Zwiększaj efektywność pracy,
podnosząc jej bezpieczeństwo!

Efektywność i bezpieczeństwo pracy to dwa najważniejsze aspekty w każdym przedsiębiorstwie. Często myśli się o nich osobno, jednak są one ściśle powiązane. Signalo oferuje techniczne rozwiązania, które umożliwiają zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w firmie, a także:

  • Ograniczenie kosztów poprzez minimalizację liczby wypadków i wykorzystanie niezawodnych narzędzi.
  • Oszczędzanie czasu poprzez unikanie przestojów i zwiększanie płynności pracy, co prowadzi do poprawy produktywności.
  • Zwiększenie zysków dzięki lepszej płynności i większej produktywności pracy
Play Video about Forkfleet

SIGNALO SAFETY

NAjważniejsze korzyści

Poprawa widoczności

Światła i linie ostrzegawcze do wózków widłowych oraz wirtualne znaki ostrzegawcze do suwnic umożliwiają zwiększenie widoczności dla operatorów i innych pracowników. Dzięki temu można uniknąć potencjalnych kolizji oraz wypadków.

Zwiększenie efektywności

System bezpieczeństwa podczas załadunku / rozładunku pomaga w minimalizacji ryzyka uszkodzenia towarów lub pojazdów podczas manipulowania ładunkami. Przyczynia się jednak przede wszystkim do bezpieczeństwa ludzi i pozytywnie wpływa na efektywność.

wyznaczanie stref niebezpiecznych

Wirtualne linie poziome są wykorzystane do oznaczenia bezpiecznej przestrzeni pracy. Na przykład operatorzy wózków łatwo identyfikują, czy znajdują się w odpowiednim obszarze. To pomaga uniknąć zbliżania się do niebezpiecznych krawędzi lub przeszkód.

Ostrzeganie przed kolizją

System ostrzegania przed kolizją może wykrywać obiekty w pobliżu pojazdów i emitować dźwięki lub światła ostrzegawcze, aby zapobiec kolizjom. To istotne, zwłaszcza w miejscach o ograniczonej widoczności, gdzie może być trudno dostrzec inne obiekty.

Signalo safety

Poznaj rowiązania

Światła i linie ostrzegawcze
do wózków widłowych

Na pojeździe zamontowane są lampy LED lub lasery, które emitują wyraźne linie na bokach i z tyłu, oznaczające obszar bezpieczny. Dzięki temu osoby piesze znajdujące się w bliskim sąsiedztwie pojazdu mogą łatwo określić minimalną odległość, którą powinny zachować.
Lampy LED umieszczone z przodu i z tyłu pojazdu w górnej części przyłączone do układu biegów wyświetlają na podłodze znaki informujące o obecnie wybranym kierunku jazdy. Dzięki temu piesi są wcześniej ostrzegani o nadjeżdżającym pojeździe, co daje im wystarczającą ilość czasu na reakcję.

Wirtualne znaki ostrzegawcze
do suwnic

Na suwnicy można zamontować lampy lub projektor, które na podłożu wyświetlają wyraźny punkt lub obszar, nad którym aktualnie znajduje się maszyna. Dzięki temu wszyscy pracownicy w pobliżu są ostrzegani o nadchodzącym ładunku. Jednocześnie poprawia się komfort pracy operatorów suwnic, którzy mają dokładny widok na obszar, po którym przesuwa się urządzenie. To z kolei wpływa na poprawę ich precyzji. Można ograniczyć się do sygnalizowania suwnicy za pomocą pojedynczego punktu. Rekomenduje się jednak oznaczenie całego obszaru, który w danym momencie stanowi strefę zagrożenia, przy pomocy świetlnych linii lub wirtualnej projekcji.

Podobnie jak w przypadku wyznaczania obszaru działania suwnicy za pomocą linii świetlnych, możliwe jest także wyświetlanie strefy bezpieczeństwa wokół innych maszyn umocowanych na stałe w jednym miejscu.

Wirtualne linie poziome

Montaż zarówno lasera, jak i lampy LED jest prosty i można go wykonać na różnych konstrukcjach lub pod dachem. Uchwyt montażowy umożliwia precyzyjne ustawienie linii wyświetlanych na podłożu, co pozwala dostosować je do własnych potrzeb. W zależności od preferencji, istnieje możliwość zamówienia urządzenia, które wyświetla linię o określonej długości, szerokości i w wybranym kolorze – czerwonym, niebieskim, zielonym lub żółtym. Możliwość regulacji długości linii, poprzez zmianę wysokości zawieszenia urządzenia oraz kąta padania światła.

