signalo logo
warehouse software

Co to jest system MES?

Co to jest system MES? Przemysł 4.0 zapoczątkował nową erę przemysłową. Jej przejawem jest nowe podejście do zarządzania zakładem produkcyjnym i magazynami. Efektywne zarządzanie produkcją i dystrybucją wymaga koordynacji i kooperacji obu obszarów. Jest to jedyny sposób, w który można dynamicznie zaspokoić zapotrzebowanie na aktualnie mocno spersonalizowane produkty.

System MES

System MES (ang. Manufacturing Execution System) jest powszechnie stosowany w przemyśle od lat. Jednak dopiero w ostatnim czasie nabrał zasadniczego znaczenia dla usprawnienia działalności przedsiębiorstw produkcyjnych. W wyniku coraz większej konkurencji wśród producentów pojawiła się potrzeba optymalizacji procesów produkcyjnych, które umożliwiłyby redukcję kosztów. Ze względu na funkcje systemów zarządzania produkcją pojawiły się różne rodzaje systemów, wśród których można wymienić takie jak ERP, WMS, MES.

Czym jest system MES?

System MES można inaczej nazwać systemem zarządzającym produkcją. Oprogramowanie dla produkcji tego typu ma wpływ na poprawę obsługi, organizacji i kontroli produkcji. W założeniu system ten ma za zadanie obniżenie kosztów produkcji przy jednoczesnym zapewnieniu jak najwyższej wydajności. System MES wraz z systemami ERP i WMS pozwalają na kompleksową analizę procesów produkcyjnych.

Cechy i zadania oprogramowania MES

Optymalizacja procesów produkcyjnych

Ustalenie kolejności procesów produkcyjnych umożliwia sprawne i efektywne kierowanie procesem produkcji. System MES służy również do kontroli procesów produkcji i jej nadzorowania, tak by można było wykryć wszelkie nieprawidłowości i usprawnić produkcję.

Kontrola aktualnych zadań

Stanowi element procesu produkcji (tzw. WIP od ang. Work-in-Progress), czuwa nad tym by zagwarantować realizację planów produkcyjnych i usunąć lub zmodernizować działania hamujące procesy.

Systemowe gromadzenie danych

Jest związane ze zbieraniem informacji na temat procesów, surowców, a także działań obsługi i maszyn.

Kontrola efektywności procesów produkcji

Obejmuje stałe pomiary wydajności. Umożliwia konfrontację wyników z danymi z poprzednich okresów. Dostarcza informacje na temat zasobów jakie poświęcane są na zadania oraz analizę cyklów produkcyjnych, realizację planów oraz wyliczenia kosztów.

Kontrola jakości procesu produkcyjnego

Umożliwia weryfikację z założeniami. System MES w przypadku pojawienia się awarii czy też przestoju sygnalizuje taki fakt i może zaproponować rozwiązania zapobiegawcze.

Monitoring maszyn produkcyjnych

System MES jest bogatym źródłem informacji na temat działania maszyn i urządzeń produkcyjnych. Komunikacja awarii maszyn jest istotna z punktu widzenia zapewnienia ciągłości produkcji i optymalizacji jej kosztów. Dane odnoszące się do przyczyn awarii pomagają w ich szybkim ich eliminowaniu i usprawnieniu procesu produkcji.

Organizacja pracy na produkcji

Odpowiednie rozdzielanie zadań pracownikom sprzyja optymalizacji całego procesu produkcji i również przyczynia się do podniesienia całkowitej efektywności przedsiębiorstwa.

Czym różni się system MES od ERP i WMS?

MES versus ERP – różnice

ERP jest systemem, który pełni funkcję bardziej centralną dla innych systemów. Analizuje i raportuje najszerszy obszar procesów zarządzania firmą. Dane dostarczane przez system ERP skupiają się na obszarze biznesowym. System MES jest skierowany mocniej na zarządzanie produkcją, obejmując również zagadnienia związane z systemem kontroli produkcji. System ERP w przeciwieństwie do systemu MES nie gromadzi szczegółowych informacji na temat procesów produkcji, ich jakości, sposobem działania maszyn itp.

