widłowych, a także sprawdzać, czy wózek jest dostępny lub w użyciu. System również ostrzega użytkowników o nieprawidłowych działaniach, takich jak przesunięcie wózka w niewłaściwym kierunku lub przekroczenie zalecanych prędkości. Ponadto system umożliwia użytkownikom tworzenie i przeglądanie raportów dotyczących wszelkich czynności wykonywanych przez wózki widłowe, w tym czas pracy, liczbę przeprowadzonych operacji i liczbę przebytych kilometrów.pozwala ono na ocenę pracowników i dobór odpowiednich osób do wykonywania określonych zadań. System ten może również pomóc w tworzeniu i utrzymywaniu odpowiednich standardów w firmie, co pozytywnie wpłynie na jej wyniki. Poznaj możliwości i korzyści stosowania systemu Forkfleet dla wózków widłowych.

– System zbierania sugestii pracowniczych (Kaizen)

Kaizen to japońskie słowo oznaczające ciągłe doskonalenie. Kaizen jest filozofią biznesu, która skupia się na stałym doskonaleniu procesów i produktów w celu uzyskania wyższego poziomu wydajności. Kaizen działa na zasadzie małych, systematycznych zmian, które w sumie prowadzą do znacznych zmian w działalności przedsiębiorstwa. Kaizen może być stosowany w wielu dziedzinach, w tym w zarządzaniu, produkcji, marketingu i sprzedaży. Oprogramowanie Kaizen jest narzędziem komputerowym, które pomaga przedsiębiorstwom w wdrażaniu filozofii Kaizen. Oprogramowanie Kaizen ma na celu poprawę wydajności poprzez wspieranie wzajemnych wymian informacji i dobrych praktyk pomiędzy jednostkami organizacyjnymi. Oprogramowanie Kaizen oferuje narzędzie do zarządzania zmianami, monitorowania postępów w wdrażaniu, tworzenia raportów i analizowania wyników. Oprogramowanie Kaizen pozwala również na współpracę między pracownikami i zespołami, pomaga w tworzeniu strategii doskonalenia i wspiera kulturę doskonalenia. Poznaj system Cluer od Signalo, dowiedz się jak możesz wygenerować ogromne oszczędności, dzięki wykorzystaniu Kaizen w formie systemu informatycznego w Twoim przedsiębiorstwie.

Oprogramowania logistyczne – korzyści stosowania

  • Usprawnienie procesów logistycznych

Zastosowanie systemów informatycznych umożliwia szybsze i bardziej efektywne zarządzanie procesami logistycznymi, takimi jak planowanie tras, zaopatrzenie, przesyłki, rozładunek i wiele innych. Systemy informatyczne zapewniają dokładną kontrolę nad tymi procesami, co pozwala na usprawnienie pracy logistycznej.

  • Optymalizacja dostaw

Systemy informatyczne pozwalają na optymalizację dostaw. Użytkownicy mogą śledzić pozycję i stan ładunku, jak również wybrać najbardziej optymalny kurs dla dostawy. Pomaga to w zmniejszeniu kosztów transportu i zwiększeniu wydajności.

  • Poprawa komunikacji

Systemy informatyczne umożliwiają łatwiejszą komunikację między wszystkimi zaangażowanymi stronami, w tym klientami, dostawcami i pracownikami. Oznacza to, że wszyscy mają dostęp do aktualnych informacji o zamówieniach i dostawach.

  • Ograniczenie błędów

Systemy informatyczne zapewniają wyższy poziom dokładności i zmniejszają ryzyko błędów. Dzięki temu proces logistyczny jest bardziej niezawodny, a klienci otrzymują to, czego oczekują, co wpływa pozytywnie na wizerunek firmy.

Get a free quote

Our specialists will estimate for free the cost of implementing Signalo in your company

Get a free quote

Make an appointment

We offer telephone meetings with consultants to answer all questions

Make an appointment