Wirtualne linie mają wiele różnych zastosowań. Oprócz wyznaczania ciągów komunikacyjnych, mogą również pełnić rolę w wyznaczaniu ścieżek przejścia, wydzielaniu stref oznaczonych, miejsc rozładunku czy też podjazdów dla maszyn i samochodów itp.

Wirtualne znaki poziome

Projektor służy do wyświetlania znaków, które można zamontować pod dachem lub na dowolnej konstrukcji za pomocą uchwytu montażowego. Dzięki niemu można precyzyjnie ustawić symbole na podłożu. Urządzenie jest zdolne do wyświetlania wielokolorowego obrazu o wcześniej ustalonym wzorze lub indywidualnym projekcie. Może to być prosty symbol, skomplikowany komunikat lub większe oznaczenia, takie jak przejście dla pieszych czy miejsce rozładunku. Wielkość wyświetlanego obrazu można dopasować do potrzeb, regulując wysokość zawieszenia projektora lub korzystając ze specjalnych soczewek.

Projektory, które służą do oznaczania obszaru, na którym znajduje się suwnica, mogą również być używane do wyświetlania statycznych znaków poziomych na podłożu. Jest to świetna alternatywa dla malowania i naklejania znaków. Coraz częściej projektory takie są stosowane w biurach i miejscach, gdzie ważne jest, aby symbole, ostrzeżenia lub informacje były łatwo zauważalne. Często ludzie nie zwracają uwagi na znaki, ale sytuacja zmienia się, gdy są one wyświetlane dopiero w momencie zbliżenia do nich.

System bezpieczeństwa podczas
załadunku / rozładunku

System jest składający się z kilku urządzeń, które współpracują ze sobą: panelu sterującego, dwóch par sygnalizacji świetlnych (jedna do zamontowania na zewnątrz i druga wewnątrz platformy) oraz elektronicznego klina pod kołem ciężarówki. Przy dojeździe kierowcy ciężarówki do platformy załadunkowej, nie jest mu dozwolone rozpoczęcie załadunku lub rozładunku bez zabezpieczenia kół pojazdu specjalnym klinem. Po umieszczeniu klina pod kołem, drzwi platformy zostaną automatycznie odblokowane. Gdy klin znajdzie się pod kołem ciężarówki, sygnalizator świetlny na zewnątrz platformy zapali się na czerwono jako ostrzeżenie przed uruchomieniem pojazdu. Jednocześnie sygnalizator wewnątrz platformy zapali się na zielono, informując pracowników o możliwości bezpiecznego rozpoczęcia załadunku lub rozładunku. Jeśli kierowca zbyt wcześnie usunie klina spod koła, zostanie uruchomiony alarm dźwiękowy, a sygnalizator wewnątrz platformy zapali się na czerwono. W ten sposób operator wózka widłowego zostanie poinformowany o potrzebie natychmiastowego opuszczenia naczepy pojazdu lub zakazie wjazdu na nią, w zależności od swojej pozycji.

System ostrzegania
przed kolizją

System działa dzieki urządzeniom, które nazywane są transponderami i komunikują się ze sobą, mierząc precyzyjną odległość między nimi. Gdy te urządzenia zbliżają się do siebie, pracownicy są o tym informowani za pomocą alarmu. Transpondery umożliwiają precyzyjne ustalenie odległości, przy których mają być włączane sygnały ostrzegawcze. W przypadku pojazdów, transponder mierzący odległości od pieszych oraz innych ruchomych maszyn jest montowany na dachu. W kabinie kierowcy znajduje się urządzenie, które emituje dźwiękowe i świetlne ostrzeżenia. Ostrzeżenia te różnią się w zależności od zbliżającego się obiektu, (np. pojazd lub pieszy).

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Nie trać czasu na nieefektywne rozwiązania! Skorzystaj z naszej darmowej konsultacji i przekonaj się, jak nasze rozwiązania mogą przełożyć się na poprawę bezpieczeństwa Twojej firmy. Zarezerwuj już teraz swoją bezpłatną konsultację, zadbaj o załogę i sprzęt – zapobiegaj wypadkom!

zaufały nam innowacyjne firmy z całego świata