MES versus WMS – różnice

System WMS (Warehouse Management Software) służy do zarządzania bazą materiałową (BOM – Bill of Materials). Dla produkcji połączone zasoby WMS i MES stanowią więc źródło cennej informacji o dostępnych zapasach i umożliwia skuteczne zaopatrzenie do zapewnienia ciągłości na liniach produkcyjnych.

Funkcja systemów MES w nowoczesnym przemyśle

Sprawne planowanie i funkcjonowanie produkcji w dużej mierze zależą od wdrożonych systemów MES. Pozwalają na zapewnienie synchronizacji procesów, dzięki czemu w sposób efektywny kontrolowany i modelowany jest łańcuch dostaw.

Co zamiast systemu typu MES?

Niestety systemy MES mają swoje wady. Po pierwsze wdrożenie i utrzymanie ich jest kosztowne. Często dopasowanie go do indywidualnych potrzeb Klienta jest wyzwaniem. Oprócz kosztów zajmuje często sporo czasu. Każde przedsiębiorstwo produkcyjne ma bowiem inne potrzeby i uwarunkowania.

Alternatywa dla systemu MES

Firma Signalo posiada swój autorski system, który dzięki rozbudowanej funkcjonalności może doskonale zastąpić klasyczny MES. W ten sposób zyskują Państwo doskonałe rozwiązanie do monitorowanie produkcji, oszczędzając przy tym znaczne środki finansowe. Nasze oprogramowanie dla produkcji, pomimo niższej ceny, posiada cechy i funkcjonalność klasycznego systemu. Nasz system doskonale spełnia swoje zadania, wspomagając proces produkcyjny, umożliwia optymalizację zarządzania, skuteczniej niż klasyczne rozwiązania MES.

Poznaj nasze systemy optymalizujące koszty. Proponujemy najlepsze rozwiązania dla firm, które chcą ograniczyć swoje wydatki. Pozwalają one zarządzać zasobami, zwiększać efektywność operacyjna i wykorzystywać wszelkie dostępne możliwości optymalizacji. Skontaktuj się z nami, a podpowiemy Ci, jakie rozwiązania przyniosą obniżenie kosztów w Twojej organizacji.

Dlaczego jest to system lepszy niż standardowy MES?

Szybkość działania

Dostarczanie i przetwarzanie informacji działa na urządzeniach mobilnych, a dane pozyskiwane są bezpośrednio od osoby wykonującej pracę na danym stanowisku. W ten sposób informacja przekazywana jest w czasie rzeczywistym, co pozwala na błyskawiczny czas reakcji i podjęcie odpowiednich działań podczas awarii.

Oszczędność kosztów produkcji

Komunikacja awarii maszyn i jej tempo oznacza oszczędność czasu na usunięcie usterki, a tym samym wpływa na ograniczenie kosztów związanych z przestojem produkcji. Skuteczne eliminowanie przestojów produkcyjnych w wielu przypadkach wpływa bezpośrednio na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Generowanie raportów produkcji z dowolną częstotliwością

Ponadto, oferowany przez naszą firmę system umożliwia generowanie raportów, o częstotliwości dziennej, tygodniowej, miesięcznej czy innej ustalone, co jest istotne w kontekście analizy i optymalizacji funkcjonowania produkcji i firmy.

Dynamiczne dopasowanie do indywidualnych potrzeb

Nasz zespół posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu systemów wspomagających produkcję w przedsiębiorstwach o różnorodnej specyfice. Jesteśmy zainteresowani wysłuchaniem konkretnych potrzeb i zaproponowaniem w szybkim czasie rozwiązania, które będzie tańsze i bardziej efektywne od systemów MES aktualnie obecnych na rynku. Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowej konsultacji.

Get a free quote

Our specialists will estimate for free the cost of implementing Signalo in your company

Get a free quote

Make an appointment

We offer telephone meetings with consultants to answer all questions

Make an appointment