Natychmiastowe sygnalizowanie problemów produkcyjnych

Mobilna kontrola produkcji

Zbieramy precyzyjne informacje umożliwiające zoptymalizowanie całego procesu produkcji i wspomaganie utrzymania ruchu.

System ANDON pozwala na dokładne raportowanie zarówno czasu reakcji na zgłoszenie, rozwiązania problemu, jak również danych związanych z pracownikiem.

System automatycznie przechowuje w chmurze danych wszelkie informacje na temat częstotliwości zdarzeń, czasu reakcji, czasu przestoju i wielu innych parametrów. Dzięki precyzyjnym zapisom oraz bezpieczeństwu przechowywania danych, nasi klienci mają materiał do analizy biznesowej procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Na jej podstawie możliwe jest usprawnienie produkcji i efektywniejsze wykorzystanie zasobów. Zdalna kontrola produkcji jest więc pierwszym krokiem do zwiększenia wydajności całej firmy.

Mobilna ontrola produkcji
Wspomoaganie utrzymania ruchu

Szczegółowe raportowanie procesu produkcyjnego

Dzięki systemowi ANDON na tablety uzyskasz kompleksową wiedzę na temat procesu produkcyjnego oraz pracy swoich pracowników. Jego wdrożenie umożliwi wspomaganie utrzymania ruchu i skróci czas reakcji w przypadku wystąpienia awarii.

Jak sieć przywoławcza ANDON dba o usprawnienie produkcji?

  • Dzięki możliwości podłączenia się pod sterowniki maszyny, system może liczyć produkcję – między innymi kluczowe wskaźniki efektywności w systemie TMP (OEE, MTBF, MTTR i MTTF) oaz tworzyć z nich zaawansowane raporty wraz z wykresami. Ich mierzenie, przeglądanie trendów i wyciąganie z nich wniosków jest kluczowe, aby zminimalizować czas awarii, a tym samym poprawiać proces produkcyjny.
  • Dane z systemu zapisywane są w chmurze, przez co informacje te są bezpieczne i dostępne na różnych urządzeniach, na których pracują osoby analizujące usprawnienie produkcji.
  • Możliwe jest uzyskanie raportów cząstkowych wraz z wykresami oraz zbiorczych raportów, takich jak: raport dzienny, tygodniowy, miesięczny. To właśnie od monitorowania danych w nich zawartych zależy w dużej mierze usprawnienie produkcji.

Pełna kontrola produkcji na Twoim tablecie

Wraz z systemem otrzymasz możliwość tworzenia precyzyjnych raportów niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji biznesowych.

Kontrola produkcji wchodzi na wyższy poziom dzięki systemowi ANDON. Dostarczamy narzędzia umożliwiające wspomaganie utrzymania ruchu, przez co skutecznie usprawniamy produkcję.

Mobilne rozwiązanie

System Andon na tablety daje większe możliwości zgłaszania i reagowania na problemy.

Sieci GSM

Łączność odbywa się tylko i wyłącznie przez GSM (system nie korzysta z sieci zakładowych).

Zawsze zdalny dostęp

W przypadku awarii oprogramowania zapewniamy zdalny dostęp do systemu i jego naprawę bez konieczności odsyłania całości.

100% dostosowania

Oferujemy rozwiązania „szyte na miarę” Wszystkie funkcje dobieramy do potrzeb klienta oraz specyfiki firmy.

Łatwy montaż i wygodne użytkowanie

Gwarantujemy samodzielny, łatwy montaż komponentów oraz pełne wsparcie przy instalacji sprzętu i oprogramowania.

Skuteczna minimalizacja opóźnień w procesach

Szybkie wysyłanie powiadomień pozwala na znaczne skrócenie przestojów w procesie produkcyjnym.