signalo logo

Baza wiedzy

Blog
Zapoznaj się z naszą bazą wiedzy

Baza wiedzy

Logistyka zaopatrzenia

Logistyka zaopatrzenia

Logistyka zaopatrzenia to działalność związana z zarządzaniem ruchem materiałów, przedmiotów i usług w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania zasobów. Logistyka zaopatrzenia dotyczy m.in. planowania popytu, zarządzania […]

Inwentaryzacja zapasów magazynowych

Inwentaryzacja zapasów magazynowych

Inwentaryzacja zapasów magazynowych to proces ustalenia ilości i jakości dóbr magazynowych. Proces inwentaryzacji obejmuje dokładne sprawdzenie dóbr w magazynie i porównanie ich ilości i jakości […]

Wskaźnik OEE

Wskaźnik OEE

Wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness) jest miernikiem efektywności wykorzystania zasobów w zakresie produkcji. OEE mierzy skuteczność wykorzystania sprzętu w porównaniu do maksymalnych możliwości wytwórcy. Wskaźnik […]

System MES

System MES

System MES (Manufacturing Execution System) to rodzaj systemu informatycznego, który służy do monitorowania i sterowania procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie.  Narzędzie wspiera aspekty produkcji, takie jak […]

Harmonogram produkcji

Harmonogram produkcji

Harmonogram produkcji jest planem, który wskazuje, w jakim czasie powinny zostać wykonane poszczególne etapy procesu produkcji. Uwzględnia on czas trwania poszczególnych etapów produkcji, a także […]

SCOR

SCOR

SCOR (Supply-Chain Operations Reference-model) to model operacji łańcucha dostaw, opracowany przez amerykańską organizację Council of Supply Chain Management Professionals. Model ten służy jako narzędzie do […]

Procesy logistyczne

Procesy logistyczne

Procesy logistyczne to złożone systemy procesów, które służą do realizacji usług logistycznych, takich jak transport, magazynowanie, spedycja, doradztwo logistyczne i inne. Procesy logistyczne obejmują wszystkie […]

System dla wózków widłowych

System dla wózków widłowych

System wózków widłowych może obejmować oprogramowanie, które zarządza pracą i bezpieczeństwem wózków widłowych. Oprogramowanie to może monitorować lokalizację wózków widłowych w czasie rzeczywistym, rejestrować czasy […]

Autonomiczne utrzymanie ruchu

Autonomiczne utrzymanie ruchu

Autonomiczne utrzymanie ruchu to proces, w którym systemy automatycznego sterowania wykorzystywane są do utrzymywania ruchu pojazdów lub maszyn w określonych warunkach. Takie systemy mogą zawierać […]

Zasada Pareto w produkcji

Zasada Pareto w produkcji

Zasada Pareto w produkcji Zasada Pareto to teoria ekonomiczna wymyślona przez Vilfredo Pareto, włoskiego ekonomistę, który twierdził, że 80% dóbr i usług jest wytwarzanych przez […]